Morkhoven: De rol van Gina Pardaens en Marcel in de zaak Zandvoort in de laatste maanden van haar leven

 

Morkhoven: De rol van Gina Pardaens en Marcel in de zaak Zandvoort in de laatste maanden van haar leven.

Gina PardaensMarcel vervloesem

Gina Pardaens & Marcel Vervloesem

Deel 1.

Gina was werkzaam als maatschappelijk werkster en bezat heel wat ervaring inzake dossiers over misbruik. Het lot van de vele slachtoffertjes trof haar diep. Als huismoeder kende zij verschillende talen en trok er vaak op uit om kinderen die in benarde sociale omstandigheden verkeerden te helpen. Buiten dit alles werkte zij bij herhaling voor Journalisten van de Franstalige televisie als vertaalster in tv reportages. Gina kende de wijze waarop sekten en netwerken werkzaam waren en sloot zich in 1994 aan bij de Werkgroep Morkhoven.

Marcel groeide op in een weeshuis en leerde al jong hoe hard het leven kon zijn. Bij de Internationale school van Detectives behaalde hij zijn diploma van technische Politie, haalde vervolgens zijn diploma van Ambulancier en werkte gedurende negen jaar bij de spoedafdeling van een Ambulancedienst en was op 16 jarige leeftijd al een gedreven activist wat maakte dat hij veel ervaring opdeed in zijn leven en heel wat gewoon was. In 1989 was hij het die de Vzw Werkgroep Morkhoven in het leven riep.

Gina en Marcel vormden te samen een goed duo om de strijd tegen de netwerken te voeren. Daar waar Gina bij regelmaat kinderen moest in veiligheid brengen tegen het milieu was Marcel voor haar steeds de oplossing. De kennis van verschillende talen bij Gina was dan voor Marcel een Godsgeschenk ter doorlichting en vertaling van buitenlandse dossiers. De uitstekende wisselwerking tussen beide bleek toen het kindermisbruikdossier Temse – Madeira door de Werkgroep opgerold kon worden mede dank zij de voortreffelijke samenwerking. Beiden brachten dan ook vele uren met elkaar door en begrepen uitstekend de problemen waarvoor ze kwamen te staan.

Zowel Gina als Marcel waren niet erg opgetogen over de werking van Justitie en staken hun ongenoegen over die Justitie niet onder stoelen en banken. Heel goed wisten zij dat voor de bestrijding van de kinderhandel, de sekten en netwerken niet diende gerekend te worden op de gerechtelijke overheden en hun werk niet zonder gevaar was. Gelukkig beschikte de Werkgroep over goede teams en een begripvolle Voorzitter waarop zij konden rekenen.

In de media werd Marcel soms wel vergeleken met een haai omdat eens hij in een dossier beet hij dat nooit opgaf terwijl Gina omschreven werd als een doortastende maatschappelijke werkster. Het kon dan ook moeilijk anders dan dat beiden binnen de Werkgroep een belangrijk aandeel kregen in de gekende kinderpornozaak Zandvoort een kwestie die wereldwijd gekend geraakte en de voorloper werd van de Internationale bestrijding van de netwerken.

Deel 2.
Het was voor Gina een verrassing toen zij een telefoontje kreeg van Marcel met de boodschap dat hij in Zandvoort had toegeslagen en het kinderpornobestand in veiligheid had gebracht. De voorbije weken was er een grote drukte geweest op de burelen van de Werkgroep ter voorbereiding van de operatie die in Zandvoort zou uitgevoerd worden.
Toch had niemand enig vermoeden van wat Marcel in Zandvoort zocht en zou vinden. Na overleg beslisten Marcel en Gina om de vondst geheim te houden en het onderzoek in aller stilte te voeren. Althans was dat hun bedoeling.

Er ontstond echter een groot probleem toen het Zandvoortkopstuk Gerry Ulrich in Italië werd vermoord. Dit nieuws bleef niet onopgemerkt bij de Nederlandse media, die meteen verslag over de moord naar buiten bracht. Gezien er bij de moord de Belg R.V.D betrokken was legden Journalisten meteen het verband met het dossier Temse-Madeira en de rol van Morkhoven hierbij. Voorzitter Jan Boeykens van de Werkgroep was verrast door de verschillende telefoontjes over de zaak van de Nederlandse Journalisten en informeerde zich bij Gina, die op haar beurt Marcel inlichtte over de onverwachte verwikkeling. Er viel voor hen beiden geen tijd te verliezen. Maar er was een groot probleem. De Werkgroep beschikte niet over de materiële mogelijkheid om de inhoud van het gevonden kinderpornobestand te bekijken. Gina die uitstekende contacten bezat dook een dag later op met het noodzakelijke materiaal.

Dezelfde nacht onthulde de inhoud van het bestand zich en overtrof de verwachtingen van hen beiden. Intussen melden de eerste Journalisten zich aan op de kantoren van Morkhoven, één onder hen had in het verleden de activiteiten van de groep en Marcel gevolgd in het Temse-Madeira dossier en eiste een onderhoud met Marcel die van de aardbodem verdwenen leek. De Journalisten dienden dan ook zonder enig gesprek terug af te druipen. De arrestatie van R.V.D. voor de moord op Gerry Ulrich bracht de zaak nog meer onder de aandacht van zowel de media maar ook van de Justitie en Voorzitter Jan, zodat Marcel ter verantwoording werd geroepen.

Het geluk wilde, dat juist die dag er een krantenartikel verscheen met als inhoud, dat Morkhoven wel eens operatief zou kunnen geweest zijn op de flat van Ulrich in Zandvoort en de dood van het Zandvoort kopstuk het gevolg kon zijn van dat bezoek. Een gouden kans om de Voorzitter te informeren wat Marcel in Zandvoort gevonden had, Gina nam die taak op zich. De reactie van Jan was kort ‘ik ga Marcel bellen’. En dat telefoontje kwam er, Marcel overlegde met Gina en maakte een plannetje op. Hij nodigde de Voorzitter uit om een paar dagen bij hem thuis te komen doorbrengen en wat te genieten van een wijntje in de buitenlucht. Wat Jan niet wist was dat Marcel en Gina in aller stilte hun contacten aan het werk hadden gezet en de media een stap voor zouden zijn.

Dezelfde dag brak de hel los en werd de zaak Zandvoort gekend nadat een Portugese Journalist verslag had uitgebracht over de vondst in Zandvoort. Justitie eiste dat Marcel het materiaal aan haar zou overdragen terwijl ook Nederland haar Politiediensten op Marcel afstuurden. De Procureur vorderde de aanhouding van Marcel wat ook meteen wereldkundig werd. Tientallen Journalisten streken neer aan de woning van Marcel vergezeld van talrijke TV zenders die de beelden live uitzonden toen de Rijkswacht Marcel meenam. De Onderzoeksrechter gaf vrij snel bevel om Marcel in vrijheid te stellen.

Gina had intussen de perstekst klaar gestoomd zodat Marcel diezelfde avond buiten aan zijn huis een persconferentie gaf en handig gebruik maakte van de grote media aanwezigheid om de zaak Zandvoort te lanceren. Het plannetje van Gina en Marcel had perfect gewerkt. Voorzitter jan werd opgezadeld met de honderden Journalisten die in Morkhoven neerstreken. Gina en Marcel konden nu aan de slag met het kinderpornobestand Zandvoort.

Deel 3.
De zaak Zandvoort sloeg in als een bom, terwijl Voorzitter Jan de handen vol had om Journalisten uit tal van landen te woord te staan, zaten Gina en Marcel achter de computer en kraakten stuk voor stuk de gesloten mappen in het Zandvoortbestand, een werkje dat tijdens de nachtelijke uren plaats vond. Gina zorgde ten hare huize voor versnaperingen en drankjes zodat het de Morkhoven teams aan niets te kort kwam. Er werden door hun medewerkers talrijke kopijen van het Zandvoortbestand gemaakt, dienstig om naar tal van buitenlandse diensten door te geven. Het werden lange dagen.

Kwam daarbij, dat Justitie al even actief was en er alles om deed om de activiteiten van de teams van Morkhoven van op afstand gade te slaan. Morkhoven was echter goed voorbereid en zette zelfs observatieposten uit om de observaties op te volgen wat op een gegeven ogenblik aanleiding werd tot een incident. Een Morkhoven team met Gina aan boord bemerkte dat zij door een anonieme wagen gevolg werd en nam contact op met Marcel. Die schakelde meteen een team van hem in, dat op haar beurt de anonieme wagen schaduwde. De drie voertuigen kregen plots het gezelschap van een vierde wagen.

Morkhoven liet zich niet vangen en lokte de voertuigen in een doodlopende straat, die dan weer afgesloten werd door een inderhaast extra bij geroepen Morkhoven team. Even later werden de anonieme voertuigen geblokkeerd en bleken zij toe te behoren aan de Recherche van de Rijkswacht uit Geel, deze zaten erg verveeld en konden dan ook niet anders dan te verzoeken aan de Morkhoven teams om de weg open te maken zodat zij terug naar hun brigade konden, gezien hun observatie ontdekt was.

Gezien Gina en Marcel er ook van uit gingen dat de telefoonlijnen afgetapt werden, besloten zij om onderling telefonisch contact stop te zetten en gebruik te maken van alternatieve contacten om berichten door te geven. Om te controleren of de telefoons getapt werden gaven beiden na overleg een telefonisch bericht door dat een nepinhoud bezat. In dat bericht werd melding gemaakt dat het gevonden Zandvoortbestand op de parking op de autostrade ter hoogte van Ranst om elf uur die nacht zou overgemaakt worden. Het was Marcel die met zijn collega Luc de parking observeerde in de vroege avond en de politie in burger post zagen vatten op de opgegeven parking. Meteen was de aftap van de telefoonlijnen bevestigd.

Naarmate de studie in het Zandvoortbestand vorderde, werd duidelijk dat er mogelijk vermiste kinderen in het bestand voorkwamen. Gina nam daardoor contact op met tal van diensten en verenigingen in het binnen en buitenland. Op die wijze kon een bestand opgebouwd worden van kinderen die binnen Europa vermist waren. Tot grote verbazing van Gina en Marcel ging het tenslotte om duizenden kinderen, wat hun studie er niet op vergemakkelijkte. Toch slaagden zij er in om verschillende vermiste kinderen op hun Zandvoortbestand te vinden zodat ze contacten konden leggen met de betrokken diensten en landen om de gevonden gegevens door te geven wat dan weer met zich medebracht dat ouders van de vermiste kinderen op bezoek kwamen bij de Werkgroep Morkhoven.

Het was Gina die hen ontving en hun verhalen noteerde en informatie verschafte. Soms ging dat er heel emotioneel aan toe wanneer de ouders geconfronteerd werden met de gevonden foto van hun vermist kind in het Zandvoortbestand. Marcel zat opgescheept met de vermissingsdossiers en het verder onderzoek in de zaak Zandvoort, Gina zou later de hulp krijgen van Werkgroep Morkhoven medewerkster Christel om de fotobestanden verder uit te diepen.

Deel.4
Naarmate de tijd verstreek ploeterde Marcel zich door de vele vermissingsdossiers terwijl Gina druk doende was met de inhoud van het gevonden Zandvoortbestand. Het was voor haar een hele klus om al de documenten die er in voorkwamen te vertalen. Ondanks alle tegenwind vorderde hun onderzoek stapsgewijs en dienden zij om de haverklap nieuwe onderzoeken en opsporingen uit te voeren.

De Nederlandse recherche zat ook niet stil en ontdekte uiteindelijk ook wat Gina en Marcel al eerder ontdekten, met name de foto van een vermist meisje uit Antwerpen hetwelke vermoord werd terug gevonden. De Belgische Justitie werd er door hun collega’s uit Nederland hiervan op de hoogte gebracht, wat nog meer nerveusheid veroorzaakte bij Justitie. Gina en Marcel werden steeds meer door de Justitie lastig gevallen in een poging te weten te komen in welke richting hun onderzoek liep en in hoeverre dit gevorderd was, tevergeefs.

Marcel ontdekte twee vertakkingen van de Nederlandse porno industrie in Antwerpen, uitgerekend op de plaats waar eerder vermiste kinderen waren gesignaleerd. Intussen was hij er ook in geslaagd om het Europese kinderpornowereldje en de kinderhandel in kaart te brengen wat het werk aanzienlijk vergemakkelijkte, zodat ook de locatie waar de meeste verdwijningen plaatsgrepen in kaart werd gebracht en gelinkt kon worden aan de kinderhandel industrie.

Gina ontdekte in het Zandvoortbestand diverse voertuigen op de achtergrond van diverse foto’s van kindermisbruik. Luc de collega van Marcel voerde onderzoek naar de gevonden aanwijzingen en kon de bezitters van de wagens achterhalen en zo de plaats van het misbruik achterhalen. Intussen kreeg Voorzitter Jan het bijzonder druk met zijn administratieve hulp. Honderden faxberichten liepen er bij de Werkgroep binnen uit allerlei kringen en diensten, kwam daarbij dat er steeds meer vragen voor reportages binnen kwamen. De molen bij de Werkgroep draaide op volle toeren. Binnen het kinderpornomilieu groeide de ongerustheid aan.

Marcel en zijn teams doken steeds vaker op tot grote frustratie van diverse kopstukken. Toen men bemerkte dat de teams de seks videotheken bezochten en gegevens uit boekjes en videobanden noteerden om de producenten te achterhalen, begreep het milieu dat Morkhoven grondig te werk ging. Gina probeerde intussen om de code van een diskette te breken, honderden mogelijkheden werden uitgeprobeerd, tevergeefs. Ulrich had de diskette super beveiligd.

Via een programma dat aan Marcel geschonken was door een gewezen lid van Europol, konden Gina en Marcel een duidelijke studie uitvoeren op het beeldmateriaal Zandvoort, de foto’s werden tot in het kleinste detail uitgeplozen, herkenningspunten, gegevens en aard werden genoteerd. Het viel Gina op dat bepaalde reeksen foto’s beschadigd waren. Er werd dan ook vanuit gegaan dat de maker van die series een fototoestel hanteerde met een defect toestel, omwille van een dikke zwarte streep die over de foto’s liep. Groot was de verbazing van Gina toen Marcel haar een map bezorgde over zijn studie over die beschadigde foto’s.

Hij had de betrokken foto’s grondig bestudeerd, vergroot tot in de kleinste details en was er achter gekomen, dat het niet om een defect fototoestel ging, maar dat de zwarte dikke streep een inhoud bezat, namelijk twee telefoonnummers uit Nederland waar kinderen konden bekomen worden.

Gina draaide de bewuste nummers en ontdekte dat beide lijnen nog steeds in gebruik waren. Onderzoek bracht Marcel bij de bezitters van de twee telefoonnummers. Die ontdekking van Gina en Marcel zou het begin worden van het openleggen van de kindersmokkellijn Berlijn – Rotterdan en Amsterdam.

Deel.5.
Het onderzoek Zandvoort en aanverwanten vorderde steeds sneller. Gina werd misselijk toen zij in het Zandvoortbestand bij foto’s terecht kwam van vermoorde kinderen. Stilletjes zat zij voor zich uit te staren en te wenen en vroeg aan Marcel ‘kun je dit nog begrijpen, wie doet deze kinderen zoiets aan’. Marcel nam de schokkende beelden mee voor een diepere studie en ontlaste Gina van dat werkje. De beelden waren dan ook onbeschrijfelijk en gruwelijk. Een meisje met overgesneden keel doodbloedend op stro, een jong kind gebonden op een toilet doodgeschoten, de serie schokte ook Marcel die nochtans als gewezen Ambulancier veel gewoon was. Voor Gina en Marcel was het duidelijk dat de zaak Zandvoort al hun verwachtingen te boven ging.

Voorzitter Jan en zijn Raad van Beheer maakten zich grote zorgen om de steeds maar grotere omvang van de zaak, kwam daarbij dat om de zaak Zandvoort internationaal aan te klagen er diende ingegaan te worden op de vele aanvragen om in het binnen en buitenland op congressen te gaan spreken. Hoewel Marcel niet veel zin had om dat er ook nog bij te nemen gaf hij toch gevolg op de vraag van de Raad van Beheer om die taak op zich te nemen en ging in Zwitserland, Zweden, Italië, Frankrijk, Ierland, Duitsland, Nederland en in eigen land zijn toespraken houden, waarbij hij niet mals uitviel tegen het wereldje van de kinderhandel.

Gina kreeg er ook nog werk boven op en vergezelde een Franse Journalist bij diens bezoeken bij ouders van vermiste en vermoorde kinderen. Daar boven op diende zij ook haar maatschappelijk werk te doen. Zo belande zij onverwachts op een adres waar zij vier Roemeense kinderen aantrof dewelke in erbarmelijke toestand verkeerden en klaar stonden om verhandeld te worden. Het kon dan ook niet anders dan dat zij haar collega’s van de Werkgroep erbij haalde. De vier kinderen werden gered en door Marcel ondergebracht bij goede contacten in afwachting dat zij konden verenigt worden met hun familie in Roemenië, Marcel had immers ervaring op dat vlak opgedaan in de isoleercelkwestie, toen kinderen uit isoleercellen ontvluchten en bij de Werkgroep bescherming en onderdak zochten en ook kregen.

Intussen had Marcel een kopstuk van de kindersmokkellijn Berlijn, Rotterdam en Amsterdam een onverwacht bezoekje gebracht wat resulteerde, dat er paniek in het milieu ontstond en de kopstukken elkaar begonnen te betichten om de aandacht bij zich zelf weg te krijgen informaties over de anderen doorspeelden aan de Werkgroep. Gina op haar beurt ontdekte in pornovideo catalogen iets unieks. Zij stelde vast dat de daarin voorkomende series films onvolledig waren. Zo ontdekte zij dat de ontbrekende nummers kinderpornofilms betrof, en de catalogen zo voorzien waren dat bestellers van dit soort materiaal slechts naar de ontbrekende nummers moesten kijken en die nummers konden bestellen om aan dit soort materiaal te komen een handig systeem voor het milieu om ook de politiediensten te slim af te zijn.

De ontdekking zorgde er voor dat het Morkhoven team van Kevin zich met dit onderzoek onderdeel bezig ging houden en onder nep namen de ontbrekende films bestelden en ook toegezonden kregen. De ontdekking van Gina was dan ook niet onbelangrijk. Morkhoven had nu de sleutel gevonden binnen het milieu om de kinderporno verder op te sporen.

Deel.6.
De stapels onderzoek dossiers namen met de dag toe bij de Werkgroep. Verschillende teams voerden onderzoeken uit om nadien de resultaten tot een geheel te brengen. Gina speelde bij herhaling informatie door aan de journalist van de Franse tv zender waarvoor zij vertaalwerk deed. Dat bracht met zich mede dat de reporter bij herhaling betrokkenen uit het milieu voor de camera haalde en de feiten bracht in het tv programma faits divers op die wijze haalde zij haar slag dubbel thuis. Het milieu volgde de tv reportages wat juist de bedoeling was van Gina en anderzijds kon zij als vertaalster bij al de reportages aanwezig zijn en extra informaties vergaren.

Marcel had fijn uitgekiende vragenlijsten aan Gina bezorgd, vragen die hij beslist via de journalist wilde gesteld zien aan de betrokkenen uit het milieu, wat ook gebeurde en beschikte dank zij de reportages over beelden van de betrokkenen die hij op zijn beurt internationaal seinde met de vraag achter informatie over diegenen die op het beeldmateriaal voor kwamen. Dit resulteerde tot het bewijs dat diverse personen in het verleden contact met elkaar hadden en in andere landen betrokken waren geweest bij kinderhandel en zelfs in een geval bij kinderontvoering.

Een ander voordeel was dat ook firmanamen uit Engeland en Nederland opdoken, firma’s die in feite een geheel vormden van kamerverhuur, video productie, reisburelen, pornobladen en bars en bordelen. Een mooi allegaartje dat perfect in het plaatje van kinderhandel paste. Gina bestudeerde de desbetreffende bedrijfjes in Rotterdam en Amsterdam en ontdekte zo dat in één der betrokken firma’s een Nederlandse Senator in de Raad van Beheer zetelde.

Marcel trok op zijn beurt met zijn team naar de spuistraat in Amsterdam en ontdekte dat een bar die er gelegen was de werkplaats was van een Engelse kinderontvoerder. Onderzoek naar de reisburelen leverde als resultaat, dat het reisjes ondernam met een bepaald cliënteel naar Pattaya. Marcel liet Gina brieven opstellen en zond deze naar welzijnswerkers aldaar. Het gevolg was dat er vanuit Pattaya gereageerd werd en bij Morkhoven een lijst toekwam met de namen van alle buitenlanders die er kinderen gebruikten en gebruikt hadden. Gina en Marcel ontdekten op die lijst een tweede Senator uit Nederland. Onderzoek van Marcel hierover wees uit dat deze Senator ook eerder vernoemd was in een grootschalige pedofilie zaak, met name de Griës in Brussel.

Naarmate Gina en Marcel op dit gegeven verder werkten konden zij ontdekken dat de Zandvoortzaak verbonden was aan de Criës kwestie en ook aan twee andere grote pedofiliezaken in Frankrijk, de zaken Cathedral en Coral. Dank zij deze studie konden er twee producenten van een gedeelte van het Zandvoortmateriaal gevonden worden.

Wordt Vervolgt…

Klik hier voor Deel 2

Zou iemand deze serie willen vertalen naar het Engels???

Dit bericht is geplaatst in pedofilie satanisme en kindermisbruik met de tags . Bookmark de permalink.

10 reacties op Morkhoven: De rol van Gina Pardaens en Marcel in de zaak Zandvoort in de laatste maanden van haar leven

 1. Julien sorel schreef:

  Ik heb op het internet gezocht naar een min of meer objectieve bron over de dood van Gina Pardaens maar vond uitsluitend bronnen die uitgaan van moord.

  Weet iemand iets over de officiële lezing?

 2. Update 26 September 2013 (Onder het Zandvoort artikel Deel 3)

  Morkhoven / Duitsland: terminaal zieke Duitse kinderhandelaar droeg zijn arsenaal en gegevens over kinderhandel over aan MarceL

  Vandaag omstreeks één uur is er een ontmoeting geweest tussen een doodzieke Duitse kinderhandelaar en diens advocaten met Marcel. Verleden week al had de man via zijn advocaten van een advocatenkantoor in Keulen een verzoek gedaan aan een Antwerpse advocaat om de ontmoeting met Marcel te regelen. Die ontmoeting kwam vanmiddag tot stand in het Antwerpse advocatenbureel. De man vergezeld door zijn twee advocaten werd er ontvangen door een jurist van de Werkgroep en Marcel aan wie hij zijn arsenaal en gegevens overdroeg. Volgens de man en zijn advocaten wilde hij uit spijt in zijn laatste levensfase nog het een en ander goedmaken.

  Volgens de man komen er verschillende vermiste kinderen in het bestand voor alsmede de plaatsen waar de kinderen werden verhandeld en gebruikt. Tevens gaf hij een computerbestand aan Marcel waarin de kinderhandelaars met naam en adres voorkomen alsmede het cliënteel en zou hij zijn vergaarde kapitaal schenken aan een Duitse kinderrechtenvereniging. De Duitser speelde jarenlang een belangrijke rol in de productie van kinderporno en was een belangrijke schakel in de kinderhandel binnen Europa.

  De bijeenkomst werd omstreeks 15 uur afgesloten . Het is de eerste keer dat in het Morkhoven onderzoek een kinderhandelaar “een dergelijke stap” heeft gezet.

  Maarten.

 3. Nestor Cappaert schreef:

  Zeer interessant en meer gedetailleerd dan ik in ISPG gelezen had. Rechts boven vind ik wel deel 3 terug, maar waar is deel twee ?

 4. deze dingen wist ik helemaal niet, ook al ban ik maar enkele maanden ouder dan Marcel. De dingen die ik gehoord heb komen blijkbaar van mensen die NIET op de hoogte waren … en daarin ben ik meegegaan … sorry Marcel…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *