De macht achter de macht: de 1001 Club, eugenetica en duistere kant van de milieubeweging (II)

Dit artikel werd eerder al op 26-01-10 gepubliceerd op Anarchiel.com en wordt hier met toestemming van Jim Beam nogmaals onder de aandacht gebracht.

Klik hier voor de andere stukken van Jim Beame

De macht achter de macht: de 1001 Club, eugenetica en duistere kant van de milieubeweging (II)

Het Wereld Natuur Fonds in de praktijk: eugenetica vanuit de reservaten FpcN interCultural, een mondiale beweging die zich inzet voor de bescherming van natuurvolken stelt: ‘Het Wereld Natuur Fonds – WNF – over de gehele wereld bekend als liefdadigheidsinstelling opgericht om bedreigde soorten te beschermen, is aantoonbaar verantwoordelijk voor de slachting van dieren en mensen over heel Afrika en in andere continenten rond de wereld op een ongekende schaal. De Rwanda genocide is slechts het meest recente voorbeeld van het WNF in actie’.i

WNF-gevechtseenheden en parkwachters voeren onder namen als ‘Operation Stronghold’ (Zimbabwe) een wrede bevolkingsoorlog uit. Gewapend met helicopters, infanteriewapens en lichte projectielen functioneren ze als doodseskaders met honderden doden tot gevolg, schrijft FpcN. Omdat het legitiem is worden er geen getallen bijgehouden. Kleintje Muurkrant publiceert op 24 september 1999 een interview met advocaat mr. J. Wilgers die de krant heeft gehaald door zijn uitlatingen over het Wereld Natuur Fonds, het nationale troetelkind. Hij stelt dat er anderhalf miljoen Afrikanen en later nog eens tienduizend mensen zijn omgekomen door toedoen van het WNF, voornamelijk ANC-ers. Het WNF heeft eerst de wetgever zover gekregen een ‘shoot to kill’ beleid te voeren tegen ‘stroperij’. Dit is een vrijbrief en legitimatie van moord. Alle Afrikanen zouden van nature stropers zijn. Stropers mogen neergeschoten worden in het veld bij verdenking, vóór daadwerkelijke aanhouding. De FpcN stelt dat de ‘stopers’ in veel gevallen toevalligerwijs anti-globalistische (‘vaderlandlievende’) activisten zijn of boeren die hun land en voedselproductie niet willen afstaan ten behoeve van de WNF-confiscatieprogramma’s. Militaire eenheden zijn getraind in de parken om te moorden in de Zuid-Afrikaanse townships, groepen tegen elkaar uit te spelen en een land volkomen te destabiliseren zodat er een reden ontstaat om van buitenaf in te grijpen.ii

Op 23 december bericht RTL Boulevard in ‘Wapenhandel Prins Berhard Blootgelegd’ dat Prins Bernhard ‘betrokken zou zijn geweest bij grootscheepse wereldwijde wapenhandel’. Netwerk bericht over ‘De wapenhandel van Prins Bernhard’ op 22 december 2009: ‘In de Britse archieven liggen duizenden pagina’s met informatie over het wapenhandel-netwerk waar Prins Bernhard bij betrokken was’ via de joodse koerier: Mozes Wolf. In ‘De prins kan mij nog meer vertellen’ doet historicus Gerard Aalders van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie uit de doeken hoe de Prins vuistdiep’ in de wapenhandel zat: ‘Dit boek is nog maar 10% van de foute zaken rond Bernhard, de rest zit allemaal achter gesloten deuren.’ Bernhard dwong mensen tot diensten en zette hen onder druk, zegt de schrijver.iii Dat Bernhard de wapens zonodig ook daadwerkelijk laat gebruiken blijkt uit de voorgenomen coup die hij in 1950 organiseert op Soekarno, de president van voormalig Nederlands Indië, bakermat van de Koninklijke Shell: Bernhard is betrokken geweest bij ‘pogingen tot’ wapenhandel en een staatsgreep in de op dat moment één jaar oude republiek Indonesië.iv

Onder de kop ‘Het wereld natuur leger’, doet de Groene Amsterdammer op 5 november 1997 verslag van Prins Bernhards ‘Project Lock.’ Kevin Dowling, een gerenommeerd journalist en documentairemaker over faunabescherming, spreekt over een door Bernhard gefinancierd huurlingencommando uit Groot Brittannië dat slachtingen aanricht onder de locale bevolking:

‘Ik ging steeds meer twijfelen aan het werkelijke doel van Project Lock. Puur natuurbeheer kon het toch niet zijn. In 1992 vond er in Zuid-Afrika een slachting plaats door leden van de zogenaamde Koevoet-eenheid, een speciaal commando om verwarring te zaaien onder de zwarte bevolking. De daders van die slachting bleken hun opleiding te hebben genoten bij Project Lock.’

De FpcN zegt dat zij van Zuid Afrikaanse bronnen heeft vernomen dat Operatie Lock het centrum vormde van ‘de derde macht’ een externe militaire macht die geweld uitlokt tussen bevolkingsgroepen met opzettelijke geweldacties als de massamoord van onschuldige burgers in hun huizen te Boipatong in 1992 om destabilisatie te bewerkstelligen en extern ingrijpen mogelijk te maken. Ook Dowling zegt dat de moordenaars verantwoordelijk voor deze slachting, getraind zijn door Project Lock. Met zijn film ‘Ten Pence in the Panda’ toont hij dat de giften voor het WNF niet gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn maar voor ‘andere doeleinden’.v Het doel van Operatie Lock is een burgeroorlog om het einde van het apartheidsysteem te voorkomen.vi De Guardian bericht hierover in een artikel van 31 januari 1997 ‘SAS linked to rogue force in South Africa.’

In 1995, stelt Nelson Mandela de Kumleben Commissie in om mede de rol van het WNF te onderzoeken in de apartheid van Zuid-Afrika. Het rapport suggereert dat huursoldaten van Project Lock de moorden van ANC leden planden en dat zij trainingskampen hadden georganiseerd in de natuurreservaten om leden van de terroristen-destabiliseringsgroepen Unita and Renamo op te leiden. Kumleben stuit op een wijdvertak netwerk van spionage en (corporate) economische belangen onder de dekmantel van natuurbescherming.vii

Het blad Executive Intelligence Review brengt in november 1994 een rapport uit onder de uitdagende naam ‘The Coming Fall of the House of Winsor’ met kaarten van kolossale gebieden die het WNF over de gehele wereld in beheer heeft – veelal met een enorme grondstoffenrijkdom – en met feitenmateriaal over de verdrijving van de oorspronkelijke bewoners, destabiliseringsacties en genocide georganiseerd vanuit reservaten in landen als Ruanda, Zaïre, Uganda en Zuid Afrika.

De samenstellers stellen dat de destructie in Rwanda niet begint met de moord in 1994 op de Rwandese president, maar in 1990 met de door Groot Brittannië gesteunde invasie door het Rwanda Patriottisch Front (RPF). Van deze ‘rebellen’ behoort 95% tevens tot het Ugandese leger van premier Yoweri Museveni, een pion aangestuurd door de Britse minister van overzeese ontwikkeling, Lady Lynda Chalker. Uganda behoort namelijk tot de Britse Commonwealth met haar ultieme vrije markt. Het grondstofrijke Rwanda en Burundi zouden een welkome aanvulling zijn voor de invloedssfeer van het vrije marktdenken en de mondiale corporaties.

De training van de ‘rebellen’ gebeurt in de reservaten. Liggend aan de grens, dienen zij behalve als bases tevens als munitiedepots en corridors voor de gevechtseenheden, net als in de rest van Afrika. De invasie van het Ugandese/RPF leger komt vanuit het gorillapark aan de grens met Rwanda en Zaïre, via het Volcans Park in Rwanda. Via het Akagera park aan de grens met Kenya vlak bij de Ugandese grens loopt een andere invalsroute. Ook het Virunga park in Zaire dat eveneens aan Rwanda grenst heeft de RPF ter beschikking als uitvalsbasis. Pogingen van het Rwandese leger om de Ugandese guerilla’s uit de parken te verdrijven worden tegengehouden en veroordeeld door internationale natuuragentschappen, het WNF voorop. Vlak voor de eerste invasie in 1990 roept het WNF voor de betreffende parken het ‘Gorilla protection program uit’ waardoor de parken vrij komen voor militaire voorbereidingen.

Het doel is destabilisering volgens het bekende principe ‘ordo ab chao’ of, om het in Naomi Kleins terminologie te zeggen: het toebrengen van een shock. Het veroorzaken van een stammenstrijd tussen de arme Hutu en rijkere Tutsistam, die vanouds de koningen en heersers levert, is het vehikel. In 1998 worden leiders van het Ugandese leger, inclusief de huidige president, VS-pion en leider van de RPF, Paul Kagame, getraind in Fort Leavenworth aan het Amerikaane Army Command and Staff College. Precies hetzelfde gebeurde bij de destabilisering van Zuid Amerikaanse democratieën lezen we in Naomi Kleins ‘The Shock Doctrine.’ Frankrijk beschuldigt Kagame ervan in 1994 opdracht te hebben gegeven tot het neerhalen van het vliegtuig met de Hutu-president van Ruanda teneinde een burgeroorlog te ontketenen. Dr. Michel Chossudovsky toont in zijn artikel van mei 2000Installing a US Protectorate in Central Africa dat de genocide bewust is georchestreerd en beide kampen in de burgeroorlog gefinancierd ten behoeve van strategische en economische motieven van de corporate elite. Hetzelfde gebeurt in Zaïre met het oog op de mijnen. Uiteraard is ook de CIA weer van de partij. Tegenwoordig behoort Rwanda tot het Britse Commonwealth en hebben de multinationale corporaties er vrij spel. Oorspronkelijk redelijk welvarend, leeft thans zestig procent van de bevolking onder de armoedegrens. Een miljoen mensen betaalde met hun leven.viii

De nieuwe kolonisatie: grootschalige landroof door de corporate elite onder de dekmantel van het milieu De multinationale corporaties staan, ondanks wat velen denken, erg positief tegenover de milieubeweging volgens een studie van William Tucker, ‘Progress and Privilege: America in the Age of Environmentalism’ (Anchor Books, 1982). Milieubeleid en allerlei bepalingen hebben een grote impact op de kleine bedrijven. Bijkomende kosten om zaken te kunnen doen worden gemakkelijk geabsorbeerd door multinationale corporaties en hebben daarom het effect hun concurrentiepositie juist te verstevigen. Kleine, met name boerenbedrijven, leggen hierdoor uiteindelijk het loodje, stelt Tucker.ix 

Onderzoeksjournalist Kevin Dowling spreekt in de Groene Amsterdammer over acht miljoen vierkante kilometer door het WNF op militaire wijze beschermd gebied. Dat is een tiende van het wereldoppervlak; groter dan het hele Australische continent. De landen waarin de reservaten zijn gelegen hebben er geen zeggenschap. In het gebied worden bewoners, als ze niet verdreven zijn, behandeld als slaven, zegt Dowling.x Hun boerenbedrijfjes zijn onteigend, terwijl de gebieden onder het mom van natuurbescherming commercieel worden geëxploiteerd, of in handen komen van leden van de wereldelite.

Zo is het commercieel geëxploiteerde Marakele National Park te Zuid Afrika, in beheer en eigendom van de Familie Fentener van Vlissingen, schatrijk geworden door ‘intensieve samenwerking’ en handel met de Duitsers in de oorlog waarvoor godfather Frits twee onderscheidingen heeft ontvangen van Hitler.xi De familie is nauw bevriend met het koninklijk huis. In het verleden ging Bernhard vaak met Paul Fentener op jacht. Onlangs heeft studievriend Harold Fentener van Vlissingen, Willem Alexander geholpen bij de aankoop van vier percelen voor villa’s, onderdeel van een commercieel vastgoedproject in een paradijselijk stuk ongerept natuurschoon aan zee van 10.000 hectare, dat echter valselijk als ‘Machangulo Reserva da Natureza’ bij de straatarme Mozambikaanse overheid is aangemeld.xii Ook in dit afgebakende ‘resort’ – een Saint-Tropez in spé – zijn de oorspronkelijke bewoners niet meer gewenst. Bestuursvoorzitter Harold gaat het Machangulo ‘Natuurreservaat’ commercieel exploiteren. Hij is aandeelhouder van het vastgoedproject gelegen in een der schoonste natuurgebieden ter wereld.xiii Alexanders aankoop is gestrand door aanhoudende kritiek vanuit Nederland. In Muelle de Piedra, een adembenemend Argentijns stuk oernatuur gelegen aan een meer, te exploiteren als ‘ontwikkelingsgebied’, hebben Koningin Beatrix en Willem-Alexander eind 2008 twee stukken land gekocht van respectievelijk 7300 en 8100 vierkante meter. Eenondoordringbaar bos met vierhonderd jaar oude bomen’ moet wijken voor twee villa’s.xiv De directeur van het privé-resort is aangeklaagd wegens corruptiezaken bij een provinciale bank.xv

Reservaten blijken Big Business: Marloes van Amerom en Bram Buscher observeren in hun onderzoek dat ‘privatisering, vrije markt, privaat landeigendom en de commercialisering van conservatie steeds meer de hoekstenen zijn geworden van reservaten als de door Bernhard opgerichte Peace Parks.’xvi

Onder de dekmantel van milieuvriendelijke biobrandstof kopen multinationale corporaties uit onder meer Nederland, van derde wereld overheden enorme lappen spotgoedkoop land terwijl de boeren worden verdreven en niet gecompenseerd. Nieuwe regels verbieden hen nog langer het boerenbedrijf uit te oefenen. De Nederlandse regering staat corporaties daarbij toe dat zij haar internationale verdragen misbruiken om arme landen af te persen, schrijft TNI, een ‘world wide fellowship of scholar activists’.xvii Tussen de 15 en 20 miljoen hectare is inmiddels onteigend, rapporteert IRIN, een project van de Verenigde Naties. Het Tanzaniaanse nieuwsblad ‘The Citizen’, bericht op 31 juni 2009 over multinationals die op enorme schaal land aankopen ‘voor biobrandstof’ met de locale boeren als slachtoffer. De boeren trekken naar de grote steden, sluiten zich aan bij het werklozenleger of proberen in dienst te treden als arbeidskracht bij multinationals tegen een hongerloontje:

‘Op een dag ging ik naar de boerderij maar ik realiseerde me dat er iemand anders op de boerderij was en toen werd me verteld dat het land verkocht was. Sindsdien is het me niet meer toegestaan het boerenbedrijf uit te oefenen.’xviii

The American Chronicle constateert op 17 mei 2009 een nieuwe kolonisatie van Afrika door Multinationals, van wie de eigenaren voortkomen uit de oude kolonisatie-families.xix The Independent van 3 mei 2009 constateert hetzelfde en spreekt zelfs van een ‘race’ om het bouwland in de wereld. Boeren worden verdreven.

Schatrijke corporatie-eigenaren speculeren op stijgende voedselprijzen en denken met de patentering van vaak genetisch gemanipuleerde voedselgewassen ‘om honger in de wereld te bestrijden’ enorme winsten te gaan maken.xx Aan de voedselstandaarden beschreven in de per 31 december 2009 ingevoerde wereldwijde Codex Alimentarius kunnen de kleine boeren in de derde wereld niet voldoen. Het creëren van schaarste geeft macht, of om met Kissenger te spreken: ‘degene die de voedselvoorziening beheerst, beheerst de wereld.’ Op 10 december 1974 publiceert hij zijn ‘National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests.’ Daarin beschrijft Kissinger het ‘grote gevaar’ voor Amerika’s ‘veiligheid en overzeese belangen’ in grondstoffen voor de VS en bondgenoten dat dreigt indien de wereldbevolking verder toeneemt, alsmede zijn eugenetica-plan om met de macht over de voedselproductie de bevolking terug te brengen. Dertien landen kiest hij uit voor drastische bevolkingsreductie.

Angstzaaicampagnes: niet-elite is rattenplaag die ‘voor milieubehoud’ bestreden moet worden Om al deze ontwikkelingen, acceptabel te maken bedient de internationale milieubeweging en het WNF, gefinancierd door de belangrijkste corporaties en banken via de 1001 Club zich van een probaat middel: angst. Momenteel via de verkondiging van het ras naderende einde der tijden door de opwarming van de aarde. Het debat over de opwarming van de aarde herinnert aan dat over de zure regen, schrijft de Chicago Tribune op 5 december 2006.xxi De zure regen blijkt de zoveelste mislukte hoax die als een nachtkaarsje is uitgegaan. In haar rapport ‘The State of the Climate’ beweert het WNF al in 1997 dat de door de mens veroorzaakte ‘verandering van het wereldklimaat nu definitief een feit’ is, ondanks het prille stadium van het onderzoek.xxii

Inmiddels hebben hackers aangetoond dat de rapporten over klimaatopwarming gebaseerd zijn op leugens ter verhoging van belastingen en corporatiewinsten. De rampenscenario’s zouden een centrale aanpak vereisen in handen van de corporate wereldtop. The Australian publiceert op 23 november 2009 ondermeer een mail met de tekst ‘het WNF-Australië wil dat een bepaalde sectie van het [klimaat]rapport wordt aangedikt omdat het bang is dat de sectie te terughoudend lijkt in vergelijking met de informatie van de CSIRO.xxiii Het WNF blijft volhouden. De Telegraaf beschrijft in september 2009 het door het WNF geschetste rampenscenario waarbij een vierde van de wereldpopulatie gevaar loopt: ‘GENEVE- De door klimaatverandering smeltende Noordpool vormt een bedreiging voor meer dan een kwart van de wereldbevolking vanwege overstromingen. Dat heeft het Wereld Natuur Fonds (WWF) woensdag bekendgemaakt.’xxiv

Om de eugenetica-gedachte vaste voet aan wal te laten krijgen moet de burger ontvankelijk worden gemaakt voor de gedachte dat hij de oorzaak is van de opwarming van de aarde. De 1001 Club representeert eveneens de Club van Rome.xxv In hun publicatie The First Global Revolution in 1991, stelt de club onder de titel ‘De gezamenlijke vijand van de mensheid is de mens’:

‘Zoekende naar een gemeenschappelijke vijand tegen wie we ons kunnen verenigen brachten we het idee te berde dat vervuiling, de dreiging van opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en soortgelijk, de truc zou kunnen doen.’ xxvi

Kunstmatig in stand gehouden schaarste, armoede en hongersnoden hebben een functie De ernstigste vervuiling, vernietiging en exploitatie van het milieu vindt niet plaats door de burger maar door de eigenaren van de multinationals die met de verovering van de wereld door het internationale graaicorporatisme zichzelf alle aardse schatten toe-eigenen, terwijl boeren van hun inkomensbronnen worden ontdaan, Afrika door hun toedoen verhongert en hele volksstammen belanden in derde wereldsteden waar ze voor een appel en een ei Nike-schoenen mogen produceren onder erbarmelijke omstandigheden (zie hiervoor de documentaire van John PilgerThe New Rulers of the World’).

De oligarchie, hun banken en corporaties, verenigd in lichamen die ondemocratisch en heimelijk opereren (1001 Club) gebruiken de internationale milieubeweging als vehikel voor hun belangen. De mentaliteit en politiek die deze groep drijft zijn in deze tijd van toegebrachte ‘crises’ meer dan ooit voelbaar.

De internationale power elite wenst daarin afhankelijkheid en heeft geen belang bij verbetering. Jean Pierre van Rossum, een zonderlinge Belgische vermogensdeskundige die voor zijn arrestatie de zeer rijke elite – waaronder het Belgische Koningshuis – adviseert bij hun investeringen, formuleert het in het derde deel van de VPRO-documentairereeks Het Grote Complot’ wel bijzonder treffend:

‘Het is eigenlijk de financiële machtskliek die er voor zorgt dat landen arm blijven. Waarom persisteert armoede? Omdat het een functie vervult…’

Klik hier om terug te gaan naar deel I.

Noten

i FpcN interCultural, ‘More Scandals about the programs of the WWF’ 28 maart 2008.

ii Jasper van der Krikke “Er zijn mensen vermoord onder de cover van natuurbescherming” Kleintje muurkrant nr 336, 24 september 1999.

iii Quote, ‘Onderzoek: Prins Berhard vuistdiep in de wapenhandel’, 2 april 2009.

iv ‘ZKH’, Jort Kelder en Harry Veenendaal. Volkskrant 30 november 2009, ‘Bernhard genoemd als onderkoning Indonesië.’

v Het Wereld Natuur Leger’, René Zwaab, Groene Amsterdammer, 5 november 1997

viMore Scandals about the programs of the WWF’ 28 maart 2008.

vii Mr. Justice M.E. Kumleben: report ‘Commission of Inquiry into the Alleged Smuggling of and Illegal of and Illegal Trade in Ivory and Rhinoceros Horn in South Africa1996 Wikipedia Engels: Prince Bernhard of Lippe-Biesterfeld, geraadpleegd op 22 januari 2010. Groene Amsterdammer, ‘Out of Africa’ 30 juni 2006.

viii Ibid. ‘The Coming Fall of the House of Winsor’: blz. 40-42. Vrij spel voor de corporaties: ‘We wish to inform you that Rwanda is open for business.’ Foreign Policy. Monday, April 2, 2007

ix www.swans.com , Michael Barker, 3 november 2008 ‘The Philantropic Roots of Corporate Environmentalism.’

x Het Wereld Natuur Leger’, René Zwaab, Groene Amsterdammer, 5 november 1997

xi Zie voor collaboratie: anarchiel.com ‘Vroom dansen rond het gouden kalf.’

xii NRC, 30 oktober 2009, ‘Machangulo wil weer rust in het resort.’ Vier percelen: 10 november 2009, ‘Prins was in bezit van vier percelen in Afrika.’

xiii Quote 500, 30 oktober 2010, ‘Ophef over vrindjes Fentener van Vlissingen en Oranje raar.’

xiv Spits 4 maart 2009, ‘Beatrix koopt land in Argentinie.’

xv Trouw, 5 december 2009, ‘Ophef rond Argentijnse grondaankoop prins.’

xvi Marloes van Amerom and Bram Buscher, ‘Peace parks in Southern Africa: bringers of an African Renaissance?,’ Journal of Modern African Studies, 43 (2), 2005, p.168.

xvii Transnational Institute, 24 januari 2008.

xviii IRIN, 22 januari 2010 ‘Ghana: Land grabs force hundreds off farms, growers say.’

xix American Chronicle, 17 mei 2009, ‘Multinational Corporations:The New Colonizers in Africa’.

xx The Independent, ‘The race for the world’s farmland,’ 3 mei 2009

xxi Chicago Tribune, 5 december 2006: ‘Global warming debate reminiscent of acid rain.’

xxii Volkskrant, 30 september 1997, WNF: ‘Verandering van klimaat nu definitief een feit.’

xxiii The Australian, 23 november 2009, ‘Hackers expose climate brawl.’ : ‘Another, dated July 1999, says the World Wildlife Federation Australia wants a particular section of a report on climate change “beefed up” because it is worried that section looks “conservative” when compared with the CSIRO’s data.’

xxiv Telegraaf, 2 september 2009, ’ ‘Dooi Noordpool bedreigt kwart wereldbevolking’.

xxv Organisations represented by 1001 Club members. ISGP.eu

xxvi ‘The common enemy of humanity is Man: In searching for a common enemy against whom we can unite, we came up with the idea that polution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like, would fit the bill. In their totality and their interactions these phenomena do constitute a common threat which must be confronted by everyone together. But in designating these dangers as the enemy, we fall into the trap, which we have already warned readers about, namely mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention in natural processes, and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy then is humanity itself.’ 

Door Jim Beame

download PDF-versie

Overgenomen van:
http://www.anarchiel.com/display/de_macht_achter_de_macht_de_1001_club_eugenetica_en_duistere_kant_van_de_mi

Dit bericht is geplaatst in Jim Beame. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *