Morkhoven: En de zaak Zandvoort Deel 3 – Update 19 september 2013

Morkhoven: En de zaak Zandvoort Deel 3

Klik hier voor Deel 1
Klik hier voor Deel 2

Voor de Updates – Scrol naar beneden !!

Marcel vervloesemMarcel Vervloesem opnieuw achter de tralies1

Marcel Vervloesem

Morkhoven: Europarlementslid zend S.O.S. uit inzake vertakking Zandvoort.

Langzaam haalt Voorzitter Jan Boeykens slag na slag thuis. De administratie van Morkhoven draait op volle toeren en steeds meer Journalisten tot ver over de landsgrenzen heen brengen de zaak Zandvoort. Tv zenders maken documentaires over de schokkende zaak en de felicitaties lopen binnen bij de Werkgroep Morkhoven. Tijd om te feesten heeft Marcel niet, het werk neemt alsmaar toe en er moeten steeds meer onderzoeken en opsporingen gedaan worden.

De teams draaien op volle toeren terwijl er bij de Werkgroep een S.O.S binnen komt. Het Oostenrijkse Europarlementslid CL.L. tevens de schrijver van het boek ‘ De Kindermisbruikers ‘ heeft in Oostenrijk een belangrijke vertakking gevonden over Zandvoort. Het Europarlementslid vreest dat belangrijk materiaal zou kunnen verdwijnen en doet een dringend beroep op Morkhoven. Marcel en zijn collega’s vertrekken met spoed naar Oostenrijk waar het Euro Parlementslid voor gratis overnachtingen en vliegtikets heeft gezorgd. In Wenen heeft het Morkhoven team diverse gesprekken met twee personen dewelke tienduizenden kinderpornobeelden hebben aangetroffen, gelijkaardig als de inhoud dewelke in de zaak Zandvoort voorkomt.

Morkhoven nam het materiaal en de bijhorende documenten in ontvangst. De eerste analyse er van gebeurde in een voormalig klooster in Wenen waar Morkhoven een tijdelijk bureau in werking had gesteld. Al vlug bleek het materiaal verwant te zijn aan de Zandvoortbestanden. Voor Morkhoven reden te over om nu ook het Oostenrijks materiaal en gegevens te onderzoeken. De Werkgroep zat opnieuw met talrijke namen die stuk voor stuk onderzocht dienden te worden.

Gelukkig kon Marcel hiervoor beschikken over verschillende teams terwijl het secretariaat de administratie voor zich nam. De vertakking naar Oostenrijk kreeg tot vervolg dat een Tjechische kinderverkoper ontmaskerd kon worden en aangehouden. Ook verschillende producenten van het materiaal werden ontmaskerd en aangehouden. Marcel zond ook deze bestanden door naar tal van landen voor onderzoek.

Morkhoven zat intussen met een kinderpornobestand van liefst 164.000 foto’s, filmpjes en liefst 544 namen.

Morkhove: Europees Parlement eist onderzoek Zandvoort.

Terwijl de Belgische Justitie kosten nog moeite bespaarde om de Werkgroep in haar onderzoek Zandvoort te blokkeren en Marcel opzadelt met tal van politie invallen blijft Voorzitter Jan Boeykens de kwestie aankaarten. Op hoog niveau begint het balletje intussen te rollen. De Duitse Minister van Justitie en de Voorzitter van de Europese Unie feliciteren openlijk Marcel voor zijn werk. Dat blijft niet onopgemerkt. Het Europees Parlement verzoekt België om onderzoek in de Zandvoort zaak. Het verzoek komt toe bij de Belgische Minister van Justitie die de bal netjes toespeelt aan de Procureur Generaal in Antwerpen. Deze geeft de opdracht tot onderzoek door aan zijn ondergeschikte diensten in Turnhout.

Na de aanvallen op Marcel zat de Magistratuur bijzonder verveeld met het Europees verzoek en gaf de Gerechtelijke Politie opdracht om Marcel te ontbieden en te verhoren. Uiteraard was de verstandhouding ver zoek geraakt. Zodat Marcel enkel documenten aan de Politie gaf en achter hun rug zijn onderzoeksresultaten met de kinderpornobestanden aan het Europees Parlement overmaakte. Op die manier was Morkhoven zeker van de overdracht. De drukte nam nog toe bij Morkhoven, enerzijds diende al het nieuwe materiaal geanalyseerd te worden, anderzijds was Marcel druk bezig met het verder onderzoek in het kinderpornomilieu.

Het dossier Zandvoort en vertakkingen werd verder ontward, tot grote ongerustheid binnen dat milieu, terwijl de administratie dreigde overbelast te geraken door de steeds maar toenemende briefwisseling, de opstelling van de verslagen en het opvangen van vele bezoekers. Het werd vaak werken tot laat in de nacht. Kwam daarbij dat verschillende ouders van de vermoorde en vermiste kinderen op bezoek kwamen om met de Morkhoven onderzoekers te spreken. Aan hen werd inzage gegeven in de vele verslagen en dossiers van de resultaten en opzoekingen van Morkhoven.

Intussen werd werk gemaakt van het achterhalen van de namen en woonplaatsen van de slachtoffertjes en daders. Gelukkig kreeg Marcel hierbij de bijstand van de Zwitserse kinderrechtenvereniging SIDE, dewelke ouders van slachtoffertjes naar Zwitserland liet komen om hun getuigenissen over hun kinderen te verzamelen. De SIDE gaf ook op haar beurt de Zandvoortbestanden door aan het Belgisch gerecht, zodat ook dit nogmaals onder haar aandacht werd gebracht. Binnen het Europees Parlement ontstonden Parlementaire vragen over Zandvoort. Morkhoven loste niet meer en bleef duchtig doorzetten.

Zowel in de Eerste en Tweede kamer van Staten Generaal werd bij herhaling het Morkhoven protest aan haar leden medegedeeld de zaak Zandvoort werd eenieder bekend.

Zandvoort: Kinderpornobestand overgedragen een Staatshoofden.

De onderzoeken door de Morkhoven teams blijven goed vorderen. Bij een speciale vergadering van de Raad van Beheer van de Werkgroep wordt beslist om het Zandvoortbestand onder de verantwoordelijkheid van de Europese staatshoofden te stellen. Marcel kwijt zich van die taak en verzend via het systeem van ingeschreven zendingen het bestand door aan de Belgische, de Nederlandse en Engelse Koningshuizen, de Presidenten van Frankrijk en Duitsland en tal van andere Internationale diensten. Via een contact bereikt het materiaal ook de FBI en Scotland Yard. De verbijstering was groot.

Kranten, nieuwsdiensten, radio en Tv zenders brachten het nieuws van de overdracht. De Belgische Koning ontbood de Minister van Justitie, dewelke in het nieuws de overdracht bevestigde en een grondig onderzoek gevorderd had via de Procureur Generaal. Van uit al de gecontacteerde landen werd de Werkgroep Morkhoven bezocht en kwamen van de Koningshuizen en Presidenten en diensten antwoorden toe. Morkhoven had haar slag geslagen, en Justitie stond nu voor een groot probleem. Enerzijds vervolgde men Marcel omdat hij het kinderpornobestand Zandvoort in zijn bezit had gehad, en nu werd het Koningshuis hiervan in het bezit gesteld. Het was duidelijk dat het bijzonder moeilijk zou worden om Marcel ook voor deze overdracht te vervolgen.

Een proces kon hierover gemist worden als tandpijn gezien de verbinding nu met het Koningshuis. De Minister van Justitie schakelde zijn Procureur Generaal in en bijzonder opvallen werd dit keer de Magistratuur van Turnhout niet meer betrokken in dit onderzoek wat veelzeggend was. Voorzitter Jan Boeykens zou later in een persartikel verklaren ‘De zet van de overdracht aan de Staatshoofden en de Koningshuizen en andere diensten was een formidabele zet en kwam als een donderslag bij Justitie over, Marcel had erg strategisch de Justitie schaak gezet’.

Maanden later informeerde Marcel bij de diensten van de Procureur Generaal met de vraag hoever het met het onderzoek stond van het bestand dat via de Koning was overgedragen. Omdat hij geen antwoord kreeg, besliste hij de tweede juridische zet ten uitvoer te brengen. Hij legde klacht neer bij de Belgische Hoge Raad van Justitie, het controle orgaan over de Magistratuur en voegde netjes de desbetreffende briefwisseling en de correspondentie van het Hof en de Minister van Justitie aan de Werkgroep er aan toe. De klacht van Marcel werd ontvankelijk verklaard waarna de Hoge raad van Justitie het onderzoek naar de overgedragen kinderporno begon. Lang duurde het niet. De Hoge Raad van Justitie verklaarde de klacht van Marcel gegrond en gaf melding dat het materiaal verdwenen was bij het Parket Generaal.

Reden te over voor Morkhoven om ook de verdwijning aan te klagen.

Zandvoort: De politieke druk in de zaak Zandvoort nam toe.

De situatie rond het dossier Zandvoort werd alsmaar duidelijk. De druk die er op het dossier was en het niet aflatende werk van de Werkgroep noopte het Belgische Parlement om stappen te zetten. De commissie Mensenhandel binnen het Parlement wilde klaarheid in hoeverre het stond met die mensenhandel. Marcel werd opgeroepen om daar wat klaarheid over te scheppen. Hij vertegenwoordigde de Werkgroep Morkhoven en bracht de zaak Zandvoort en de slechte werking van Justitie ter tafel. Kort daarop beslist ook de Belgische Senaat in de commissie binnenlandse zaken Marcel te horen. Justitie stak hier evenwel een stokje in de wielen.

Het gevolg was dat een collega van Marcel de Werkgroep vertegenwoordigde en een omstandig rapport en aanbevelingen aan de Senatoren voorlegde met inbegrip van computercriminaliteit. Justitie was er aan voor de poging het contact van Senatoren met de Werkgroep te vermijden. De reden van de sabotage was, dat Justitie vreesde dat Marcel de vuile was over Justitie in de Zandvoortzaak zou buiten hangen bij de Senatoren. Tot woede en verbijstering van diezelfde Justitie ging Marcel in op een verzoek van de Nederlandse Juristenbond om samen met Procureur Generaal Wijnendaele als gastspreker te fungeren over het onderwerp. De kranten blokletterden ‘Vervloesem gastspreker op congres van juristen in Nederland’.

Marcel kon op dat congres goede contacten leggen en trad op talrijke congressen in binnen en buitenland op, waar hij zwaar bleef uithalen in de zaak Zandvoort. Steeds meer publicaties volgden en schrijvers hanteerden de Zandvoortzaak in hun boeken. Voorzitter Jan Boeykens vertegenwoordigde de Werkgroep tot in Denenmarken toe. Studenten criminologie, psychiatrie en advocatuur raadpleegden de Morkhoven archieven Zandvoort en maakten er hun eindwerken van. Tussen de onderzoeken door sprak Marcel op uitnodiging van professoren de studenten toe in de Universiteiten in Zwitserland, Ierland, Frankrijk en Engeland.

De zaak Zandvoort was wereldkundig en daar kon Justitie niets meer aan veranderen. Intussen begonnen ook gevonden slachtoffertjes uit de Zandvoortzaak spreken ten overstaan van Journalisten.

Morkhoven: Omzeilde de wet op de privacy in de zaak Zandvoort.

De Werkgroep besefte dat het een noodzaak was om de gezichtjes van de slachtoffertjes en de daders in het Zandvoortbestand te publiceren, om hen te kunnen opsporen. In dat kader werden er fotoalbums gemaakt die naar tal van landen werden overgedragen. Omdat de Belgische Justitie, van een publicatie niets wilde weten, werd door Morkhoven beroep gedaan op buitenlandse kinderrechtenverenigingen om tot publicatie over te gaan, wat dan ook gebeurde. Deze operatie leverde veel herkenningen op.

De woede van de Justitie was groot, Justitie stelde dat hierdoor de wetten op de privacy werden geschonden. De Werkgroep reageerde en stelde dat gezien Internet vol stond met kinderporno, Justitie tegen deze dan maar moest optreden, want aldus de Werkgroep, werd er al jaren door het milieu de wet op de privacy van vele kinderen tegen betaling geschonden. Marcel kreeg een Proces Verbaal hiervoor. Een povere poging om hem dwars te zitten. Het zou Justitie niet baten.

De Werkgroep droeg vele verslagen en materialen en onderzoeksresultaten over aan de buitenlandse diensten en kinderrechtenverenigingen dewelke op hun beurt hiermee aan de slag trokken. Intussen was ook de Under Cover Agent uit Engeland zo goed als rond met zijn verslagen. Maandenlang was hij te gast bij de Werkgroep en kon dagdagelijks de onderzoeken en opsporingen van de Morkhoven teams volgen. Marcel kon de man best hebben en speelde hem ook de buitenlandse contactlijsten van het netwerk in handen. De Morkhoven teams waren zo goed als rond met de onderzoeken en aan de hand van deze werden er contacten gelegd in verschillende landen en bewijsmaterialen ter beschikking gesteld.

Een secretaresse van de Werkgroep stelde later in de krant  ‘Het werd duidelijk dat Marcel rond was, de overdrachten naar buitenlandse diensten volgden elkaar snel op, ik begreep meteen dat er actie op komst was’. Op de bijeenkomst van de Raad van Beheer van de Werkgroep werd het licht op groen gezet, de Internationale actie kon worden opgestart. Een week later barstte de boel open. In Engeland werd een der daders voorkomende in het Zandvoortbestand aangehouden en konden talrijke slachtoffertjes uit een weeshuis achterhaald worden de Britse kinderontvoerder W.A.SP werd aangehouden. In Stockholm werd een producent van het materiaal in de boeien geklonken, 44 slachtoffertjes waren gevonden. In Duitsland werd een vader gearresteerd die het materiaal van zijn zoontje had gemaakt, dat op de cederom voorkwam en werd een producent die verantwoordelijk was voor tientallen foto’s in het Zandvoortbestand opgerold.

De kinderhandel lijn Berlijn – Rotterdam werd opgedoekt alsook de kinderpornofabricage van S.BL. In Frankrijk werden tientallen slachtoffertjes gevonden en werd een kinderpornomaker in zijn praktijken opgedoekt de verbindingslijnen Zandvoor, Criës, Coral en Cathedral werd bewezen. In Italië kwam Priester Don Fortunato in actie door het oprollen van een grootscheeps kinderpornonetwerk waarin Foto’s van Zandvoort voorkwamen, de Belg R.V.D. werd veroordeeld tot 15 jaar gevangenis voor de moord op Gerry Ulrich. in Portugal brak de rel los in de zaak Casa Pia en gelijktijdig werden er in de VS en Spanje kinderpornonetwerken opgerold. In Zwitserland werden er tientallen kinderen op de Zandvoortbestanden herkend en een desbetreffende fotograaf aangehouden. In België werd een betrokken Fotozaak opgedoekt. In Nederland werden verschillende betrokkenen vervolgd en veroordeeld. De wereld was wakker geschud en de aanpak van de netwerken werd een feit.

Het werk van Morkhoven werd vereeuwigt in tientallen documentairs, boeken, honderden artikels, eindwerken en kreeg in vele landen navolging. Op dit ogenblik worden er nog steeds slachtoffertjes gevonden, daders opgespoord en netwerken opgerold. Marcel werd na een jarenlange juridische slag vrijgesproken voor het in het bezit te hebben gehad van kinderporno en het publiceren van de gezichtjes van slachtoffertjes en daders. Een medewerker van hem stelde in een Tv reportage  ‘Toen de actie Internationaal van start ging en de arrestaties en optredens tegen het netwerk begonnen, legde Marcel zijn voeten op zijn bureau, hing achterover en zegde lachend, het werk zit er op, we hebben het gehaald. De rust kon wederkeren bij de Werkgroep Morkhoven. Einde.

Met dank aan het archief van de Werkgroep Morkhoven

Update – 2 september 2013:

Morkhoven: verborgen documenten van kopstuk Zandvoort gevonden in garage te Rotterdam.

Onderzoekers van de Werkgroep Morkhoven hebben gisteren in Rotterdam de hand gelegd op het geheime documentatiebestand van het Zandvoortkopstuk Gerry Ulrich. Deze had alvorens naar Italië af te reizen waar hij amper een dag later vermoord werd, honderden documenten en tal van fotobestanden in 7 kartonnen dozen ondergebracht in een huurgarage in Rotterdam.

De vondst kwam er nadat de Werkgroep de adressenbestanden van Ulrich grondig had uitgeplozen. Een van die adressen bleek een studio te zijn in Rotterdam waaraan een garage was gekoppeld. Het was de Morkhovenaren opgevallen dat Ulrich aldaar een garage bezat waarvan tot op heden nog steeds onder een andere naam de huur doorliep.
Een bezoekje gisteren van de Morkhoven teams aan de studio en de garage bracht de Morkhovenaren bij de 7 kartonnen dozen.

Over de inhoud wil Morkhoven nog niets kwijt. Zij gaat de aangetroffen documenten en bijhorende grondig onderzoeken.
Maarten.

 

Update – 3 september 2013

Morkhoven: Zandvoort – Nieuwe elementen aangetroffen over de verdwijning van Manuel Schadwald.

De vondst van de 7 kartonnen dozen in een garage in Rotterdam waarin honderden geheime documenten en tal van fotobestanden van Zandvoort kopstuk Ulrich zijn aangetroffen door onderzoekers van de Werkgroep, blijkt belangrijker te zijn dan verwacht werd. Meteen zijn er nieuwe elementen aangetroffen inzake de verdwijning van de 12 jarige Duitse vermiste jongen Manuel Schadwald als mede van een andere vermiste jongen Till Kratch. Morkhoven heeft nu terug haar onderzoekteams op de zaak gezet.
Maarten.

Update – 5 september 2013

Zandvoort: Vermiste jongen Rui Pedro 11 jaar uit Lousada op Kinderpornobestand Zandvoort !!.

Er komt steeds meer Internationale belangstelling voor het kinderpornobestand Zandvoort nu alsmaar duidelijker wordt wat er allemaal aan te treffen valt op deze cederom. Buiten de tientallen kinderen die er op gevonden werden, blijken er ook vermiste kinderen in het bestand voor te komen. Bij de Werkgroep Morkhoven werd al van meet af aan die piste gevolgd. Hugo Mertens van de Vzw ‘ Het wordt erg duidelijk dat onze onderzoeker Marcel het bij het rechte eind heeft gehad en door de opsporing van het materiaal Zandvoort een uiterst belangrijke stap had gezet, direct was hij begonnen met de foto’s op te vragen van duizenden vermiste kinderen in en buiten Europa, Marcel wist wat hij aantreffen zou’. Amper een paar maanden na de verdwijning van Rui Pedro in I998 waren zijn gruwelfoto’s al op het Zandvoortmateriaal !. Zie de beelden en de reportage !. Wij waarschuwen voor de harde beelden .
Maarten .

Update – 14 september 2013

Morkhoven: bevestigde Duitse berichtgeving inzake de verdwenen jongen Manuel Schadwald.

Vandaag reageerde de Werkgroep Morkhoven op berichtgeving van de Duitse Axel Springer groep over de zaak Schadwald. De Werkgroep bevestigde dat zij inderdaad een 10 tal dagen geleden na een jarenlange zoektocht de documenten van Manuel heeft gevonden, dit te samen met een brief van de verdwenen Duitse jongen en zijn schooltas op een Nederlandse locatie..

De Werkgroep geeft ook toe dat zij verleden maand het voertuig heeft gevonden waarmede de Duitse jongen naar Nederland is gevoerd. Het voertuig werd eertijds gestolen in Berlijn. Morkhoven geeft ook toe dat intussen de twee andere kinderen dewelke Schadwald tijdens die reis vergezelden, via Hamburg naar Rotterdam gekend zijn.

Tenslotte bevestigde de Werkgroep dat intussen ook de anonieme persoon die kort na de verdwijning van Schadwald telefoneerde naar de groep Mano Meters in Duitsland met de melding dat de vermiste jongen overleden zou zijn gekend is.

Volgens de Duitse berichtgeving zijn de Morkhoven onderzoekers nu op zoek naar een welbepaalde videoband alsmede naar twee personen uit Nederland. Morkhoven wil dit laatste niet ontkennen en ook niet bevestigen, zij voegt er aan toe, dat er wel opzoekingen gaande zijn en het niet uitgesloten is, dat binnen korte periode diverse foto’s worden vrijgeggeven om twee personen te kunnen vinden. Einde bericht. Maarten.

Update (1) – 17 september 2013

Morkhoven: Roemeense kinderhandelaars aangehouden, Roemenië opent onderzoek.

B.Yl en R.Ch, twee Roemenen dewelke voorkwamen in het adressenbestand van Gerry Ulrich uit Zandvoort en actief waren in de raad van beheer van verschillende bedrijfjes in Amsterdam zijn aangehouden in Roemenië nadat de Werkgroep Morkhoven belastende dossiers over hen heeft overgedragen aan de Justitie in Roemenië. Het tweetal was sinds de jaren 1997 actief betrokken bij het leveren van kinderen aan het kinderpornomilieu in Nederland en Frankrijk.

Tijdens het onderzoek in de zaak Zandvoort verdwenen beiden naar onbekende oorden. Tevergeefs, de Werkgroep seinde hun foto’s internationaal rond om hun schuilplaats te kunnen achterhalen. Afgelopen weekeinde kon het tweetal getraceerd worden in Roemenië en reageerde de groep Morkhoven bliksemsnel. Gisteren werden beiden in alle vroegte door de Roemeense Justitie van hun bed gelicht en gearresteerd.

In hun kamer trof de politie allerlei kinderpornobestanden en videotapes. Morkhoven zocht een der Roemenen voor zijn deelname aan de verhandeling van de Duitse jongen Manuel Schadwald. Het onderzoek wordt nu in Roemenië verder gezet. Morkhoven had maandenlang tientallen firma’s in Rotterdam en Amsterdam grondig doorgelicht teneinde de Roemenen te ontmaskeren.

Update (2) – 17 september 2013

Morkhoven: Kinderpornozaak Zandvoort geeft haar geheimen prijs. Sleutelcode is gebroken!!.

De sleutelcode inzake de kwestie Zandvoort is gebroken. Jarenlang geduldig puzzel werk van de Werkgroep inzake een geheime code in de zaak Zandvoort is ten einde. Het was Gina Pardaens van de Werkgroep die maanden voor haar dood studie opstarte over de sleutelcode. Dat de code bijzonder belangrijk was, bewees het feit dat diverse middens jarenlang jacht maakten op de gecodeerde diskette, die door Gina vlak nadat ze met de dood was bedreigd en daarvan aangifte deed bij de Politiediensten in het Belgische Galmaarden in veiligheid was gebracht in een loods van het Belgische Rode Kruis. Twee dagen na die aangifte was Gina dood.

Marcel zette de studie van Gina nadien verder. Tijdens zijn vakantie in Oostende wist hij uiteindelijk het begonnen werk van Gina af te maken en kon de sleutelcode kraken als eerbetoon voor zijn overleden medewerkster. Gerry Ulrich en een niet onbelangrijk persoon.. hadden hun klantenbestand en gegevens daarover veilig weggeborgen op een speciale gecodeerde diskette onder de referte. ‘ Stormkering ARZ 24 ‘. De beveiligde code omvat honderden namen en adressen alsmede contactplaatsen en rekeningnummers. Zandvoort heeft haar geheimen nu voor de Werkgroep prijs gegeven. Maarten.

 

Morkhoven – Bericht.
Langs deze weg laat de Werkgroep weten ten gevolge van de vele telefonische oproepen in verband met het kraken van de sleutelcode in de zaak Zandvoort, dat er geen informatie kan worden vrijgegeven over de namen en aanverwanten die in het gekraakte bestand voorkomen. De Werkgroep zal de lijsten overmaken aan de buitenlandse overheden voor gepast gevolg, dit werd intussen met spoed gisterenavond goedgekeurd.

Mensen die bellen omdat zij slachtoffer zijn geweest kunnen dit verder aan de Werkgroep melden. Ter attentie van Ludo Geens.
Maarten.

 

Update (1) – 19 september 2013

Morkhoven: Justitie boos over overdracht adressenbestanden Zandvoort.

De overdracht van de gegevens afkomstig uit de gecodeerde diskette dewelke kort geleden gekraakt werd en meteen de geheimen in de zaak Zandvoort open legde is een feit. Gisteren en vandaag droeg de Werkgroep aan liefst 14 landen de gekraakte diskette over. Justitie wilde de overdracht nog beletten, omdat zij naar eigen mening de totale inhoud wilde onderzoeken. De Werkgroep had geen oor naar de stelling van Justitie en droeg de gegevens over om herhaling vanuit het verleden, zijnde de verdwijning van de cederom’s Zandvoort op de burelen van het Parket Generaal te voorkomen. ‘ Het gaat hier om een internationale aangelegenheid en dus zijn de betrokken landen bevoegd’, aldus de Werkgroep. Zelf gaat de groep eveneens met de gegevens verder aan de slag. Maarten.

Update (2) – 19 september 2013

Morkhoven: zenuwachtigheid neemt toe in zaak Zandvoort. Justitie brengt blits bezoek bij Morkhoven activist Marcel.

Justitie heeft een onverwachts bezoek gebracht bij Marcel ten gevolge van de overdracht van de inhoud van de gekraakte diskette aan 14 landen. Volgens Justitie zou de Werkgroep blijk geven van onwil en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en is het ongepast dat de gevoelige gegevens op die manier zijn vrijgegeven. Marcel heeft de bezwaren aanhoort en reageerde door te stellen, dat het probleem van netwerken als dit van Zandvoort een Internationale aangelegenheid is dewelke al de betrokken landen aanbelangt in het belang van de vele duizenden slachtoffers en de gekraakte diskette overgedragen is in het belang van die slachtoffertjes.

De zaak Zandvoort is géén privé bezit van de justitie, aldus Marcel, doch vereist ze dat alles op alles dient te worden gezet om de kinderhandel in al haar vormen te bestrijden. De overdracht is daar een onderdeel van, aldus verder Marcel die de overdracht toejuicht. De Werkgroep doet wat nodig is om een einde te stellen aan die kinderhandel en het is niet omdat bepaalde lieden voorkomen in de gekraakte diskette, dat bevoegde buitenlandse diensten dit niet zouden mogen te weten komen besluit Marcel. Maarten.

Update (1) – 26 September 2013

Morkhoven / Duitsland: terminaal zieke Duitse kinderhandelaar droeg zijn arsenaal en gegevens over kinderhandel over aan MarceL

Vandaag omstreeks één uur is er een ontmoeting geweest tussen een doodzieke Duitse kinderhandelaar en diens advocaten met Marcel. Verleden week al had de man via zijn advocaten van een advocatenkantoor in Keulen een verzoek gedaan aan een Antwerpse advocaat om de ontmoeting met Marcel te regelen. Die ontmoeting kwam vanmiddag tot stand in het Antwerpse advocatenbureel. De man vergezeld door zijn twee advocaten werd er ontvangen door een jurist van de Werkgroep en Marcel aan wie hij zijn arsenaal en gegevens overdroeg. Volgens de man en zijn advocaten wilde hij uit spijt in zijn laatste levensfase nog het een en ander goedmaken.

Volgens de man komen er verschillende vermiste kinderen in het bestand voor alsmede de plaatsen waar de kinderen werden verhandeld en gebruikt.  Tevens gaf hij een computerbestand aan Marcel waarin de kinderhandelaars met naam en adres voorkomen alsmede het cliënteel en zou hij zijn vergaarde kapitaal schenken aan een Duitse kinderrechtenvereniging. De Duitser speelde jarenlang een belangrijke rol in de productie van kinderporno en was een belangrijke schakel in de kinderhandel binnen Europa.
De bijeenkomst werd omstreeks 15 uur afgesloten . Het is de eerste keer dat in het Morkhoven onderzoek een kinderhandelaar “een dergelijke stap” heeft gezet.
Maarten.

Update (2) – 26 September 2013

Morkhoven slaat toe in Eindhoven. Videotapes met vermiste Duitse jongen gevonden.

Amper 3 uur nadat een terminale zieke Duitse kinderhandelaar in een Antwerps advocatenkantoor zijn bestanden en gegevens aan Marcel had overgedragen. Hebben Morkhoven onderzoekers bliksemsnel toegeslagen op één van de opgegeven adressen in Eindhoven. De informatie van de Duitser blijkt uiterst belangrijk.

K.GR uit Eindhoven was verrast door het Morkhoven bezoek en kreeg meteen te horen waarvoor ze kwamen.

In eerste instantie beweerde hij van niets af te weten, maar geconfronteerd met de informatie over hem overhandigde hij aan de Morkhoven onderzoekers twee videotapes waarop de Morkhovenaren de opgegeven Duitse vermiste knaap Till .Kr uit Berlijn aantroffen. K.GR zelf mag zich verwachten aan problemen. Morkhoven zal vanavond nog in verbinding treden met Berlijn. Till was één van de jongetjes die in Berlijn verdwenen, zoals Manuel Schadwald en Marcel Hermelking. De Werkgroep zet spoed achter de aan Marcel overhandigde bestanden en gegevens.

Maarten

Update (3) – 26 September 2013

Morkhoven slaat toe in Amsterdam drie Roma kinderen kunnen weer naar huis.

Een half uurtje geleden hebben Morkhoven onderzoekers aan de hand van informaties van de terminaal zieke Duitse kinderhandelaar een verrassingsbezoek gebracht op een boot aan de Amstel. Reden van haar bezoek was het vinden van drie Roma kinderen die verleden week weggehaald waren in Frankrijk en overgebracht naar Nederland. Om vier uur vanmiddag had de Werkgroep contact met de ouders van de kinderen. Deze waren aanwezig bij de operatie van Morkhoven en vergezelden de Morkhoven onderzoekers.

Op de opgegeven boot was de verrassing alom, de aanwezig zijnde volwassene zette het op de loop. Twee Roma kinderen van 9 en 11 jaar oud werden er op gevonden en onmiddellijk aan hun ouders overgedragen.

Gelijktijdig bracht een ander Morkhoven team een bezoekje bij H.SM op de Ruysdaelkade en troffen er het dertienjarig broertje aan. Volgens H.SM had hij het jongetje in het station van Amsterdam aangetroffen. De informatie van de Duitser wees echter uit dat H.SM de kinderen mee had gaan weghalen uit het Roma kamp in Frankrijk zonder toestemming van de ouders.

Gelukkig kon er door het snelle Morkhoven optreden erger voorkomen worden. De ouders gaan nu klacht tegen de betrokkenen neerleggen.
Maarten. 

Update (4) – 26 September 2013

Morkhoven / Eindhoven / Amsterdam. Poolse jongen terug gevonden.

K.GR uit Eindhoven dewelke in de vroege avond het bezoek kreeg van een Morkhoven team naar aanleiding van de informaties van een terminaal zieke Duitse kinderhandelaar en daarbij twee videotapes met als inhoud de vermiste Duitse jongen Till.Kr uit Berlijn aan het Morkhoven team gaf zit aardig in de nesten. Na het bezoek van Morkhoven vertrok hij twee uur later richting Amsterdam. Wat de man niet wist was, dat een verdekt opgesteld Morkhoven team hem volgde tot op de Insulindeweg in Amsterdam alwaar hij de woning van B.GL binnen ging. Groot was zijn verwondering toen het Morkhoven team aanbelde met de foto van een 14 jarige Poolse jongen die zoek was . B.GL was volledig over zijn toeren en K.GR totaal uit zijn lood geslagen. Zij konden dan ook niet anders dan de 14 jarige jongen dewelke veertien dagen geleden in Nederland was geleverd vrij geven. De ouders van de jongen werden intussen door Morkhoven van het goede nieuws ingelicht en zullen de jongen ophalen.
Maarten.

Update – 27 September 2013

Morkhoven / Nederland: verrassingsbezoekjes brachten verbluffende resultaten. 5 kinderen en twee bestanden gevonden!.

De onverwachte operatie vanuit de Werkgroep Morkhoven op diverse plaatsen in Nederland heeft haar beoogde doel bereikt. In Amsterdam werden er maar liefst 5 kinderen terug gevonden. De teams sloegen eerst toe in Eindhoven en vervolgens in Amsterdam en laat in de nacht in het Nederlandse Hulst, het was daar dat in de nacht een 13 jarig Frans meisje kon gevonden worden bij H.L. De ganse operatie zorgde er voor dat drie Roma kinderen uit Frankrijk, een Poolse jongen uit Polen en tot slot een meisje uit Frankrijk gevonden werden. Bij de goed geplande actie troffen de teams ook nog twee niet onbelangrijke bestanden en materialen aan. Al de kinderen zijn terug aan hun ouders overgedragen. Morkhoven zette liefst 6 van haar teams in en ook haar centrale bleef de ganse nacht actief.
Maarten.

Zou iemand deze serie willen vertalen naar het Engels???

Dit is – waar het hier om gaat !

Op onderstaande foto zien wij de Franse Journalist Serge Garde die de cataloog toont dewelke opgesteld werd met de beeltenis van een aantal Zandvoortslachtoffertjes . Vele van deze beelden verschenen in de Franse krant l’ Humanite met een reeks van herkenningen tot gevolg . Justitie was woedend en vervolgde jarenlang Morkhoven activist Marcel , op grond van schending van de privacy . De vervolging stierf een stille dood . Marcel stelde toen reeds , dat ieder middel om de slachtoffertjes op te sporen en een stem te geven belangrijk was .

Zandvoort Franse Journalist Serge Garde

Update – 04 Oktober 2013

Morkhoven – Frankrijk: Caravan deed dienst als kinderporno studio.

Onderzoekers van de Werkgroep Morkhoven hebben gisteren hun zoektocht naar de Caravan van de Nederlander B.KL en de Fransman S.C met succes afgerond.
Het was een jong team van Morkhoven dat de speurtocht uitvoerde en de geseinde Caravan in Nice op een terrein van de Fransman KR.F konden traceren.

Na de ontdekking van de activiteiten van het drietal en hun betrokkenheid onlangs in de zaken op de Ruysdaelkade in Amsterdam, bleek dat er gebruik werd gemaakt van een Caravan voor de opnamen van kinderporno en het milieu handig gebruik maakte van een verplaatsbare fotostudio op wielen, dewelke onopgemerkt kon gehanteerd worden op diverse plaatsen waar veel kinderen kwamen.

Het was Morkhoven opgevallen, dat er diverse foto’s in de Zandvoortbestanden gemaakt werden in een Caravan . Vergelijkingen met de inhoud van die foto’s wezen uit dat de gevonden Caravan deze was die gezocht werd. Het milieu kiest voor verplaatsbare fotostudio’s omdat deze moeilijk te traceren zijn in plaats van gebouwen.

De Fransman KR.F liep een aantal jaren geleden ook al tegen de lamp inzake de handel met Roemeense kinderen voor de bordelen in de Beverstraat in Rotterdam.
In die bordelen werd eertijds ook gezocht naar de vermiste Duitse jongen Manuel Schadwald. Bij de politie inval eertijds werden diverse kinderen aangetroffen.
Maarten.

Update – 08 Oktober 2013

Morkhoven: Duitse terminaal zieke kinderhandelaar overleden. Operaties in vier landen gestart. Bedreigingen aan Morkhoven activist Marcel.

De Duitse kinderhandelaar die een paar weken geleden in een Antwerps advocatenkantoor in het bijzijn van zijn advocaten zijn bestanden overdroeg aan Morkhoven activist Marcel is vanmorgen overleden. De man was jarenlang actief in de handel met kinderen en aanverwanten.

8 dagen geleden bracht Marcel hem op zijn ziekte bed nog een bezoek en wist de man te overhalen om aangifte te doen bij de Duitse Justitie, wat de dag nadien ook gebeurde.

Intussen zijn in Duitsland, Frankrijk, Italië en Engeland politieacties lopend, naar aanleiding van gegevens van de overleden Duitser en de informatie die door Morkhoven onderzoekers gevonden waren in een diskette in de zaak Zandvoort waarvan de code een aantal weken geleden kon gekraakt worden.

Verleden week Vrijdag hebben Morkhoven onderzoekers intensief gezocht in Amsterdam naar de Brit Norman Dunstance. De man was één van de personen die gesmokkelde kinderen uit Berlijn aankocht in een flat op de Ruysdaelkade. Onderzoek wees tenslotte uit dat de Brit inmiddels overleden was.

Afgelopen week kwamen er bij de Werkgroep bedreigingen toe, met de eis dat Marcel zou stoppen. Deze reageerde ‘ Ik doe wat mij het beste lijkt en in het belang van de vele slachtoffers is, ik ben dan ook niet van plan om het noodzakelijk werk te staken.

Meer over dit alles later in de week.

Maarten.

Update – 22 Oktober 2013

Morkhoven / Justitie – Ongerustheid rond studie van geheim Stasi dossier in de zaak Schadwald .

Sinds gisteren gonst het van de geruchten in Duitsland , dat Morkhoven al maandenlang een bijzonder spoor volgt in deze verdwijningszaak tussen Duitsland en Nederland . Een niet alledaags spoor dat aanleiding is tot wrevel en ongerustheid bij Justitie en andere instanties . Morkhoven heeft , aldus de Duitse activist Banze , maanden geleden de hand kunnen leggen op een geheim dossier van de toenmalige Oost Duitse Staatsveiligheid , waarin een uiterst belangrijke verbinding is aangetroffen dewelke wel eens de oplossing kan zijn in dit verdwijningsdossier inzake Schadwald .

De Werkgroep zoekt aldus Banze op dit ogenblik achter nog twee elementen . Enerzijds naar de Hoge Justitie beambte uit Nederland , die eertijds bij de Duitse recherche aandrong om het onderzoek Schadwald richting Nederland te staken . Alsook wie de Hoge Justitiebeambte uit Nederland is , dewelke eertijds een Topmagistraat in België verzocht om Gina Pardaens, medewerkster van de Werkgroep te verhoren over de vorderringen inzake Schadwald .De puzzel Schadwald raakt stilaan volledig .

Morkhoven zelf wenst de Duitse berichten niet te bevestigen en niet te ontkennen .
Maarten. 

Update – 31 Oktober 2013

Morkhoven : Drie aanhoudingen in Engeland , twee aanhoudingen in Oostenrijk en vier arrestaties in Frankrijk . Huiszoekingen nog aan de gang .

De actie rond de gegevens dewelke de Werkgroep Morkhoven onlangs bekwam van een inmiddels overleden Duitse kinderhandelaar is van start . Marcel en zijn team hebben duchtig gewerkt in de zaak . Door een goed gerichte overdracht zijn in diverse landen sinds gisteren acties opgestart . De huiszoekingen lopen nog door . De eerste resultaten hebben er zorg voor gedragen dat reeds in drie landen aanhoudingen zijn verricht en belastende materialen in beslag zijn genomen , waaronder kinderporno en gegevens van kinderhandel.

Vandaag hebben Morkhoven onderzoekers op hun beurt de Engelsman Edward . Gr opgespoord . De Engelsman was een belangrijke schakel in de keten van Duitse kinderen aan twee bordelen , waarvan een in Amsterdam en een in Rotterdam .
Volgende week brengen we hierover meer gegevens . Gelet op de nog lopende acties .
Maarten .

Update – 05 November 2013

Morkhoven / Duitsland / Nederland / België .
Kunstgalerijen deden dienst als kinderpornostudio’s . Honderden Zandvoortfoto’s kwamen uit Duitsland .

Terwijl in diverse landen afgelopen week arrestaties zijn verricht , hebben onderzoekers van de Werkgroep Morkhoven gisteren hun slag geslagen in Duitsland . Onderzoek dat intensief verder gaat in de Zandvoortzaak bracht de Morkhoven onderzoekers op het spoor van een kunstgalerij in het Duitse Lubbeck . Analyse van honderden foto’s in het Zandvoortbestand leidde tot de ontdekking van de Duitse kunstgalerij .

Morkhoven volgde het spoor gelijktijdig ook naar Nederland en België .
Zo ontdekten zij dat tal van de foto’s dewelke in een Nederlands pedofilieblad van een pedofilievereniging verschenen , eveneens in het Zandvoortbestand voor kwamen en afkomstig zijn van de Duitse kunstgalerij van H.T. Zodat de herkomst van honderden foto’s in de Zandvoortzaak nu in kaart kon worden gebracht .

Het onderzoek bracht de Morkhoven onderzoekers ook op het spoor van een Belgische kunstgalerij van F.L. , zodat de onderlinge samenwerking nu in kaart kon worden gebracht.

Morkhoven onderzoekt nu of een winkeluitbater in de Zuidstraat bij dezelfde keten actief was , mede omdat eerder bij deze soortgelijk Zandvoortmateriaal gevonden werd .

Maarten .

Dit bericht is geplaatst in Het Einde van ons Beschikkingsrecht, JEUGDZORG, pedofilie satanisme en kindermisbruik met de tags . Bookmark de permalink.

26 reacties op Morkhoven: En de zaak Zandvoort Deel 3 – Update 19 september 2013

 1. Lolita schreef:

  ´Goedenavond.

  Ik schrijf vanuit Portugal en zoals jullie weten de Portugese jongen Rui Pedro is jaren geleden ontvoerd in Portugal vlak bij zijn huis. Weten jullie of hij nog leeft? Doet de politie er aan van om de arme kinderen die worden ontvoerd en terecht komen in pornografie om ze te redden? Wat is er met Rui Pedro gebeurd? Het is vreselijk dat zijn moeder dit allemaal moet meemaken om niet te weten of hij nog leeft of niet. Waar is Rui Pedro?
  Het is gewoon vreselijk wat zijn ouders moeten doorstaan.
  Ik dank u voor uw aandacht.

  Lolita Lopes

 2. Dit artikel werd daarnet geupdate (hierboven)

  Bericht van Marcel:

  Morkhoven Berichten .
  – Wegens de lopende acties zal Marcel tot maandag 4 November niet te bereiken zijn . Wij verontschuldigen ons hier voor .

  – Ten gevolge van de diverse vragen over de kinderrechten activiste Janett Seeman . Kan op de berichten dat zij zou vermist zijn worden medegedeeld , dat er geen reden tot ongerustheid is .
  Maarten .

 3. Pingback: Werkgroep Morkhoven en de pedofilienetwerken in de Zandvoortzaak | De Vrije Chroniqueurs

 4. Marcel Vervloesem
  Morkhoven : mededeling !!.

  Wegens een indringer is het e-mail adres vt6788107@base.be tot nader order buiten gebruik . Mensen die berichten ontvangen van uit dit e-mail adres worden verwittigd dat deze niet van ons of Marcel afkomstig zijn en kunnen best tot nader order géén berichten of gegevens op vermeld e-mail adres doorzenden .
  Met dank en onze verontschuldigingen .
  Maarten.

  • Nadia van S schreef:

   “De onverwachte operatie vanuit de Werkgroep Morkhoven op diverse plaatsen in Nederland heeft haar beoogde doel bereikt. In Amsterdam werden er maar liefst 5 kinderen terug gevonden. De teams sloegen eerst toe in Eindhoven en vervolgens in Amsterdam en laat in de nacht in het Nederlandse Hulst, het was daar dat in de nacht een 13 jarig Frans meisje kon gevonden worden bij H.L. De ganse operatie zorgde er voor dat drie Roma kinderen uit Frankrijk, een Poolse jongen uit Polen en tot slot een meisje uit Frankrijk gevonden werden. Bij de goed geplande actie troffen de teams ook nog twee niet onbelangrijke bestanden en materialen aan. Al de kinderen zijn terug aan hun ouders overgedragen. Morkhoven zette liefst 6 van haar teams in en ook haar centrale bleef de ganse nacht actief.
   Maarten.”

   Geweldig nieuws dat al deze kinderen veilig terug zijn gebracht bij hun ouders.
   Maar wat is er gebeurd met die pedo’s die deze kids ontvoerd hadden?
   Hebben jullie deze viezeriken overgeleverd aan de politie?
   Wanneer heeft zich dit allemaal afgespeeld, want ik heb hierover niets in de kranten of op internet gelezen?

   • Goede vraag.. Ik vermoed dan ook – dat ze daar ook nog wel enige uitleg over zullen geven..?..

    En waarom je hier niets over in de media terug vond?
    Heb jij al eens ooit eerder iets in de “Main Stream Media” terug kunnen lezen van hetgeen Morhoven bereikt heeft dan – anders dan – dat ze hen voor Gek probeerden te verslijten???

    Zie hier – hoe men dit destijds nog probeerde te reduceren tot “een Suggestie”…
    http://www.tegenwicht.org/01_tw_hoezo/zantvoort.htm

    • Nadia van S schreef:

     Lijkt mij normale vragen die eerst zouden moeten worden beantwoord alvorens je het op je weblog zet.
     Want zoals ik het nu lees is er verder niets gebeurd met die mannen, leven dus nog frank en vrij en dat vind ik niet kunnen!
     Zo los je die pedo-problematiek niet op.
     Oppakken die klootzakken!!!

     • Ik deel jouw mening..

      Maar ook ik kan (nu op dit moment) enkel maar delen wat zei zelf naar buiten brengen…

     • Nadia van S schreef:

      Oh, begrijp ik hieruit dat jij zelf niet in dat team zit maar alles voor waarheid aanneemt en overneemt van iemand anders?
      Vreemd, vooral in dit soort zwaar beladen zaken. Geen krant zelfs niet een buitenlandse die hierover schrijft.
      Lijkt mij sensationeel nieuws wanneer dit aan het licht komt. Iedereen wil dit soort lui uit de maatschappij.

     • Nadia van S schreef:

      En jij gelooft dat allemaal zonder eigen onderzoek. Die kerel kan wel één of andere fantast zijn. Uit zijn facebook word ik ook niet veel wijzer.

     • Nadia van S schreef:

      Vraag jezelf eens af waarom er geen bewijsmaterialen zoals filmopnamen zijn gemaakt tijdens de actie’s van Vervloesem in Nederland.

      Vraag jezelf eens af waarom die pedo’s niet opgepakt zijn.

      Vraag jezelf eens af waarom de recherche niet in kennis is gesteld, zodat die lui opgepakt en veroordeeld kunnen worden.

      Vraag jezelf eens af waarom dit allemaal niet in de media wordt genoemd, behalve hetgeen Vervloesem zelf rondbrengt en jullie doorplaatsen.

      Vraag jezelf eens af waarom Vervloesem zo vaak stervende zegt te zijn, maar nog steeds leeft.

      Zoveel vragen, weinig antwoorden….

      • Na aanleiding van een reactie op Boublog – vond ik deze nog in de spambox..

       1: Wie zegt dat dat niet gebeurde?

       2: Wie zegt dat het hier pedo`s betrof? Volgens mij Ontvoerders.. Wellicht worden ze nog geschaduwd en leidt dat nog tot iets?

       3: Wie zegt dat dat niet gebeurde – wellicht achteraf? En daarbij – Die lopen Morkhoven alleen maar in de weg – nemen alles in beslag – waardoor niemand weet WAT er veilig werd gesteld – en het gevaar dat men het spontaan weer kan laten verdwijnen – zoals al eerder gebeurde.

       4: Wellicht omdat het een Bliksem Snelle Actie betrof – wellicht omdat ze geen goede ervaring hebben met de media – en wellicht omdat Marcel geen contact mag hebben met de media..

       5: Dat je dat Überhaupt durft te stellen – vind ik “Diep Triest”…

 5. Marcel Vervloesem

  Morkhoven: gezien er steeds meer aanvragen komen over de rol van Gina en Marcel in de kwestie Zandvoort en hun samenwerking onder moeilijke omstandigheden. Brengen wij vanaf maandag een vervolgserie hierover vanuit het archief.
  Maarten.

 6. Patrick schreef:

  Goed dat deze site nog aandacht besteed waar de Werkgroep Morkhoven nu mee bezig is. Andere sites besteden er totaal geen aandacht aan. Micha Kat die hier zogenaamd aandacht voor had is totaal de weg kwijt, hij lijkt meer desinfo te verspreiden (waardoor het echte belangrijke nieuws in het gedrang komt, en alles in diskrediet te brengen.

 7. Marcel Vervloesem zegt: (in reactie op het artikel “Groot kindermisbruikschandaal in Jersey”

  De wijze waarop er met dit dossier en de aanbrengers er van werd omgegaan door zowel de gerechtelijke als burgerlijke overheden tart eenieders verbeelding . Dat er honderden weeskinderen gedurende jaren als weerloze slachtoffertjes werden misbruikt en gefolterd en dit tot soms de dood , lijkt ondergeschikt aan de wellust van de gebruikers . Het is hoe ergerlijk het ook mag klinken steeds meer en meer de gewoonte dat dergelijke zaken , ondanks de stapels bewijslast gewoon in de gebruikelijke doofpot verdwijnen en de aanbrengers en aanklagers van deze gruwel , systematisch ongeloofwaardig worden gemaakt en als criminelen versleten om op die wijze bepaalde belangenmensen de hand boven het hoofd te kunnen houden . Kinderen en vooral weerloze kinderen zijn in deze zaken slechts de speelpoppen van dergelijke lieden . Het verbaasde mijzelf dat er pas in 2009 er een verzoek bij de Werkgroep binnen liep uit Jersey om een analyse te mogen maken in het kinderpornobestand Zandvoort , die analyse was onmogelijk omdat de Belgische justitie er alles aan gedaan had om het bezit van dat bestand strafbaar te stellen , zodat op die wijze de daders vrijgeleide konden blijven genieten als het van de overheden af zou hangen . Gelukkig zijn er anderen die hun morele plicht nastreefden en de zaak ter harte hebben genomen . Marcel.

  Groot kindermisbruikschandaal in Jersey
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/09/groot-kindermisbruikschandaal-in-jersey.html

 8. donquijotte schreef:

  Zou ik een kopie van deze op mijn blog kunnen en mogen plaatsen met vermelding bron. Aandacht lijkt me belangrijk.

 9. Het schokkende rapport van de Internationale kinderrechten vereniging S.I.D.E. over de grote pedofiliezaken , waaronder Zandvoort. (Frans Talig)

  http://www.crashdebug.fr/index.php/dossiers/6265-le-rapport-explosif-du-cide-suisse-sur-la-pedocriminalite-notamment-en-france

 10. Koos van Woudenberg vertelt over smokkelroutes, homo ontmoetingsplaatsen, sexueel misbruik en als klap op de vuurpijl vertelt hij over de ontmoeting met J. D.:

  http://www.youtube.com/watch?v=_7UIWLOMT2U

  http://www.talk2myra.com/koos-van-woudenberg-spreekt/

 11. Marcel Vervloesem

  Zandvoort : Vermiste jongen Rui Pedro 11 jaar uit Lousada op Kinderpornobestand Zandvoort !!.

  Er komt steeds meer Internationale belangstelling voor het kinderpornobestand Zandvoort nu alsmaar duidelijker wordt wat er allemaal aan te treffen valt op deze cederom. Buiten de tientallen kinderen die er op gevonden werden , blijken er ook vermiste kinderen in het bestand voor te komen . Bij de Werkgroep Morkhoven werd al van meet af aan die piste gevolgd. Hugo Mertens van de Vzw . ‘ Het wordt erg duidelijk dat onze onderzoeker Marcel het bij het rechte eind heeft gehad en door de opsporing van het materiaal Zandvoort een uiterst belangrijke stap had gezet , direct was hij begonnen met de foto’s op te vragen van duizenden vermiste kinderen in en buiten Europa , Marcel wist wat hij aantreffen zou ‘. Amper een paar maanden na de verdwijning van Rui Pedro in I998 waren zijn gruwelfoto’s al op het Zandvoortmateriaal !. Zie de beelden en de reportage !. Wij waarschuwen voor de harde beelden .
  Maarten .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *