Waarom is (en Blijft) Marcel Vervloesem een Onbekende in de “Main Stream media”?

 

Waarom is (en Blijft) Marcel Vervloesem een Onbekende in de “Main Stream media”?

Marcel vervloesemMarcel Vervloesem opnieuw achter de tralies1

U weet niet wie Marcel Vervloesem is? U vindt het vreemd dat u niets in de “Main Stream Media” leest met betrekking tot deze HELD? U vindt het tevens vreemd dat er nu NIETS in de media te vernemen valt over de successen die hij en de Werkgroep Morkhoven  in de afgelopen dagen wisten te behalen (Scrol naar beneden naar de UPdates)? NOU IK NIET….

Onderstaande reactie verscheen van de week dan ook onder dat artikel:

“En jij gelooft dat allemaal zonder eigen onderzoek. Die kerel kan wel één of andere fantast zijn. Uit zijn facebook word ik ook niet veel wijzer”

Tja – Deze reactie is dan ook afkomstig OF van iemand die daadwerkelijk (nog) niet weet wie Marcel Vervloesem is OF deze reactie werd bewust geplaatst in een poging om andere lezers op het verkeerde been te zetten – zodat men zich ook niet zal verdiepen in wie Marcel Vervloesem nou werkelijk is.

Er zijn er dan ook velen die er juist ALLES aan zullen doen om deze man in diskrediet te brengen – en het is dan ook “Niet Voor Niets” dat deze man een VERBOD werd opgelegd om nog met de “Main Stream Media” in contact te treden – en daar hebben we dan tevens het antwoord op de vraag die in een eerdere reactie werd gesteld:

Geweldig nieuws dat al deze kinderen veilig terug zijn gebracht bij hun ouders. Maar wat is er gebeurd met die pedo’s die deze kids ontvoerd hadden? Hebben jullie deze viezeriken overgeleverd aan de politie? Wanneer heeft zich dit allemaal afgespeeld, want ik heb hierover niets in de kranten of op internet gelezen?

Vandaar dat ik vandaag besloot om eens even door het archief van Morkhoven te spitten in een poging om wat meer duidelijkheid te kunnen scheppen voor al die mensen die OF Marcel Vervloesem nog niet kennen OF die (nog) de nodige twijfels hebben bij hetgeen hij naar buiten brengt. Tevens hoop ik dat hiermee duidelijk wordt WAAROM deze man dus van alle kanten in diskrediet wordt gebracht – men wenst dit namelijk in de welbekende DOOFPOT te houden – zodat degene die zich met deze misstanden bezighouden ongestraft door kunnen gaan.

Ik geef u 1 enkel voorbeeld – “Het Hofnarretje” en wat daar gebeurd is weten we inmiddels allemaal. Toch? Het was Marcel Vervloesem die de Zaak Zandvoort op het spoor kwam en die tevens de CD Roms in handen kreeg met het nodige bewijs materiaal. Het was Marcel Vervloesem die datzelfde materiaal overdroeg aan de Nederlandse en Belgische autoriteiten – die het vervolgens lieten verdwijnen. Het was Marcel Vervloesem die tevens een poging ondernam om ONZE Koningin daarvan op de hoogte te brengen – maar ONZE Koningin vond het niet nodig om adequaat te handelen noch om te antwoorden.

Misbruik Amsterdamse kinderkribben: Brief aan Nederlandse Koningin

Hoe is het mogelijk dat, ondanks dit alles, het Amsterdamse kindermisbruik door Robert M. toch als een shock kwam? Eerder was Amsterdam gewaarschuwd voor deze Robert M., die in Heidelberg zijn schanddaden al had uitgeoefend. Uiteraard legde men de waarschuwing naast zich neer. Pas na druk vanuit Amerika kon men die niet langer in de wind slaan.

En:

Als er al ooit een onderzoek zou zijn geweest, waarom heeft Nederland daar dan nooit iets van vernomen? Doofpot? Geen wonder dat het Europese pedofielen- netwerk, aangestuurd vanuit Amsterdam, nooit is opgerold en Robert M. ongestoord zijn gang kon gaan. Bron

Rutte – Teeven – Hirsh Ballin – Opstelten – en zelfs de Koningin zijn op de hoogte van deze misstanden – maar weigeren in alle toonaarden om dit probleem onder ogen te zien waarbij men u ook nog eens wil doen geloven dat er “nog geen Spoor van Rook” zou zijn – Nee idd er ligt inmiddels dan ook “Een Heel Rookgordijn“!

Dat is dus wat er hier aan de hand is.. Men weet ervan – men wenst er echter NIETS aan te doen. Dit zijn echter mensonterende gebeurtenissen die uitgevoerd worden op onschuldige en weerloze kinderen. ONZE kinderen. Marcel Vervloesem probeert dit al jaren aan te kaarten maar dat wordt hem echter onmogelijk gemaakt door de Officiële Instanties die onze veiligheid en die van onze kinderen juist zouden moeten waarborgen.

Deze verzameling linken zal dan ook wat meer duidelijkheid scheppen over hoever men wel niet gaat om Marcel Vervloesem in diskrediet te brengen waarbij men zelfs niet schroomt om “Doodsbedreigingen te uiten” tegen het kleinkind van Marcel…

Dit gaat dan ook – Veel Te Ver…

WAAROM werd deze uitzending Nooit Eerder onder uw aandacht gebracht?

Dan had u namelijk geweten WIE Marcel Vervloesem is..

Want “Onze Media” liet u namelijk DIT geloven

Op onderstaande foto zien wij de Franse Journalist Serge Garde die de cataloog toont dewelke opgesteld werd met de beeltenis van een aantal Zandvoortslachtoffertjes . Vele van deze beelden verschenen in de Franse krant l’ Humanite met een reeks van herkenningen tot gevolg . Justitie was woedend en vervolgde jarenlang Morkhoven activist Marcel , op grond van schending van de privacy . De vervolging stierf een stille dood . Marcel stelde toen reeds , dat ieder middel om de slachtoffertjes op te sporen en een stem te geven belangrijk was .

Zandvoort Franse Journalist Serge Garde

Het onderstaande verteld u dan ook in grote lijnen – wat de “Main Stream Media” “BEWUST VERGAT” om het u mede te delen…

Minister Onkelinx: brief inzake kindermisbruik

21-06-13
Marcel Vervloesem opnieuw gehospitaliseerd

26-05-13
Kindermisbruiken: Marcel Vervloesem opnieuw verhoord

22-05-13
Marcel Vervloesem: boegbeeld in Nederland

17-05-13
Liberalen en kindermisbruiken

14-05-13
Werkgroep Morkhoven: Antwoord Minister Milquet

06-05-13
Minister Milquet: Politie Herentals

03-05-13
Kindermisbruiken in België en Nederland

30-04-13
Kinderpornozaak Zandvoort: doodsbedreigingen en moord

30-04-2013
Terreur in dienst van de doofpotoperatie Zandvoort

21-04-2013
Minister Milquet: Georchestreerde terreur

28-04-13
Premier Di Rupo: Veiligheid van alle burgers is een ‘absolute prioriteit’

23-04-13
Belgische overheid gebruikt terreur

21=03-2013
Klacht bij Minister Milquet

21-03-13
Regeringsbeleid: Brief Beleidscel Eerste Minister

20-03-13
Pedofilie in Nederland en België

19-03-13
Justitieminister Turtelboom en de ‘aandacht voor de kleine criminaliteit’

18-03-13
Terreur in Herentals: Antwoord van Premier Di Rupo’s beleidscel

16-03-13
Herentals: Commissie voor veiligheid en politiebeleid

15-03-13
30 processen-verbaal met zedenfeiten: Open Brief Premier Di Rupo

15-03-2013
De Regering Di Rupo en de ‘Rechten van de Burger’: Brief Minister Milquet

13-03-13
Fuck de Politie ! Open Brief Minister Milquet (2)

12-03-13
Fuck de politie ! Open Brief Minister Milquet

10-03-13
Nationaal Veiligheidsplan-Staatsveiligheid: Open Brief Premier Di Rupo

10-03-13
Terreurcampagne tegenover gezinsleden van bestuurslid vzw Werkgroep Morkhoven

08-03-13
Open Brief aan Premier Di Rupo

08-03-2013
‘Europa van de Burger’: Open Brief aan Neelie Kroes, Vice-voorzitter E.U.

07-03-13
Politieke corruptie: Open Brief Premier Di Rupo

27-02-13
Rechten van de Burger: Brief aan Neelie Kroes, Vice-voorzitter Europese Unie

27-02-2013
Recht op Veiligheid: Open Brief aan Premier Di Rupo

25-02-13
Veiligheid van de Burger: Open Brief aan FOD Justitie

24-02-13
Veiligheidsplan Regering Di Rupo: terroriseren van burgers is toegestaan

22-02-2013
Werkgroep Morkhoven wil onderzoek: Brief aan Minister Milquet

12-02-13
Werkgroep Morkhoven: parket van Turnhout – klachtneerlegging

08-02-13
Justitie: Werkgroep Morkhoven start nieuwe akties

07-02-13
Doodsbedreigingen: Antwoord aan de heer Slootmans

07-02-2013
Wekenlange doodsbedreigingen: Antwoord van FOD Justitie

06-02-13
‘Veiligheid van de Burger’: Open Brief aan Minister Turtelboom

05-02-13
België: Veiligheid van de Burger komt er op de tweede plaats

01-02-13
Het politieke beleid in België

31-01-13
Heeft justitieminister Turtelboom nog iets vernomen van de diefstal ?

28-01-13
Marcel Vervloesem’s kleindochtertje werd wekenlang bedreigd

27-01-13
Hoofdinspecteur van de Politie krijgt tuchtstraf

25-01-13
Werking politiediensten: Klacht bij Minister Milquet

Folterpraktijken en isolaties in Belgische gevangenissen

22-11-12
België schendt mensenrechten

Sp.a en kindermisbruiken

09-11-12
N-VA: oude wijn in nieuwe kruiken

Kindermisbruik: kinderpornozaak Zandvoort

08-11-12
Rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen

06-11-12
FOD Justitie is weer bijzonder aktief

31-10-12
Is Nederland een draaischijf van de internationale kinderhandel ?

20-10-12
Zaak Demmink dichtgedekt door U.S. State Department ?

Zaak Demmink: Nederlandse justitie intimideert

Verkiezingen: Sp.a, VLD en CD&V dekten kindermisbruiken dicht

29-09-12
Belgische Staatsveiligheid en Justitie censureren boek

11-09-12
Contactverbod Marcel Vervloesem: Open Brief Turtelboom

10-09-12
Marcel Vervloesem: Standaard-journalist Mark Eeckhaut

Zaak Dutroux: nieuwe huiszoeking bij Marcel Vervloesem

Marcel Vervloesem schrijft een boek

02-08-12
Belgische pers: in dienst van de geörganiseerde misdaad

De Belgische Staatsveiligheid Ziet U !

Robert M. veroordeeld: Documenten Amsterdamse kinderkribben

18-05-12
Marcel Vervloesem is vrij !

16-05-12
Marcel Vervloesem vrij onder voorwaarden

12-05-12
Geknoei in gerechtelijke dossiers, aanhouding verlengd: klachten justitieminister

10-05-12
Onregelmatigheden Parket Turnhout: Brief aan Procureur Jansens

09-05-12
Omzendbrief Justitie: Parket van Turnhout – geknoei in het dossier Vervloesem

08-05-12
Justitie: Marcel Vervloesem aan de dood ontsnapt…

Justitie: Aan kanker lijdende Marcel Vervloesem zit nu al maanden vast

04-05-12
Marcel Vervloesem in kritiek toestand: Brief aan minister Turtelboom

Brief advocaat Marcel Vervloesem

30-04-12
Marcel Vervloesem gehospitaliseerd: Brief aan justitieminister

Marcel Vervloesem gehospitaliseerd: Minister Turtelboom was op de hoogte…

29-04-12
Marcel Vervloesem opnieuw vastgeketend

28-04-12
Marcel Vervloesem in ziekenhuis opgenomen

18-04-12
Gevangenis Turnhout: Brief aan justitieminister Turtelboom

12-04-12
Misbruik Amsterdamse kinderkribben: Brief aan Nederlandse Koningin

Minister van Justitie Turtelboom dwingt aktivist tot zelfmoord

09-04-12
Kinderpornozaak Zandvoort – Zedenzaak Amsterdam: Brief ex-premier Guy Verhofstadt

07-04-12
Justitie: Interview Marcel Vervloesem 1-4-2012

05-04-12
Gevangenis Turnhout: Minister Turtelboom’s folterpraktijken halen niets uit…

01-04-12
Opsluiting Marcel Vervloesem: akties te Turnhout

31-03-12
Maffiavoorstel aan Marcel Vervloesem

30-03-12
Minister Turtelboom en de gijzelname van een aktievoerder

Wacht minister Turtelboom tot dat Marcel Vervloesem sterft ?

Kinderpornozaak Zandvoort – Amsterdamse zedenzaak: VLD-terreur

25-03-12
Marcel Vervloesem wordt langzaam vermoord: vidéo Karl Zéro

24-03-12
Kindermisbruik: Interview Marcel Vervloesem (16.3.2012-1)

21-03-12
Zedenzaak Amsterdam escaleert

20-03-12
Kinderpornozaak Zandvoort – Amsterdamse zedenzaak 20.3.2012

19-03-12
Kinderpornozaak Zandvoort – Amsterdamse zedenzaak: problemen met Facebook

Kinderpornozaak Zandvoort – zedenzaak Amsterdam

18-03-12
Aktie kindermisbruiken: Zandvoort – Amsterdam – Brussel

Zedenzaak Amsterdam: Werkgroep Morkhoven contacteert advocaten van ouders van slachtoffertjes

15-03-12
Kinderzaak Zandvoort: Justitieminister A. Turtelboom en ex-premier Guy Verhofstadt geinformeerd

13-03-12
Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 (2)

Opsluiting Marcel Vervloesem:Werkgroep Morkhoven voert aktie

Justitie Turnhout: Kleindochter van Marcel Vervloesem geterroriseerd

Kinderpornozaak Zandvoort: Diefstal voor het ministerie van justitie te Brussel

05-02-12
Marcel Vervloesem blijft in cel: Valse beschuldigingen van Justitie

31-01-12
Marcel Vervloesem en het mediaproces van de Belgische Justitie

20-01-12
Doofpot: Marcel Vervloesem opnieuw in de cel

19-01-12
Belgische justitie: kinderpornozaak Zandvoort in een nieuwe fase !

04-06-11
Arbi Zarmaev en de kinderpornozaak Zandvoort: ALLE documenten op het Internet !

21-02-11
Kindermisbruik Amsterdam: Facebook legt Werkgroep Morkhoven het zwijgen op

14-01-11
Kindermisbruiken: Belgische minister van Justitie is verantwoordelijk

11-01-11
Doofpot: gegijzelde aktievoerder kreeg spreekverbod

06-01-11
Kindermisbruik Amsterdam: Nederlandse overheid was op de hoogte

04-01-11
Kindermisbruik Amsterdam: ‘Onderzoek naar internationaal kinderpornonetwerk’

Kindermisbruik Amsterdam: Werkgroep Morkhoven start aktie

02-01-11
Kindermisbruik: Schrijven aan de Nederlandse kamerleden

30-12-10
Doofpot kinderporno en Belgische Justitie

Doofpot kinderporno

25-12-10
Proces-Verbaal nr. 8257/01 inzake kinderporno

21-12-10
Nederlandse Justitie ‘onderzoekt pedovereniging Martijn’

Martijn: strafrechtelijk onderzoek of doofpot ?

19-12-10
Het ‘Monster van Riga’: Werkgroep Morkhoven schrijft naar Nederlandse parlementsleden

18-12-10
Het ‘monster van Riga’ en de kinderpornozaak Zandvoort

Terug naar de kinderpornozaak Zandvoort !

16-12-10
Ontmanteling internationaal kinderpornonetwerk: Belg in beschuldiging gesteld

13-12-10
Nederlander bekent misbruik tientallen kinderen

10-12-10
Internationaal netwerk kinderporno: Belgen betrokken

09-12-10
WikiLeaks – Kinderpornozaak Zandvoort

06-12-10
Marcel Vervloesem vrij

05-12-10
De vrijlating van Marcel Vervloesem

29-06-10
Marcel Vervloesem: Minister De Clerck verantwoordelijk voor problemen

01-03-10
Minister De Clerck verbiedt ieder contact met Werkgroep Morkhoven

26-02-10
Marcel Vervloesem: spreekverbod met de pers en de vzw Werkgroep Morkhoven

30-01-10
Doofpot kinderpornozaak Zandvoort: Belgische Koning is mee verantwoordelijk

Hoe legt men een zieke aktievoerder definitief het zwijgen op ?

18-10-09
Kinderporno: Nederlandse Justitie

11-10-09
eJure: Open Brief aan Minister Hirsch Ballin

22-08-09
Doofpot kinderpornozaak Zandvoort: Minister van Justitie Stefaan De Clerck

28-07-09
Onthuller kinderpornozaak Zandvoort uit zijn woning gezet

17-06-09
Marcel Vervloesem op BFM TV: Justitie wil geen oplossing zoeken

15-06-09
Kinderporno: Ook BFM-TV stelt zich vragen over kinderpornozaak Zandvoort en de opsluiting van Vervloesem

06-06-09
Gevangenis Brugge: aktievoerder braakt bloed

05-06-09
Het master-moordplan van Minister De Clerck

29-05-09
Justitie: Minister De Clerck en de dood van actievoerder Marcel Vervloesem

 

Artikelen op andere websites die aandacht besteden aan Marcel Vervloesem:

Argusoog:

Het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort – Argusoog

Kleindochtertje Vervloesem met dood bedreigd II: sp.a-kamerleden zwijgen

Kleindochtertje Marcel Vervloesem ontvangt doodsbedreigingen

Werkgroep Morkhoven van het Internet gehaald **Update**

Open brief aan de NOS

Xtra – Argusoog Radio met Speciale Gast: Marcel Vervloesem

Kinderrechtenactivist die onderzoek deed naar satanische sektes in Frankrijk ‘verdwenen’.

Zaak Dutroux: nieuwe huiszoeking bij Marcel Vervloesem

Kinderen te koop

Marcel Vervloesem eindelijk vrij!

Justitie in haar blootje in zaak Marcel Vervloesem

Belgische justitie vermoordt burgers

Maffiavoorstel aan Marcel Vervloesem

Justitie en overheid besterven het!

Robert M. Nederlandse Dutroux-zaak? **UPDATE 20-03-2012**

Dreigement aan Marcel Vervloesem?

“Slachtoffer” zegt: Marcel Vervloesem is in de val gelopen **UPDATE met video**

Marcel Vervloesem opnieuw achter de tralies

Belgische X-files alleen maar Belgisch?

***

Klokkenluideronline:

DEMMINK BIJ MOORD OP MANUEL SCHADWALD

HOOGGEPLAATSTE PEDO’S SCHIJTEN BAGGER

MANUEL SCHADWALD, THE BOMBSHELL

***

Boublog:

Marcel Vervloesem spreekt met Freedom Central

Marcel Vervloesem praat met Myra

Berichten uit de cel van Marcel Vervloesem

Politieke gevangenen zijn blij met uw ansichtkaart

Pedofilie – Satanisme – kindermisbruik – Artikelen en Onderzoeken – Update 7-4-2013

Dit bericht is geplaatst in pedofilie satanisme en kindermisbruik met de tags . Bookmark de permalink.

5 reacties op Waarom is (en Blijft) Marcel Vervloesem een Onbekende in de “Main Stream media”?

 1. Pingback: Myra op bezoek bij Marcel Vervloesem

 2. Marcel Vervloesem

  Wie opkomt tegen de kinderhandel krijgt steevast problemen .

  In Canada is de activist Steve Finney opgepakt en opgesloten . Steve was mede een van de belangrijke personages bij de oprichting van het Internationaal tribunaal over het kindermisbruik binnen de Kerk . Een dossier dat bijzonder geladen is . In die hoedanigheid stak hij zijn ongenoegen over de gang van zaken bij de Kerk en de overheid niet onder stoelen of banken .. Het kon dan ook niet anders dat hij op zijn beurt het voorwerp zou worden van gevangenneming . Het dossier van de Kerk en de talrijke slachtoffertjes is dan ook een treffende zaak . In België verdwenen onlangs tientallen proces verbaal uit het onderzoekdossier inzake misbruik binnen de Kerk .
  De arrestatie van Steve is niet alleenstaand .
  In Frankrijk leeft de activist Stan Maillaud ondergedoken . Activist Jeremy Lehut werd onlangs opgesloten . De Duitse activiste Janett Seeman werd eveneens slachtoffer van gevangenschap . Activist Patrice Verdi werd al evenmin gespaard . In België liet activiste Gina Pardaens het leven en werd activist Marcel Vervloesem bij herhaling opgesloten . In Italië werd activist priester Fortunato het slachtoffer . Allen hebben zij een belangrijk aandeel in de strijd tegen de kinderhandel , netwerken en kindermisbruik.
  Maarten.

  ***

  Kevin Annett
  URGENT ACTION IS NEEDED – KEY ITCCS ACTIVIST IS ARRESTED AND HELD INCOMMUNICADO IN KITCHENER, CANADA

  Sunday, September 29, 2013, 3 pm EST
  Kitchener, Ontario:

  Steve Finney, a leader of the Common Law campaign in Canada who has confronted local police and government agencies for their child trafficking, was arrested this morning and is being held incommunicado at the Central Division of the Kitchener-Waterloo police department.

  The Kitchener police refuse to confirm that Steve is in their custody and will not disclose any information about him. They have even refused him the right to phone his own wife Amy. The arrest happened less than a day after Steve appeared as a featured guest on the global ITCCS blog radio program We the Jury, and described his direct challenging of local authorities.

  HELP ENSURE STEVE’S SAFETY BY IMMEDIATELY FLOODING THE KITCHENER POLICE WITH INQUIRIES ABOUT STEVE FINNEY AND THE CAUSE OF HIS ARREST.

  IF YOU LIVE NEAR KITCHENER, PROTEST AT THE CENTRAL DIVISION POLICE STATION UNTIL STEVE FINNEY IS RELEASED. (ADDRESS IS BELOW)

  DON’T LET THE STATE PICK OFF OUR BEST ACTIVISTS!

  PHONE NOW! ph: 519-650-8500, ext. 4499.

  Central Division, Waterloo-Kitchener Police
  134 Frederick St.
  Kitchener, Ontario
  ph: 519-650-8500, ext. 4499. Ask for Sergeant Thompson or the duty officer.

  ISSUED BY ITCCS CANADA
  http://www.itccs.org

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VZgdMU3LKtU#t=26

  ***

  Kevin Annett heeft een link gedeeld.

  Breaking News Update: Monday, September 30, 2013

  ITCCS leader Steve Finney assaulted and bloodied by Kitchener police, jailed illegally without charges

  Kitchener, Ontario:

  After being illegally arrested yesterday without being charged with anything, political prisoner Steve Finney, a leader of the ITCCS and Common Law movement in Canada and a declared citizen of the fledgling Republic of Kanata, was assaulted by Kitchener police this morning and appeared bruised and bloodied in a Kitchener courtroom. Steve was ordered to be detained another day until a bail hearing is held tomorrow.

  “His right cheek is all bruised and bleeding, there’s blood all over his face, and there’s a big bruise under his nose that has blood on it” described his wife Amy Smart.

  “I asked him who did it and he pointed to one of the uniformed cops in the courtroom”.

  Steve and Amy have been outspoken critics of the Childrens’ Aid Society (CAS) and the police of the Kitchener-Waterloo area for their involvement in trafficking local children. The couple have picketed local CAS offices and called on residents to ignore the “false jurisdiction of crown courts”. In response, CAS officials have seized their five year old daughter Amber.

  Both Steve and Amy are declared citizens of the Republic of Kanata.

  “We need everybody to come down here tomorrow to the courthouse to see what’s happening” said Amy in a telephone interview this morning.

  “This is a police state. Steve’s name wasn’t even listed on the court register this morning when he appeared, and they still aren’t charging him with anything. They wouldn’t allow a bail hearing today even when Steve asked for one because he has a job to go to. They’re trying to destroy us for our beliefs and ‘cause we know what they’re doing to our children. But we won’t ever give up.”

  The Kitchener ITCCS and local Republic of Kanata chapter have called a media conference for 9 am tomorrow, Tuesday October 1, along with a public protest, outside the Kitchener-Waterloo Criminal Courthouse. The address is 85 Frederick street in Kitchener, Ontario.

  Come and rally to defend this targeted family, and an innocent man: brave defenders of liberty and our children. Don’t let them crush us one by one!

  Issued by ITCCS Canada and The Provisional Council of The Republic of Kanata (Winnipeg)

  Contact: itccscentral@gmail.com
  http://www.itccs.org

  Monday, 30 September, 2013 – 1:00 pm EST

 3. * D. in Google™

  De zaak D. begint los te komen. Zelfs de MSM beginnen schoorvoetend hun pen weer op te pakken en te berichten. Nu het eerste schaap over de dam is volgen er meer. Het begin van de aanpak van mogelijke justitiële corruptie is daarmee gemaakt. Nu is het een kwestie van doorzetten en te blijven vragen. Hoe kan het toch dat…?

  Lees verder:
  http://www.hethaagsecomplot.nl/20130929-demmink-in-google.htm

  Waarom weerspreekt Opstelten weerzinwekkende beschuldigingen niet?

  Vindt u het niet vreemd dat 2 Nederlanders die al jaren van de daken schreeuwen dat onze secretaris-generaal (sg) van Justitie, J. D. een pedofiele moordenaar is, nog niet in de cel zitten, zelfs niet vervolgd zijn? Van koopman Koning Willem I is de stelling afkomstig “wie zwijgt, stemt toe”. Vindt u het niet merkwaardig dat mijn boek De D. Doofpot, waarvan binnen 4 maanden 10.000 exemplaren zijn uitgegeven, in de Doofpot van Justitie gestopt is? Daarin staan 3 onthullende rapporten en 56 onthutsende bijlagen. Het eerste rapport van de hand van een juridische autoriteit, het tweede van een onderzoeks- journalist en het derde van 2 voormalige rechercheurs, bestuursleden van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders met als voorzitter Paul van Buitenen, die in 1999 een sleutelrol speelde bij de val van de Europese Commissie.

  Op 7 december 2009 schreef een van hen aan mij:
  “Ik heb zelf eerder uit zeer betrouwbare bron vernomen dat sprake is van een groot pedofielennetwerk in Den Haag. Daarin zou niet alleen genoemde sg J. D. betrokken zijn, maar veel meer hoge topambtenaren en politici.”

  Minister Opstelten had zich al lang van D. moeten distantiëren, onverwijld een onafhankelijk onderzoek naar hem moeten gelasten en hem voor de duur van het onderzoek op non-actief moeten stellen.

  Lees verder:
  http://www.schipholwanbeleid.nl/schipholgate/advertenties-drs-j-poot-schipholgate/waarom-weerspreekt-opstelten-weerzinwekkende-beschuldigingen-nie-content.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *