RIOOL-JOURNALISTIEK (Gazet van Antwerpen) !!! Nieuwe poging om Marcel Vervloesem op te zetten…

 

RIOOL-JOURNALISTIEK (Gazet van Antwerpen) !!!
Nieuwe poging om Marcel Vervloesem op te zetten…

Waar zijn de Oprechte en Eerlijke Journalisten?

Zelfuitgeroepen pedojager Marcel Vervloesem uit Morkhoven opnieuw voor rechter

http://www.lokaal-nieuws.be/newsdetail.aspx?article=1743351
http://www.lokaal-nieuws.be/newsdetail.aspx?article=1738592
http://www.lokaal-nieuws.be/newsdetail.aspx?article=1735343

Marcel Vervloesem uit Morkhoven, de man die zich ooit voordeed als pedo- en pornojager en zo massa’s foto’s met kinderporno kon vergaren, wordt ervan verdacht zijn neefje misbruikt te hebben.

De zaak ging aan het rollen in januari 2012 toen er een klacht binnenkwam van de moeder van die neef, wegens aanranding op de eerbaarheid van de toen 17-jarige, zwak begaafde jongen. Vervloesem ontkent. Uitspraak op de rechtbank Turnhout op 20 november

*****

Morkhoven : Wij blijven achter Marcel staan .

Na de aanvallen vanuit de zogeheten Vlaamse media op Marcel , hetgeen wij van uit de 25 voorbije jaren al gewoon zijn Hebben wij als vereniging besloten om achter Marcel te blijven staan . Het valt ons bijzonder sterk op , dat er in de diverse kranten artikels nergens een wederwoord van Marcel aan te treffen is . Niet moeilijk . Marcel heeft een Gerechtelijk spreek en contactverbod met de media .Iedereen kan al raden waarom .!

Op die wijze kan en mag een aantal riooljournalisten waaronder Marc Helsen van Het Nieuwsblad , schrijven wat ze willen omdat Marcel niet eens mag reageren . Het is schrijnend dat dezelfde aanstoker riooljournalist Marc Helsen zich nooit de vraag heeft durven stellen wie de bijna 100.000 kinderen zijn op de bestanden Zandvoort .De Staatsafhankelijke pers in België heeft al langer aan geloofwaardigheid in geboet .
Wij blijven achter Marcel staan , die intussen ook liet weten zijn werk gewoon verder te zetten , aldus H.Mertens van de Raad van Beheer van de Werkgroep.

***

Morkhoven : Journalisten betreuren eenzijdig artikel van Gazet van Antwerpen . Justitie niet gerust rond activist Marcel. Schokkende documenten komen publiek.

Internationale Journalisten uit diverse middens zijn niet gelukkig met de totaal eenzijdige nieuwsbrenging van hun collega Herman Gezelle van Gazet van Antwerpen over Marcel en willen nu op hun beurt aandacht geven aan deze zaak . Marcel heeft nu beslist om het Gerechtelijk dossier volledig publiek vrij te geven , zodat de mensen met eigen ogen kunnen zien welke onzin Herman Gazelle uitkraamde en welke gegevens hij doelbewust voor zijn lezers verzweeg .

Ook Justitie is ongerust en probeerde afgelopen Zaterdag nog een gesprek met de activist aan te knopen . Haar diensten werden de deur gewezen .
De ongerustheid is niet onterecht . Marcel heeft nu ook toestemming gegeven om strikt vertrouwelijke stukken van Justitie Magistraten publiek vrij te geven om aan te tonen welke praktijken Magistraten er bij herhaling op na hebben gehouden om zijn werkzaamheden en deze van de Werkgroep te ondermijnen .

Morkhoven gaat ook documenten vrij geven om aan te tonen hoe Magistraten in Turnhout geblunderd hebben in het dossier Zandvoort , het gaat ook hier om strikt vertrouwelijke documenten die tot op heden nog geen daglicht kregen .

Intussen scharen zich steeds meer mensen achter Marcel en begint de persaanval op hem een averechts effect te krijgen . Buitenlandse verenigingen blijven achter de activist staan en zullen op hun beurt al de vrijkomende vertrouwelijke stukken verspreiden .

***

Morkhoven . Advocaten reageren op spreek en contactverbod van Marcel .
Ongenoegen tegen Gazet van Antwerpen blijft aangroeien .

De wijze van nieuwsbrenging door riooljournalist Herman Gezelle van Gazet van Antwerpen over Marcel is bij velen in het verkeerde keelgat geschoten . het aantal reacties neemt alsmaar grotere vormen aan . Nu het bekend raakte dat Internationaal Journalisten hun afkeer betoonden over deze Journalist en zijn werkwijze en van zin zijn Marcel een spreekforum aan te bieden . Wordt er ook vanuit de hoek van de Belgische Advocatuur gereageerd op de zaak .

Het zit velen bijzonder hoog dat Justitie aan Marcel al jarenlang een spreek en contactverbod met de media oplegt . Dit is tegen de Belgische grondwet aldus de Advocatuur . Marcel heeft net als ieder ander het recht op vrijheid van meningsuiting . Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens garandeert die vrijheid . Wat in deze zaak zich voordoet is onaanvaardbaar . Het kan en mag niet zijn dat Gazet van Antwerpen de activist veroordeeld en op een verwerpelijke manier publiek door het slijk sleurt , terwijl Marcel zelf niet mag reageren of zich daartegen verdedigen
omdat Justitie hem dat verbied . Hierdoor is het gelijkheidsbeginsel overtreden ..
Op die wijze is Marcel zo goed als vogelvrij verklaard , aldus verder de Advocatuur .

Anderen verwijten op Internet , Gazet van Antwerpen , dat deze niet meer beschikt over kwaliteit journalisten omdat deze voor de krant , die geregeld in geldproblemen verkeerd , te duur zijn . Op die manier maakt de krant gebruik van goedkope Journalisten die de deontologische regels aan hun laars lappen en maar schrijven hoe het hen uitkomt zonder de andere partij of diens advocaten aan het woord te laten . Op deze wijze is er nergens nog sprake van een objectief persbericht . De Journalist heeft zich boven de Rechter geplaatst , de Rechter is nu nog louter als een bijzaak gemaakt . Aldus Ludo Geens zijn reactie .

De Werkgroep Morkhoven bereid een actie voor in de woonplaats van Herman Gazelle om te protesteren tegen diens riooljournalistiek en om zijn medebewoners te waarschuwen over diens verwerpelijke praktijken . Gazet van Antwerpen gooide eertijds zonder enige mededeling haar werknemers op straat . Toen die zich in de ochtend het werk aanboden mochten zij zelfs hun persoonlijke bezittingen niet ophalen . Deze mensen stonden met hun gezinnen en kinderen totaal onverwachts zonder inkomen . Dat is nu typisch Gazet van Antwerpen . Herman Gezelle zou daar beter over schrijven , dan doet hij tenminste nog wat nuttigs in de plaats van mensen de grond in te boren . Aldus Joris Verhoeven van de Werkgroep .

Vervolg klik hier

Zelfuitgeroepen pedojager Marcel Vervloesem uit Morkhoven opnieuw voor rechter – See more at: http://nnieuws.be/tags/marcel-vervloesem#sthash.FEWZkoNE.dpuf
Dit bericht is geplaatst in pedofilie satanisme en kindermisbruik met de tags . Bookmark de permalink.

12 reacties op RIOOL-JOURNALISTIEK (Gazet van Antwerpen) !!! Nieuwe poging om Marcel Vervloesem op te zetten…

 1. hetuurvandewaarheid schreef:
  2 oktober 2014 om 14:29 (Bewerken)

  Marcel Vervloesem

  Morkhoven . Marcel geeft schitterend pleidooi op Hof van Beroep te Antwerpen . Aanklager legde verschillende verklaringen af en stelde dat Marcel hem met geen vinger heeft aangeraakt.

  Het moet zijn dat er nogal wat onzin is geschreven in diverse media over Marcel . Gisteren konden wij getuige zijn van datgene Marcel had moeten verslijten als crimineel .
  Marcel en zijn advocaat sloegen de bal hard terug . Zo toonden zij aan dat de aanklager zijn verklaringen niet met elkaar strookten . Ook de bevindingen van de Politie op de verklaringen van de aanklager bewezen dat de aanklager in zijn aanklacht nogal wat verzonnen had . Huiszoeking wees uit dat de verklaring van de aanklager niet strookte met de gedane politie vaststellingen . Verder bleek uit de politieverslagen dat de aanklager niet aan zijn proefstuk was en e erder ook al een valse klacht van seksueel misbruik tegen zijn buren had ingediend waarvan hij later bekende die valse klacht te hebben ingediend op aanstook van zijn moeder . Ook de verslaggeving in het verleden in deze zaak werd met de grond gelijk gemaakt . In de media was aan de hand van de aanklager geschreven dat de aanklager door Marcel was gegijzeld geweest , dat hij door derden met messen was belet dat hij de woonst van Marcel zou verlaten , verder beweerde de fantasie rijke aanklager dat er mensen met bivakmutsen en een pistool hem belette om de woning te verlaten , en beweerde hij ten overstaan van de Politie dat Marcel en een gebuur een meisje hadden ontvoerd naar Nederland . De media slikte dit verhaal eertijds als peperkoek .Thans bleek op het proces , dat de daders van die ontvoering waren gevat en noch Marcel of zijn buurman ook maar iets met die ontvoering hadden te maken . Ook van de bedreigingen met messen en een pistool bleek ook dit te berusten op de fantasie van de aanklager . Deze verklaarde zelfs aan de Politie dat Marcel hem met geen vinger had aangeraakt . In een verslag van een psychologe dewelke de aanklager onderzocht werd duidelijk gesteld dat de aanklager zich ten overstaan van Marcel verontschuldigde en inderdaad van alles had verzonnen om zijn aanklacht te versterken . In een verslag bij de psychologe vertelde de aanklager dat hij een mooie dag bij Marcel had doorgebracht . En het werd nog beter , de inhoud van het strafdossier wees uit dat de aanklager zelfs met een bord voor de gevangenispoort had gestaan waarop hij zich verontschuldigde . In een krant had de aanklager zelfs geopperd dat Marcel in een ‘ val ‘ was gelopen en men hoopte dat hij in de gevangenis zou overlijden . Het Beroepshof keek aardig op toen Marcel verwees dat het door de aanklager aangevoerde bandopname niet strookte met de werkelijkheid . Marcel toverde een ander verhaal boven en verwees naar een liedje op Internet afkomstig en gemaakt door de aanklager en waarin hij bedrieglijk de Turnhoutse Substituut Mvr Delissen in had verwerkt . Marcel bewees hoe kunstig de aanklager met zijn bandjes omspringt en manipuleerde . Of dat alles nog niet volstond gaf Marcel een fikse mokerslag naar de aanklager . Die in het verleden zijn moeder mishandelde , bij regelmaat van school was gezonden wegens mishandelingen op schoolgenootjes en eerder had beweerd bij de verdrinking van een 14 jarig meisje in de vijver van het gerechtshof te Turnhout beweerde aanwezig te zijn geweest en zijn vrienden met een mes hem hadden belet om het meisje te redden . Het pleidooi was verhelderend en gaf een duidelijk overzicht van de geingesteldheid van de aanklager die boven dat alles in tal van processen verbaal aangifte deed van herhaaldelijke diefstallen van zijn telefoontoestellen . Het werd beslist geen hoogdag voor de aanklager die zijn kat naar het proces stuurde .
  De Voorzitter van het Hof vroeg of de aanklager zwakzinnig was , waar hij verbleef en of hij nog naar school ging . Zijn advocate kon op geen enkele vraag een antwoord geven . Een ander feit was dat de Voorzitter duidelijk stelde dat het verleden van Marcel niet ter sprake was en hij zeker dat niet in de procedure wilde behandelen . In feite een vinnige tik naar de Media toe dewelke al tal van Jaren hiervan gretig misbruik maakte .
  Intussen heeft zijn eerdere verloofde afstand van deze fantasierijke aanklager gedaan omdat hij haar mishandelde .
  Uitspraak 25 november .

  ==========================

  hetuurvandewaarheid schreef:
  3 december 2014 om 12:47 (Bewerken)

  Marcel Vervloesem

  Hof van Beroep te Antwerpen maakt brandhout van strafdossier tegen Morkhoven activist . Marcel volledig VRIJGESPROKEN !!. Neef verzon aanranding !!.

  Er is een einde gekomen aan het fantasierijk verhaal van D.V. uit Turnhout dewelke twee jaar geleden de media haalde met een klacht tegen Marcel voor aanranding. Marcel werd in de media en de sociale media overladen met betichtingen . Nochtans waren de speurders in dit dossier toen al van mening dat er heel wat niet klopte in de beweringen van D.V . Het gerecht van Turnhout greep meteen haar kans en liet Marcel in de gevangenis te Turnhout opsluiten . Tot vier maal toe verlengde de Turnhoutse Raadkamer de aanhouding omdat naar haar zeggen het dossier tegen Marcel duidelijk was . Meer nog , er werden zelfs twee gerechtsexperten aangesteld die uiteraard meteen de zijde van Justitie kozen . Ondanks de vele materiële bewijzen dat D.V. meermaals loog en zijn verklaringen om de haverklap wijzigde bleef men de activist gevangen houden . Een parket medewerkster riep voor de TV camera”s dat zij niet twijfelde aan de schuld van Marcel , dit alles om de activist bij het publiek neer te halen , want men had nog een eitje te pellen met Marcel omwille van zijn acties tegen datzelfde Parket en de Zandvoort zaak . De Kamer van Inbeschuldigingstelling rook evenwel enig sinds onraad en liet Marcel onder strenge voorwaarden vrij .

  De kwestie kwam begin dit jaar voor de correctionele rechtbank te Turnhout . De Turnhoutse rechters en openbare aanklager ( dewelke al actief was tegen Marcel ten tijde van de Zandvoort zaak ) lieten de activist veroordelen tot 18 maanden gevangenis .De media triomfeerde .

  Marcel tekende tegen de veroordeling weliswaar beroep aan . Twee maanden geleden kwam de kwestie ter behandeling van de correctionele kamer op het Hof van Beroep te Antwerpen . Marcel en zijn Advocate maakten brandhout van het strafdossier . De rechters beslisten dat dossier grondig te zullen doornemen . Nu twee maanden later werd vandaag duidelijk dat Marcel niet de minste fout trof . Het Hof van Beroep sprak vandaag de activist dan ook volledig vrij .

  Voor D.V. de neef van Marcel zullen nu pas de problemen komen , hij moet al de gerechtskosten en deze van de aangestelde experten betalen . Hierbij komt dat Marcel voor de ondergane vier maanden opsluiting nu op zijn beurt procedures kan opstarten om nog maar van de mediaberichten te zwijgen dewelke hem als schuldig versleten . Marcel zelf blijft zoals wij hem kennen vrij rustig . ” Het is nu aan onze advocaten om te bestuderen welke procedures en schadeclaims wij zullen starten , ik zelf ga later reageren . Ik werk rustig verder “.

  Maarten .

 2. Morkhoven : Ouders van vermiste kinderen willen dat Marcel terug aan het werk gaat .

  Er is nogal wat commotie rond de ontslagneerlegging van Morkhoven activist Marcel na de ganse heisa over een uitspraak van de Correctionele Rechtbank van Turnhout en de eenzijdige berichtgeving hiervan door de Vlaamse media .

  Het ontslag van de activist zindert ook door in tal van landen . Heden morgen hebben diverse ouders van vermiste kinderen uit Duitsland bij de Werkgroep Morkhoven een verzoek ingediend om Marcel zijn ontslag niet te aanvaarden en hem terug aan het werk te zetten . De ouders stellen het volste vertrouwen te hebben in Marcel en weinig geloof te hechten aan de correctheid van de Belgische media en Justitie . In hun verzoekschrift verwijzen zij naar tal van onopgeloste zaken in België , dat gekend staat voor corruptie en het beschermen van de pedonetwerken.

  Momenteel lopen er nog vijf verdwijningsdossiers van kinderen bij de Werkgroep .
  Intussen komen er ook tal van reacties van de Media toe bij de Werkgroep om Marcel in hun uitzendingen aan het woord te kunnen laten .
  De actie van de media en Justitie deze week tegen Marcel blijkt als een boemerang in hun eigen gezicht te ontploffen .

  Maarten .

 3. 18 maanden cel voor Vervloesem – Wederom een staaltje Riooljournalistiek…

  Zoals te voorspellen was, schrijft Het Nieuwsblad weer uitsluitend over de veroordeling van Marcel Vervloesem en censureert zij het nieuws.

  De krant publiceerde in 1998, na het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort die tot een internationale media-belangstelling leidde, ook al een zogezegd interview met Vervloesem’s halfbroer Victor Vervloesem. Die beweerde toen (zonder dat er bewijzen waren) dat hij in zijn jeugdjaren ‘langdurig door zijn halfbroer sexueel misbruikt werd’.

  Van Victor Vervloesem bestaan er zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes waarin de Turnhoutse rechters geen onderzoek voeren.

  Lees verder:
  http://marcelvervloesem.wordpress.com/2013/11/21/18-maanden-cel-voor-vervloesem/

  http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/131120_Turnhout_Vervloesem

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20131120_00847841

  En hier ligt de Oorzaak van dit soort RioolJournalistiek – waarom schreven deze kranten hier geen woord over???

  http://hetuurvandewaarheid.info/2013/11/15/canada-legt-enorm-netwerk-kinderporno-bloot/

  • Marcel Vervloesem

   Morkhoven : Buitenlandse steun voor Morkhoven activist Marcel .

   Er komt steeds meer steun voor Marcel die deze week op de meest verwerpelijke manier door de Vlaamse media door het slijk werd gesleurd.
   Zowel Franse , Duitse en Zwitserse kinderrechtenverenigingen sluiten zich aan bij Marcel .

   Francois Lebrun van Defence Enfants . ‘ Wat er in België binnen de media allemaal mogelijk is tart ieders verbeelding . Met totaal eenzijdige en zelfs onvolledige nieuwsbrenging probeert men Marcel monddood te maken en uit te schakelen . Voor ons is Marcel een uiterst bekwame onderzoeker die erg veel voor de strijd tegen de netwerken , kinderhandel en vermiste kinderen betekend . Hij is zowaar de enigste die op tornt tegen deze gruwel . Als hij wil kan hij gerust bij ons aan de slag en in Frankrijk komen wonen een man als hem kunnen wij erg goed gebruiken . Onze collega’s in Zwitserland en Duitsland zouden hem ook graag in hun vereniging krijgen .

   Hetgeen er zich nu afspeelde is ronduit een poging van Justitie , het kinderpornomilieu en de kinderhandelaars met hun pedofielen om vogelvrij te kunnen verklaart worden in hun beestachtige omgang met de vele duizenden slachtoffers . We mogen blij zijn dat we een man als Marcel hebben in de bestrijding daarvan . Proficiat Morkhoven velen zijn jullie dankbaar . Weinigen hebben zo hard gewerkt voor zovelen ‘.

   Francois Lebrun . Defence Enfants – Frankriijk .

   • Marcel Vervloesem

    Morkhoven / Justitie België .

    Diverse diensten van Justitie zijn niet gelukkig door de laatste ontwikkelingen na de veroordeling van Morkhoven activist Marcel . Dat blijkt uit een rondvraag van Justitie bij vrienden en kennissen van Marcel nadat Justitie vanmorgen de deur is gewezen bij Marcel . Sinds de berichtgeving in de kranten is de vraag over de Zandvoortzaak spectaculair toegenomen , wat betekend dat er ook tal van vragen volgen over de werking van de Turnhoutse Justitie in deze zaak .

    Volgens de Justitie heeft zij op geen enkel ogenblik de activist onder druk gezet om ontslag te nemen bij de Werkgroep Morkhoven , integendeel hebben wij hem twee vrijspraken verleend en alle verbodsbepalingen opgeheven .

    Er is in deze zaak een verkeerde indruk gegeven aldus Justitie die graag zou achterhalen wat Marcel gaat doen . Geweten is immers dat er bij de Werkgroep Morkhoven explosieve dossiers en gegevens voor handen zijn die wel eens voor aardig wat ophef kunnen aanleiding gaan geven . Justitie is er ook niet gerust in dat erkende buitenlandse kinderrechtenverenigingen de activist in hun verenigingen willen opnemen en woonstmogelijkheid bieden wat op die wijze Justitie geen inkijk meer zou geven in de activiteiten van Marcel.

    Vreemd is dat een aantal mediadiensten in Vlaanderen aan Marcel nu plots een spreekforum willen aanbieden nadat buitenlandse Tv zenders de activist hebben uitgenodigd in Tv programma’s . Vanmorgen probeerde Justitie een gesprek te bekomen met de activist . Tevergeefs , zij kreeg de deur gewezen . Marcel laat blijkbaar niet in zijn kaarten kijken en krijgt ook steeds meer steun . Justitie zou de kwestie nu graag voor het Hof van Beroep brengen om zo nog te redden wat mogelijk is . Er is evenwel een probleem omdat Marcel hen ieder gesprek op toenadering weigert. De boemerang is blijkbaar in het gezicht terecht gekomen van zij die de boemerang gooiden .
    Maarten .

    • Morkhoven : Justitie verwijderd met spoed liedjes van aanklager tegen Marcel van Facebook .

     Het is duidelijk dat er in gerechtelijke middens erg veel ongerustheid is gegroeid in de veroordeling van Marcel .
     Op facebook stonden er twee liedjes van de aanklager . In een van die twee liedjes bleek dat de aanklager een mondeling interview van een Turnhoutse parket woordvoerster had verwerkt . Omdat Justitie vreesde dat er stappen zouden komen hierover bij de Hoge Raad van Justitie , wegens een mogelijk optreden van de gerechtswoordvoerster in het zelf in elkaar geknutselde liedje van Dimitrie.V. werden thans deze liedjes met spoed van Facebook verwijderd .

     Magistraten bij het Hof van Beroep in Antwerpen waren niet blij met deze toestand en lieten de desbetreffende gegevens in het dossier van Marcel voegen . De mogelijkheid is er dat Marcel hieromtrent nu stappen zal zetten bij de Hoge Raad van Justitie .
     Kathleen .

     • Morkhoven : Ouders van vermiste kinderen willen dat Marcel terug aan het werk gaat .

      Er is nogal wat commotie rond de ontslagneerlegging van Morkhoven activist Marcel na de ganse heisa over een uitspraak van de Correctionele Rechtbank van Turnhout en de eenzijdige berichtgeving hiervan door de Vlaamse media .

      Het ontslag van de activist zindert ook door in tal van landen . Heden morgen hebben diverse ouders van vermiste kinderen uit Duitsland bij de Werkgroep Morkhoven een verzoek ingediend om Marcel zijn ontslag niet te aanvaarden en hem terug aan het werk te zetten . De ouders stellen het volste vertrouwen te hebben in Marcel en weinig geloof te hechten aan de correctheid van de Belgische media en Justitie . In hun verzoekschrift verwijzen zij naar tal van onopgeloste zaken in België , dat gekend staat voor corruptie en het beschermen van de pedonetwerken.

      Momenteel lopen er nog vijf verdwijningsdossiers van kinderen bij de Werkgroep .
      Intussen komen er ook tal van reacties van de Media toe bij de Werkgroep om Marcel in hun uitzendingen aan het woord te kunnen laten .
      De actie van de media en Justitie deze week tegen Marcel blijkt als een boemerang in hun eigen gezicht te ontploffen .

      Maarten .

      • Morkhoven : Justitie geeft Marcel een waarschuwing !!.

       De Belgische Justitie heeft zopas aan de Morkhoven activist een waarschuwing laten afgeven door haar Gerechtelijke diensten , dat hij de periode van beroepsmogelijkheid tegen het vonnis van de Correctionele Rechtbank moet respecteren .

       Der waarschuwing is het gevolg van de beslissing van Marcel om op de diverse verzoeken van buitenlandse kranten en Tv zenders in te zullen gaan .

       Volgens Justitie zijn de verbodsbepalingen , w.o. spreek en contactverbod met de media , en het verbod om het land te verlaten , gedurende de beroepsperiode nog van kracht .

       Marcel heeft de waarschuwing geweigerd in ontvangst te nemen en blijft bij zijn voornemens . Zijn reactie is kort . ‘ Justitie had beter zelf een verbodsbepaling gegeven aan haar volgelingen binnen de media om hun onzin te publiceren . Ik ga doen wat ik nodig acht ‘.

       Maarten .

 4. Marcel Vervloesem?

  jullie zullen ongetwijfeld de nieuwsberichten hebben gelezen . In feite moeten wij medelijden hebben met de verslaggevers zelf . Zij moeten in opdracht van hun broodheren doen wat hen is opgedragen . Ik besef dat activist zijn niet eenvoudig is en zonder gevaren . Al vele jaren heb ik dergelijke stormen overleefd , juist omdat ik geloof in mijn overtuiging . Ik meen dat de vele duizenden slachtoffers harder lijden dan ik zelf en zij het zijn die onze steun nodig hebben . Ik heb al die vele jaren de weg uit mijn hart en geweten gevolgd en zal dat ook blijven doen .Ik dank dan ook iedereen voor de vele steunbetuigingen . Onze strijd is meer dan nodig en daar doen we het dan ook voor .

  Marcel.

  *****

  Marcel Vervloesem

  Morkhoven : Justitie maakt bezwaren tegen publicatie van strafdossier Marcel op Internet .

  Het moet zijn dat er binnen bepaalde middens beroering is ontstaan op het artikel van riooljournalist Herman Gezelle van Gazet van Antwerpen over Marcel . Zijn wijze van nieuwsbrenging was totaal eenzijdig en enkel zodanig gebracht dat het Marcel moest schaden . Terecht is er dan ook vanuit talrijke middens tegen zijn werkwijze geprotesteerd , mede omdat Marcel een gerechtelijk contact en spreekverbod heeft met de media zodat hij zich niet kan en mocht verdedigen tegen het artikel van riooljournalist Herman Gezelle .

  De Werkgroep Morkhoven besliste als Recht op Antwoord ,het strafdossier op Internet vrij te geven . Justitie heeft hiertegen thans bezwaren geopperd .

  Morkhoven blijft echter bij haar standpunt en zal nog deze week het dossier in vervolgserie vrijgeven .

  Maarten.

  • Marcel Vervloesem

   Morkhoven : Advocaten willen Belgische staat dagvaarden voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens .

   De rel rond Morkhoven activist Marcel , Justitie en Journalist Herman Gezelle van Gazet van Antwerpen heeft een stortvloed van boze reacties
   veroorzaakt . Het Gerechtelijk spreek en contactverbod van Marcel met de media is een flagrante schending van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en tevens in strijd met de Belgische grondwet stellen nu diverse Advocaten . .

   Het gevolg van dat Gerechtelijk spreek en contactverbod was , dat de activist zich niet kon verdedigen tegen het volledig eenzijdig artikel van Herman Gezelle waardoor het gelijkheidsbeginsel overtreden werd .Het spreek en contactverbod werd ingevoerd nadat Marcel de zaken Temse – Madeira en de zaak Zandvoort aan het licht bracht .

   Twee Advocatenbureaus hebben Marcel nu voorgesteld om de kwestie voor het Europees Hof te brengen en de staat te dagvaarden . Zij zijn bereid het dossier pro deo te doen .
   Dit zou meteen betekenen dat , de Belgische staat voor de tweede keer inzake Marcel gedagvaard wordt .
   De eerste keer was het gevolg van de bijzonder slechte behandeling die Justitie hem gaf tijdens zijn gevangenschap als activist.

   De Raad van State velde hierover een Arrest , dossier 189.936 in de zaak A.191.197/IX-6192 en noemde de maatregel dewelke Justitie tegen Marcel nam onterecht en stelde Marcel in het gelijk .Kamer Voorzitter P.LEMMENS vonniste en gaf bevel om de maatregelen tegen de activist onmiddellijk in te trekken .Dit gebeurde nog dezelfde dag , zodat Marcel terug bezoek mocht ontvangen , telefoneren etc ..

   Marcel gaat zich nu beraden en werkt rustig verder .

   Maarten .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *