Gerechterlijke dwalingen gecombineerd met riooljounalistiek..

 

Gerechterlijke dwalingen gecombineerd met riooljounalistiek..

Door René Voogt,
Een aantal stukjes tekst werden overgenomen van Boublog

Een Gerechtelijke Dwaling in combinatie met Riooljournalistiek (hier en hier en hier en deze werd inmiddels alweer verwijderd) werden wederom ingezet om Marcel Vervloesem bij het grote (veelal onwetende) publiek als een “veroordeelde pedo” neer te zetten. Vorige week vond er in Belgie een Zitting plaats tegen deze – in de wandelgangen alom bekende Marcel Vervloesem – marcel geniet inmiddels dan ook wereldwijde bekendheid door zaken als “het Dossier van de Schande” (Dutroux) “de zaak Temse Madeira“, en “de Zandvoortzaak“. Dat justitie met dergelijke bekendheid niet blij is moge inmiddels dan ook duidelijk zijn.

Maandag 25 november vond dan ook het bovenstaande interview met Marcel Vervloesem bij “Talk to Myra” plaats na aanleiding van de rumoer die ontstaan was – Marcel geeft enige uitleg omtrent hetgeen afgelopen week speelde. In dit artikel wordt verkort weergegeven wat Marcel die avond vertelde.

De rechter had een dossier van aanranding, ontvoering, gijzeling met messen en bivakmutsen etc, een enorme aanklacht dus, maar de rechtbank stelde: wij geloven helemaal niets van dat verhaal – Marcel werd dan ook van de drie punten die aangevoerd werden – op twee punten vrijgesproken.

In België schijnt het echter zo te zijn dat wanneer iemand in voorarrest gezeten heeft – en Marcel zat 5 maanden in voorarrest – dan wordt er niet zo snel een algehele vrijspraak meer uitgesproken omdat justitie dan voor de gemaakte kosten op zou draaien. Dus wat gebeurde er? – hij werd schuldig verklaard voor het derde punt – de zogenaamde aanranding – wat in feite helemaal niet kan – want er was op twee punten vrijspraak verleend – en bij het derde punt was de nodige twijfel – maar men vond het toch enigszins aantoonbaar wat onderbouwd werd met een geluidsopname – een geluidsopname die overigens 10 maal onderbroken wordt gedurende de twee minuten waar die opname uit bestaat. Daarnaast besliste de rechter ook dat alle verboden die Marcel eertijds waren opgelegd – een verbod om met de pers te spreken – een verbod om het land te verlaten – een verbod om nog contact te hebben met actiegroepen – en een verbod om op congressen te spreken – teniet werden gedaan – wat ook buitengewoon merkwaardig was – al die jaren werd dat verbod immers gehanteerd – en nu zonder dat daar zelfs ook maar om gevraagd werd – werd het verbod opgeheven. Marcel vermoed dan ook dat dit bewust gedaan werd – we geven hem een vrijspraak en we geven hem een kleine veroordeling – we moffelen alles weg zodat hij tevreden is – en daarmee is dan alle misère achter de rug. Wat een zeer opmerkelijke gang van zaken is – zelfs de advocatuur stelt dat ze zelden zo`n vonnis gezien hebben.

Men (Justitie) kwam inmiddels dan ook al met een waarschuwing – zo van: meneer Vervloesem pas op pas op – u mag nog niet naar het buitenland gaan – u mag nog niet in contact treden met de media – want: zolang de beroepsperiode van 30 dagen nog niet om is – dan gelden deze verbodsbepalingen nog. Marcel zijn antwoord was: u kunt uw boeltje pakken en vertrekken – want als er een uitspraak is wat getekend werd door drie Magistraten – dan is er een uitspraak – wat u daar verder van denkt of vind – daar heb ik verder dan ook geen enkele boodschap aan. Men ziet de problemen inmiddels op zich af komen natuurlijk (justitie) want inmiddels stromen de aanvragen om te spreken op congressen (in binnen en buitenland) – en tv zenders die een interview wensen – dan ook aan de lopende band binnen. Justitie kan dit dan ook niet meer stoppen en ze beseffen waarschijnlijk dan ook “dat ze een grote fout” hebben begaan.

Inmiddels was er ook de nodige ophef ontstaan nadat er op verschillende plekken op het internet bekend werd dat Marcel het bijltje erbij neergegooid zou hebben en zijn ontslag ingediend had bij de werkgroep Morkhoven. De beslissing om ontslag te nemen had echter een hele andere oorzaak – bleek uit het gesprek gisteren met Myra. De (VZW) werkgroep Morkhoven blijkt namelijk een regel te hanteren – dat wanneer men een onderzoek wil starten dat met jezelf of met personen binnen de familiaire kring te maken heeft – dan is het niet toegestaan om een dergelijk onderzoek te voeren onder het mandaad van diezelfde werkgroep. Het ontslag wat Marcel had ingediend – had alles te maken met zijn kleindochter – die maandenlang middels oa smsjes bedreigt werd met de dood – en ook haar broertje werd bedreigd met de dood. Marcel zou dus vanuit zijn positie als werknemer van de werkgroep geen onderzoek hebben mogen voeren naar hetgeen er rond zijn kleindochter speelde – wat natuurlijk niet kan – als je wereldwijd bekend staat op te komen voor kinderen – dan kan het niet zo zijn dat hij wegens de “strikte bepalingen” van de groep waar hij werkzaam is – niet “op zou kunnen komen” voor het wel-en-wee van zijn eigen kleinkinderen – vandaar dus dat Marcel zijn ontslag had aangekondigd – wat inmiddels dan ook weer terug gedraaid werd. Marcel heeft zijn verplichting richting zijn kleinkinderen en familie inmiddels dan ook waar gemaakt en vertelde dat er “een doorbraak was” mbt de zaak om zijn kleinkinderen. Justitie doet het inmiddels “dun in de broek”.

07:50 minuut – Vraagt Myra: Wat zijn de laatste berichten van Justitie? Die zijn zeer wisselvallig verteld Marcel – ze beginnen te begrijpen dat er een probleem aan het ontstaan is – omdat ze nu weten dat het dossier gebruikt zal worden om een nieuw boek te schrijven waarin aangetoond zal worden hoe de Belgische Justitie blundert mbt de dossiers – en tevens omdat de campagne die gestart werd om Marcel de grond in te boren middels riooljournalistiek als een boemerang in hun eigen gezicht terecht zal komen – Marcel krijgt immers steeds meer aanhang van buitenlandse organisaties die de zaak op de voet hebben gevolgd en die Marcel dan ook volledig steunen. Mocht het Marcel onmogelijk worden gemaakt om zijn werkzaamheden in België voort te zetten – dan is Marcel van harte welkom bij andere internationale organisaties om zijn werk aldaar voort te kunnen zetten. De media was ook niet aanwezig geweest tijdens de zitting – zij kregen informatie uit tweede hand toegespeeld waaruit zou blijken dat Marcel gearresteerd zou zijn – ze plakten er een oud plaatje aan vast – en zonden dat ook nog eens uit via tv – waardoor heel België in de veronderstelling was dat Marcel ook daadwerkelijk aangehouden was – de mensen waren natuurlijk verbijsterd toen ze Marcel in de stad gewoon tegen het lijf liepen – wat wederom een perfect voorbeeld is van hoe de hedendaagse media omgaat met nieuws.

10:00 minuut – Het nieuws wat in de media verscheen werd vervolgens ook nog eens gebruikt door zogenaamde kinderrechten activisten zoals ene Jos A. – die een profeet meent te zijn op dit gebied – en die zich vervolgens geroepen voelde om “een anti Marcel” actie op touw te zetten – omdat hij het nieuws wat in de krant verscheen dan ook klakkeloos over nam. Het is dan ook zeer merkwaardig te noemen dat een man die jarenlang kinderombudsman is geweest – er een dergelijke naïeve mening op na houdt – hij zou als geen ander hebben moeten weten dat je eerst “iets goed onderzoekt” alvorens je dergelijke berichten de wereld in strooit – daaruit blijkt dus – dat Jos A. dat op geen enkel vlak heeft gedaan – waaruit tevens zijn deskundigheid blijkt (Niet dus).

10:50 minuut – Verteld Marcel over de manier waarop Justitie de klokkenluiders probeert uit te schakelen door juist hen aan te klagen. Mayra geeft dan ook aan dat ze Jos A. heeft gebeld (dat gesprek vind u hier) daarbij geeft Myra ook aan dat het haar verbaasde dat Jos A. de berichtgeving mbt Marcel klakkeloos had overgenomen. Marcel verteld dan – dat het idd typerend is – neem bv de zaak Dutroux – al de personen die het destijds opnamen voor de slachtoffers – zowel advocaten als politie ambtenaren – werden stuk voor stuk aangeklaagd – als we dan verder kijken naar andere zaken – dan zien we daar exact hetzelfde gebeuren – ook die mensen (waaronder zelfs een onderzoeksrechter) werden allemaal aangeklaagd. Is dat dan allemaal toeval? Nee dat is geen toeval – dat is het systeem. De mensen die voor de “goede zaak” opkomen vormen in de ogen van Justitie “een gevaar”. Hij verwijst daarbij dan ook naar de Belgische speelfilm “Het Vonnis”. Hij verteld verder over het geschoemel met dossiers – men gebruikte verkeerde dossiers om hem te kunnen veroordelen – er zijn zelfs brieven opgedoken van de “procureur des koning van Turnhout” – waaruit bleek dat hij werd veroordeeld op een “”onvolledig dossier” en dat men “per ongeluk” vergeten was om de “ontlastende stukken” eraan toe te voegen – wat niet meer van belang was “want hij was ondertussen toch al veroordeeld”. Daarmee wordt dan ook aangetoond hoe het systeem functioneert. (14:45 min) gaat men in op de zogenaamde telefoon tap – wat helemaal geen tap bleek te zijn – maar een aan elkaar geknutseld geluidsfragment. Het was een list die gebruikt zou worden om Marcel te (kunnen) vervolgen. Hij zal ook niet in hoger beroep gaan, want volgens hem speelt hij daarmee Justitie juist in de kaart. Eventueel gaat hij zijn straf uitzitten. Op grond van het straf dossier zal er ook een nieuw boek schrijven.

18:40 minuut – Vraagt Myra naar de Duitse kinderhandelaar die op zijn sterfbed gegevens leverde aan Marcel en de Werkgroep Morkhoven (bericht over deze Duitser – zie de updates vanaf 26 September 2013). Ook het contact met deze Duitser werd Marcel natuurlijk niet in dank afgenomen – wederom kreeg hij de nodige kritiek over zich heen – men draaide wederom de zaken om – en stelde in de media dat Vervloesem een gesprek aan was gegaan met een kinderhandelaar – Marcel zag dat echter anders – deze Duitse man poogde om – wetende dat hij niet lang meer te leven had – het enige juiste te doen door informatie die hij bezat mbt de kinderhandel door te spelen naar Marcel zodat er toch nog iets mee gedaan kon worden – en Marcel gaf deze man dan ook “die kans”. Naar aanleiding van deze info werden inmiddels dan ook de nodige kinderen uit handen van “het gespuis” bevrijd.  Ook het oprollen van het netwerk in Canada komt dan aan de orde (berichtgeving Canada vind u hier). Ook daar heeft de Werkgroep Morkhoven aan meegeholpen.

22:30 minuut – Vraagt Myra of Marcel de zaak Baybasin kent. Het antwoord is nee, maar Marcel kent wel de zaak Demmink! De Werkgroep was in de jaren ’90 op zoek naar Manuel Schadwald, toen er een brief van Demmink aankwam bij Justitie in België! Daarin werd verzocht om Gina Pardaens op het vliegveld aan te houden en te ondervragen. Gina gaf echter niets vrij – een week later kreeg Gina doodsbedreigingen – ze deed daar vervolgens aangifte van bij de rijkswacht – en drie dagen was later was Gina “dood” (Het verhaal van Gina vind u hier). Sindsdien volgt de Werkgroep de zaak Demmink. De inhoud van dit Demmink dossier blijft voorlopig geheim, zodat het onderzoek niet kan worden doorkruist. Ook is de tactiek voorlopig onbespreekbaar, maar er wordt aan gewerkt.

37:00 minuut – Marcel heeft het over pedojagers zoals Jos A. die volgens hem een volledig foute werkwijze hanteren. Mensen in elkaar timmeren heeft geen enkele zin – bekladden van woningen of dreigen even min – integendeel zelfs – de werkwijze die Jos A. hanteert speelt de pedofielen enkel maar “in de kaart” – Jos A. behaalde ooit de krant (en zelfs de Elsevier) met 1 van zijn ludieke acties nadat hij (samen met John K.) de nodige klappen had uitgedeeld (strijder voor recht?).  De meeste onder ons zullen dergelijke acties dan ook niet kunnen waarderen – waardoor deze Jos A. niet alleen zichzelf – maar alle strijders voor het recht ongeloofwaardig maakt. Het is dan ook “diep triest” te noemen dat Jos A. op deze wijze te werk gaat – mensen zoals hij – hadden immers beter moeten weten. Marcel verteld tevens – waarom hij indertijd weigerde om te getuigen tegen Robbie, die in Italië Gerrie Ulrich, het kopstuk van de Zandvoort porno, heeft vermoord.

Myra had onlangs nog een kort gesprek met deze Jos Aalders over Marcel Vervloesem. Aalders blijkt een zelfbenoemde Kinderombudsman en oprichter van de Partij voor Kinderrechten. Hij is ook een zelfverklaarde pedojager. Toen Marcel Vervloesem vorige week weer eens werd veroordeeld, ditmaal wegens aanranding van zijn 17-jarige neef Dimitri Vervloesem, meende Jos Aalders dat deze veroordeling terecht was. Myra belde hem daarom op en er ontspon zich een wonderlijk gesprekje. Volgens Aalders is Vervloesem een pedofiel die zich inzet voor slachtoffertjes van seksueel misbruik om dichter bij de kinderen te komen. Mijn indruk van Aalders is: Wat je zegt, dat ben je zelf!

48:10 minuut – vraagt Myra Marcel naar de zaak “Ben van den Brink”. Ook de acties in deze zaak waren contraproductief. Heel hard roepen dat je kinderen worden verkracht, is een foute vorm van actie voeren! Dit staat los van de vraag of de kinderen van Ben ook inderdaad misbruikt worden. Marcel zegt daar heel eerlijk in te zijn – en tevens – dat hetgeen Marcel zal vertellen – ook voor Ben niet leuk zal zijn. Enerzijds strooit Ben allerlei berichten de wereld in die nou eenmaal het nodige werk met zich meebrengen – maar het kan niet zo zijn dat hier hele gemeentes – hele steden en complete politiekorpsen mee in verband worden gebracht – anderzijds is hetgeen er met zijn kinderen gebeurd ook niet echt correct – het lijkt er dan ook op dat Ben buitengewoon gefrustreerd is door het feit dat zijn kinderen ontnomen werden – en er totaal geen vooruitgang waarneembaar is mbt deze situatie. In de zaak van Ben is het de voorzitter van de werkgroep Morhoven die deze zaak op de voet volgt – en ik (Marcel) heb zo nu en dan meegekeken om te zien hoe dat dossier in elkander steekt – maar op deze manier zal deze zaak niet opgelost kunnen worden. Wat gaan wij nu doen? Wij gaan zowel Ben als het Wilmahuis een voorstel doen of het niet mogelijk is dat wij (Morkhoven) als bemiddelende partij proberen om de twee partijen bij elkaar te brengen zodat er op zijn minst – een contact ontstaat tussen ouders en kinderen – en zodat er gekeken kan worden hoe deze kinderen (met het oog op de toekomst) weer met hun ouders herenigt kunnen worden. Dit wat er nu plaatsvind is niet goed te praten. Marcel laat zich tevens uit over de medische verslagen van deze kinderen die door de ouders te grabbel werden gegooid (online) – ook dat is niet goed voor de kinderen – de kinderen horen ten alle tijden beschermd te worden – dat zijn immers privé zaken. Wanneer men dat niet naleeft is men verkeerd bezig. Marcel heeft Ben dan ook gevraagd om de medische verslagen die online te vinden zijn – OFline te halen – maar helaas staan deze nog steeds online. Triest is dit … Fouten worden overal gemaakt – en deze zijn enkel door welwillende mensen op te lossen door met elkaar “een dialoog” aan te gaan. Marcel zegt ook dat het ‘mogelijk is’ dat er gebruik wordt gemaakt van schijnvonnissen – maar verteld er tevens bij dat zoiets moeilijk te bewijzen valt ! De Nederlandse jeugdzorg is een warboel. De ouders weten vaak niet eens waar hun uit huis gehaalde kinderen verblijven! Helaas ontbreekt er een actiegroep of organisatie die alle gevallen van onttrekking van kinderen uit de ouderlijke macht onder zijn hoede neemt. Alle ouders wie dit overkomt, zouden moeten samenwerken.

Bij minuut 57 vertelt Marcel waar de Werkgroep nu mee bezig is. Er komt een nieuw boek en er wordt gewerkt aan verscheidene dossiers. De Werkgroep is ook niet van plan om de acties op te geven. Het gaat immers om vermiste kinderen die worden verhandeld en seksueel worden misbruikt, vaak tot de dood er op volgt. Het lijkt nu een beetje het einde van het gesprek, maar Marcel gaat nog even door, nu over de rol van de georkestreerde main stream media! Een goed voorbeeld is de berichtgeving in de zaak Dutroux, die in de pers werd afgeschilderd als een eenzame gek. Het hele netwerk bleef buiten beschouwing! Het zelfde geldt voor de Bende van Nijvel… De media misleidt het volk! Daarom stoort Marcel zich niet aan wat de media over hem schrijven.

Voorbij een uur en 6 minuten vraagt Myra naar de zaak Vaatstra. Naar aanleiding daarvan vertelt Marcel meer over de werkwijze van Justitie. Er wordt wel internationaal samengewerkt, maar deze samenwerking wordt soms gesaboteerd. Myra begint dan over PR de Vries. Volgens Marcel kan PR niet anders dan volhouden dat hij gelijk heeft, anders is hij zowel zijn faam als zijn inkomen kwijt.

Voorbij 1 uur en 18 minuten vraagt Myra hoe Marcel Vervloesem nog veilig over straat kan lopen. Het antwoord is echt leuk! Groot respect voor Marcel Vervloesem.

Wat een moedige man!

*****

En de terreur – gaat zoals gewoonlijk gewoon door:

Georganiseerde misdaad: Belgische justitie blokkeert telefoongesprekken

Georganiseerde misdaad: Belgische justitie blokkeert telefoongesprekken

Dit bericht is geplaatst in pedofilie satanisme en kindermisbruik met de tags . Bookmark de permalink.

12 reacties op Gerechterlijke dwalingen gecombineerd met riooljounalistiek..

 1. Marcel Vervloesem

  Morkhoven . Marcel geeft schitterend pleidooi op Hof van Beroep te Antwerpen . Aanklager legde verschillende verklaringen af en stelde dat Marcel hem met geen vinger heeft aangeraakt.

  Het moet zijn dat er nogal wat onzin is geschreven in diverse media over Marcel . Gisteren konden wij getuige zijn van datgene Marcel had moeten verslijten als crimineel .
  Marcel en zijn advocaat sloegen de bal hard terug . Zo toonden zij aan dat de aanklager zijn verklaringen niet met elkaar strookten . Ook de bevindingen van de Politie op de verklaringen van de aanklager bewezen dat de aanklager in zijn aanklacht nogal wat verzonnen had . Huiszoeking wees uit dat de verklaring van de aanklager niet strookte met de gedane politie vaststellingen . Verder bleek uit de politieverslagen dat de aanklager niet aan zijn proefstuk was en e erder ook al een valse klacht van seksueel misbruik tegen zijn buren had ingediend waarvan hij later bekende die valse klacht te hebben ingediend op aanstook van zijn moeder . Ook de verslaggeving in het verleden in deze zaak werd met de grond gelijk gemaakt . In de media was aan de hand van de aanklager geschreven dat de aanklager door Marcel was gegijzeld geweest , dat hij door derden met messen was belet dat hij de woonst van Marcel zou verlaten , verder beweerde de fantasie rijke aanklager dat er mensen met bivakmutsen en een pistool hem belette om de woning te verlaten , en beweerde hij ten overstaan van de Politie dat Marcel en een gebuur een meisje hadden ontvoerd naar Nederland . De media slikte dit verhaal eertijds als peperkoek .Thans bleek op het proces , dat de daders van die ontvoering waren gevat en noch Marcel of zijn buurman ook maar iets met die ontvoering hadden te maken . Ook van de bedreigingen met messen en een pistool bleek ook dit te berusten op de fantasie van de aanklager . Deze verklaarde zelfs aan de Politie dat Marcel hem met geen vinger had aangeraakt . In een verslag van een psychologe dewelke de aanklager onderzocht werd duidelijk gesteld dat de aanklager zich ten overstaan van Marcel verontschuldigde en inderdaad van alles had verzonnen om zijn aanklacht te versterken . In een verslag bij de psychologe vertelde de aanklager dat hij een mooie dag bij Marcel had doorgebracht . En het werd nog beter , de inhoud van het strafdossier wees uit dat de aanklager zelfs met een bord voor de gevangenispoort had gestaan waarop hij zich verontschuldigde . In een krant had de aanklager zelfs geopperd dat Marcel in een ‘ val ‘ was gelopen en men hoopte dat hij in de gevangenis zou overlijden . Het Beroepshof keek aardig op toen Marcel verwees dat het door de aanklager aangevoerde bandopname niet strookte met de werkelijkheid . Marcel toverde een ander verhaal boven en verwees naar een liedje op Internet afkomstig en gemaakt door de aanklager en waarin hij bedrieglijk de Turnhoutse Substituut Mvr Delissen in had verwerkt . Marcel bewees hoe kunstig de aanklager met zijn bandjes omspringt en manipuleerde . Of dat alles nog niet volstond gaf Marcel een fikse mokerslag naar de aanklager . Die in het verleden zijn moeder mishandelde , bij regelmaat van school was gezonden wegens mishandelingen op schoolgenootjes en eerder had beweerd bij de verdrinking van een 14 jarig meisje in de vijver van het gerechtshof te Turnhout beweerde aanwezig te zijn geweest en zijn vrienden met een mes hem hadden belet om het meisje te redden . Het pleidooi was verhelderend en gaf een duidelijk overzicht van de geingesteldheid van de aanklager die boven dat alles in tal van processen verbaal aangifte deed van herhaaldelijke diefstallen van zijn telefoontoestellen . Het werd beslist geen hoogdag voor de aanklager die zijn kat naar het proces stuurde .
  De Voorzitter van het Hof vroeg of de aanklager zwakzinnig was , waar hij verbleef en of hij nog naar school ging . Zijn advocate kon op geen enkele vraag een antwoord geven . Een ander feit was dat de Voorzitter duidelijk stelde dat het verleden van Marcel niet ter sprake was en hij zeker dat niet in de procedure wilde behandelen . In feite een vinnige tik naar de Media toe dewelke al tal van Jaren hiervan gretig misbruik maakte .
  Intussen heeft zijn eerdere verloofde afstand van deze fantasierijke aanklager gedaan omdat hij haar mishandelde .
  Uitspraak 25 november .

  • Marcel Vervloesem

   Hof van Beroep te Antwerpen maakt brandhout van strafdossier tegen Morkhoven activist . Marcel volledig VRIJGESPROKEN !!. Neef verzon aanranding !!.

   Er is een einde gekomen aan het fantasierijk verhaal van D.V. uit Turnhout dewelke twee jaar geleden de media haalde met een klacht tegen Marcel voor aanranding. Marcel werd in de media en de sociale media overladen met betichtingen . Nochtans waren de speurders in dit dossier toen al van mening dat er heel wat niet klopte in de beweringen van D.V . Het gerecht van Turnhout greep meteen haar kans en liet Marcel in de gevangenis te Turnhout opsluiten . Tot vier maal toe verlengde de Turnhoutse Raadkamer de aanhouding omdat naar haar zeggen het dossier tegen Marcel duidelijk was . Meer nog , er werden zelfs twee gerechtsexperten aangesteld die uiteraard meteen de zijde van Justitie kozen . Ondanks de vele materiële bewijzen dat D.V. meermaals loog en zijn verklaringen om de haverklap wijzigde bleef men de activist gevangen houden . Een parket medewerkster riep voor de TV camera”s dat zij niet twijfelde aan de schuld van Marcel , dit alles om de activist bij het publiek neer te halen , want men had nog een eitje te pellen met Marcel omwille van zijn acties tegen datzelfde Parket en de Zandvoort zaak . De Kamer van Inbeschuldigingstelling rook evenwel enig sinds onraad en liet Marcel onder strenge voorwaarden vrij .

   De kwestie kwam begin dit jaar voor de correctionele rechtbank te Turnhout . De Turnhoutse rechters en openbare aanklager ( dewelke al actief was tegen Marcel ten tijde van de Zandvoort zaak ) lieten de activist veroordelen tot 18 maanden gevangenis .De media triomfeerde .

   Marcel tekende tegen de veroordeling weliswaar beroep aan . Twee maanden geleden kwam de kwestie ter behandeling van de correctionele kamer op het Hof van Beroep te Antwerpen . Marcel en zijn Advocate maakten brandhout van het strafdossier . De rechters beslisten dat dossier grondig te zullen doornemen . Nu twee maanden later werd vandaag duidelijk dat Marcel niet de minste fout trof . Het Hof van Beroep sprak vandaag de activist dan ook volledig vrij .

   Voor D.V. de neef van Marcel zullen nu pas de problemen komen , hij moet al de gerechtskosten en deze van de aangestelde experten betalen . Hierbij komt dat Marcel voor de ondergane vier maanden opsluiting nu op zijn beurt procedures kan opstarten om nog maar van de mediaberichten te zwijgen dewelke hem als schuldig versleten . Marcel zelf blijft zoals wij hem kennen vrij rustig . ” Het is nu aan onze advocaten om te bestuderen welke procedures en schadeclaims wij zullen starten , ik zelf ga later reageren . Ik werk rustig verder “.

   Maarten .

   • Dan heeft deze nitwit/betweter ook weer iets om even recht te zetten 🙂

    “Ingrid, ik begrijp dat je het niet met mijn stelling eens bent. Dat mag, is niets mis mee. Mijn onderbouwing(en) vind je hier: http://urubin.com/?p=8728 Ik ben echt de beroerdste niet, als jij mij aan kan tonen waar ik dan fout zit, pas ik het aan. In mijn beleving heb ik alles grondig onderbouwd en bewezen. Als dat niet zo is hoor ik dat graag, maar dan wel met bewijs.”

    http://urubin.com/het-uur-van-de-waarheid-meer-de-waan-van-de-dag-met-een-pedo-sausje/#comment-14800

   • Marcel Vervloesem

    Vraagtekens bij gevoerd onderzoek in strafdossier van Morkhoven activist Marcel.
    Het Hof van Beroep te Antwerpen sprak gisteren de activist volledig vrij .

    Thans reizen er heel wat vragen over de wijze waarop de klacht van D.V. door het gerecht van Turnhout werd behandeld , waardoor de activist liefst 4 maanden onterecht werd opgesloten .
    Zo blijkt nu dat het Parket van Turnhout reeds van bij de aanvang van dit dossier afwist dat het zogenaamde slachtoffer bekende ten overstaan van de politie dat Marcel hem met geen vinger had aangeraakt .
    Ook bleek uit de vaststellingen van de politie tijdens een uitgevoerde huiszoeking bij Marcel , dat de beweringen van D.V. niet klopten met de materiële vaststellingen . D.V. beweerde in zijn verhoren dat een buurman van Marcel tijdens de zogenaamde feiten hem had belet om te ontvluchten . Volgens D.V. was de man gewapend met een mes . Studie wees uit dat de vernoemde buurman evenwel toen in het ziekenhuis lag .D.V. beweerde ook dat er een gemaskerde man met pistool hem belette te vluchten . Later moest hij toegeven aan de politie , dat het een prettige dag was geweest en hij met die persoon de ganse dag play station had gespeeld . En zo waren er talrijke tegenspraken in het dossier . In een verslag van de gerechtsdeskundige bleek dat D.V. tal van zaken had verzonnen om de klacht van aanranding aan te sterken . Ondanks al deze en nog meer gegevens die uitwezen dat D.V. niet de waarheid had gesproken bleef het Parket van Turnhout tegen elke stroom in Marcel opgesloten houden .

    De kwestie kwam zelfs bij de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen terecht. Het Parket had immers deze gevorderd om een tweede aanhouding van de activist mogelijk te maken . Marcel werd ook hierbij onder aanhouding gesteld . Bij de behandeling van dat aanhoudingsbevel kwam al vlug aan het licht dat D.V. ongeloofwaardig was , en hief de strafuitvoeringsrechtbank dit aanhoudingsbevel
    op . Blijkbaar een doorn in het oog van het Parket Turnhout dat Marcel opgesloten hield .
    D.V. verzon dan maar een ontvoeringsverhaal dat Marcel en zijn geburen een meisje hadden ontvoerd . Ook d it verhaal verzonk in het niets toen de ware daders van, die ontvoering bleken gevat te zijn , en noch Marcel en noch zijn buren ook maar iets met deze zaak te maken hadden gehad .
    Uit politie onderzoek bleek dat D.V. niet aan zjn proefstuk was met dit soort aanklachten , eerder had hij een Turnhouts gezin beticht van zedenfeiten . Later bekende hij die feiten verzonnen te hebben .

    D.V. hanteerde in de klacht tegen Marcel een opname van de zogeheten feiten . Hij zou de opname met zijn Gsm hebben opgenomen . Onderzoek wees uit dat zijn beweringen haaks tegen over elkaar stonden . Later beweerde hij dan maar dat zijn Gsm gestolen was en wees hij een buurjongen aan als dader .Nog later beweerde D.V. dat hij verschillende opnamen had gemaakt , opnamen die hij evenwel niet kon voorleggen .
    In de media vertelde D.V. en zijn nonkel Victor.V. dat Marcel in Turnhout in de ‘ VAL’ was gelopen en beiden hoopten dat Marcel in de gevangenis zou overlijden . Thans beweerd D.V. nu dat alles de schuld van de media en het gerecht is . Zij wisten aldus D.V. dat hij gezegd had dat Marcel hem met geen vinger had aangeraakt .

    Pittig detail is dat D.V. ook een opname maakte dewelke hij eertijds op het Internet plaatste . Hierin had hij een gesprek van een Turnhoutse Parket magistrate in verwerkt alsof deze magistrate in zijn opnamen had opgetreden . Het Parket wist ook daarvan omdat de raadsheren van de Kamer van Inbeschuldigingstelling deze opname in het strafdossier liet voegen . Ook dit negeerde het Parket .

    Door de Vrijspraak voor Marcel door het Hof van Beroep te Antwerpen staat nu vast dat de activist liefst 4 maanden onschuldig in de gevangenis doorbracht . De vraag is nu wie hiervoor verantwoordelijk is . D.V. of een falend Parket dat er alle belang bij had om Marcel uit te schakelen . Het laatste woord is hierover beslist nog niet gevallen en Marcel heeft nu stof genoeg om deze zaak in een boek te verwerken .

    Het varkentje is in ieder geval nu gewassen .
    Maarten .

 2. Omzendbrief 28.8.2014

  Spreekverbod voor de Werkgroep Morkhoven
  Alles lijkt erop dat de Turnhoutse justitie die de zedenfeiten van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem’s aanklager Victor V. en de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stopte, de publicaties op de blog http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/ opnieuw heeft geblokkeerd.
  Toevallig gebeurt dit nadat Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens als ‘geseind’ stond opgegeven.
  De seiningen waren ondermeer het gevolg van een oude klacht van het Herentalse Sp.a bestuurs- en gemeenteraadslid Victor V. (2012) en diens vriend-politieinspecteur van de politie Neteland.
  V. werd dank zij zijn politieke benoemingen na het aanklagen van Marcel Vervloesem politiek benoemd en zetelt thans in het bestuur van de politieraad Neteland.

  De politieinspecteur weigerde vorig jaar een klacht wegens een aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter te noteren en argumenteerde dat deze laatste niet in staat was geweest om rustig de nummerplaat van de auto te noteren die plots van baanvak veranderde en vervolgens in volle snelheid en met verblindende lichten op haar kwam ingereden. Nadien kreeg de vrouw een sms-je waarbij zij opnieuw met de dood werd bedreigd. Een kopie van dit sms-je werd overgemaakt aan de politie Neteland.

  De aanslag gebeurde toen dat Vervloesem’s dochter en haar gezin met drie minderjarige kinderen maandenlang werd geterroriseerd zonder dat de Turnhoutse justitie optrad en de klachten bij de Herentalse politie ernstig nam. Zij werd gecombineerd met nachtelijke doodsbedreigingen en het gooien van brandbommetjes die zich ’s nachts door de veranda van het huis boorden.

  Oud-justitieminister A. Turtelboom (Open VLD) die terzake werd aangeschreven, beriep zich op het ‘principe van de scheiding der machten’ en weigerde om haar politieke verantwoordelijkheid in deze zaak op te nemen. Turtelboom benoemde echter de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef en tekende, tesamen met oud-premier Elio Di Rupo en oud minister Milquet (cdH) die tevens werden gecontacteerd, het zogenaamde Veiligheidscontract.
  Dit Veiligheidscontract stelde dat de regering de ‘veiligheid van iedere burger prioritair’ stelde.

  Bij de maandenlange doodsbedreigingen en terreur waarbij zelfs een tussenkomende buurman van het gezin, een mes onder de keel kreeg, was niet alleen V. maar ook diens neefje D. betrokken. Deze laatste verklaarde een kleine twee jaar geleden, zoals V. dit destijds op dezelfde wijze heeft gedaan, in een zogezegd interview in Het Nieuwsblad, dat Vervloesem hem ‘sexueel misbruikt’ had. De Turnhoutse justitie liet, zoals gewoonlijk, onmiddellijk een persmededeling rondgaan waarin zij stelde dat zij ‘de feiten zeer ernstig nam’ en wil de nieuwe klacht die erop volgde, gebruiken om de kinderpornozaak Zandvoort met 88.539 slachtoffertjes, verder toe te dekken. De Turnhoutse justitie beschermt ook reeds jarenlang V. die, als homo-pedo, zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes op zijn naam heeft staan.

  Tijdens de maandenlange terreur die door het gerecht van Turnhout werd gedoogd, werden ook alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven versleuteld en verdwenen alle berichten van de vzw Werkgroep Morkhoven waaronder systematisch van het internet. V. eiste in 2005 reeds dat de Werkgroep Morkhoven van het internet zou verwijderd worden. Hij werd daarin gesteund door de Herentalse burgemeester Jan Peeters die, benevens Sp.a-kamerlid, in de jaren ’90 ook staatssecretaris en de Minister van Veiligheid was onder het Vice-premierschap van Elio Di Rupo.
  Zoals men weet, kwam Di Rupo (PS) die er rond voor uitkomt dat hij een homo is, destijds in opspraak door zijn contacten met een minderjarige jongen.

  De Turnhoutse justitie telefoneerde enkele maanden geleden naar de spoeddienst van het brandwondencentrum van het Stuyvenbergziekenhuis te Antwerpen waar Vervloesem in kritieke toestand werd opgenomen en zei hem poeslief dat zijn proces ‘pas in oktober’ zou plaatsvinden. Dat was een serieuze klap voor Vervloesem die even tussen leven en dood zweefde omdat zijn zware brandwonden ook een weerslag hadden op zijn hart-, nier- suikerziekte.

  Het gaat hier, na het spreekverbod met de pers dat de Turnhoutse justitie Marcel Vervloesem reeds in 2006 oplegde, opnieuw om een aanslag op de nauwelijks bestaande persvrijheid in België.
  Justitie verbood Vervloesem die nog steeds bestuurslid is van de vzw Werkgroep Morkhoven, ook om deel uit te maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden en besliste dat hij Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens en Morkhoven-ondervoorzitter prinses J. de Croÿ die Vervloesem steeds zijn blijven steunen en hem gedurende 2 jaar wekelijks in de gevangenis opzochten, te contacteren. Hij kreeg bij zijn vrijlating ook een reisverbod en een contactverbod met zijn eigen dochter opgelegd. Op die manier wilde men hem en de Werkgroep Morkhoven isoleren en breken.
  Het Nieuwsblad dat blijkbaar in dienst werkt van de Turnhoutse justitie, meldde zelfs dat ‘Vervloesem met de vzw Werkgroep Morkhoven gebroken had’ terwijl dit niet het geval was. Het was enkel een uitvoering van het Turnhoutse ongrondwettelijke vonnis waarin beslist werd dat de aktivist geen deel meer mocht uitmaken van verenigingen die tegen kindermisbruiken strijden.

  De vzw Werkgroep Morkhoven bereidt zich nu voor op het zoveelste proces tegen Vervloesem en gaat de nieuwe minister van Justitie Maggie De Block (Vlaamse liberalen) interpelleren omtrent al de voornoemde zaken en het feit dat oud-justitieminister A. Turtelboom (vlaamse liberalen) haar politieke verantwoordelijkheid niet opnam.

  Er zouden 200 pagina’s verdwenen zijn uit het dossier dat Turnhout uiteindelijk rond de maandenlange terreur opmaakte. Destijds verdwenen ook alle ontlastende stukken
  uit het strafdossier van Vervloesem bij de correctionele rechtbank te Turnhout zoals de Hoge Raad voor de Justitie slechts enkele dagen voor het definitieve vonnis van Vervloesem door het Hof van Beroep te Antwerpen, bevestigde. Vervloesem werd dus veroordeeld op basis van een dossier waaruit bijna alle ontlastende stukken waren verdwenen en er werd geen rekening gehouden met documenten die zijn advocaten ter zitting neerlegden.

  De vzw Werkgroep Morkhoven verzoekt iederéén om deze omzendbrief zoveel mogelijk door te zenden en te publiceren.

  Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
  Van der Meydenstraat 12
  2140 Borgerhout

  http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2014/09/03/omzendbrief-vzw-werkgroep-morkhoven.html

 3. Vendetta schreef:

  Door Vendetta op 09-12-2013 om 15:26 | #147080 – quote dit commentaar

  Mail naar Kleintje Muurkrant:

  Goedemiddag,

  Door ‘koninklijke interventie’ via huize Croy – Jacqueline is ondervoorzitter van Werkgroep Morkhoven- is die werkgroep Morkhoven in mijn ogen vervallen tot een ‘keurige’ deksel. Een deksel op een put waar in mijn optiek geen woorden voor zijn uitgevonden.

  Haar broer geeft een huwelijksfeest waar de creme de la creme komt.
  http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/3497169/2013/08/23/Belgische-prins-huurt-eiland-voor-huwelijk.dhtml

  Via die functie van haar in Morkhoven zit er blauw bloed op de deksel van de ‘put’ met foto’s en cd roms want je kan toch verwachten dat iemand met zo’n functie toegang heeft tot e.e.a.

  Tja, aangifte doen in Belgie en een zogenaamde verzonden brief naar Bea in 2012 (zie link hieronder)
  http://morkhoven.wordpress.com/2013/12/07/brief-nederlandse-koningin-zedenzaak-amsterdamse-kinderkribben/
  ondertekend door ene Jan Boeykens waar een mens met gezond verstand Jacqueline zou verwachten. Dit soort acties werkt niet mee aan mijn vertrouwen in Morkhoven. Eigenlijk lieg ik nu want ik ben ervan overtuigd dat het allemaal vooropgezet is want dan blijft het lekker stil in Nederland en blijft alles bij het oude en zo was het ook bedoeld.
  Slim, slim ,slim, maar ozo verderfelijk.

  Wellicht heeft u zélf kinderen met wie u het beste voor heeft. Ik hoop het. Dan is mijn
  schrijven in goede handen.

  Groeten Ron

  • “zit er blauw bloed op de deksel van de ‘put’”

   Dit stond nog steeds in de wacht – omdat je wel een beetje heel kort door de bocht gaat..

   Maar goed iedereen mag voor zichzelf denken..

   Op kleintje muurkrant is trouwens ook niks te vinden :-)..

   Ahh – ik zie dat je het elders ook hebt over Mash – Mash lulde met dubbele tong – praat je naar de mond en valt je van achteren aan – hij gaf zich uit onder verschillende namen – dus lekker ventje die Mash…

   Nee die komt er hier niet meer in..

  • Vendetta december 10, 2013 at 10:12 pm | Permalink

   “Roy, er wordt brood verdiend via de alternatieve media dat had jij goed door.
   En er worden ook netwerken van misbruik in stand gehouden dankzij die alternatieve internetmedia, maar dat had je ook wel door. Niets is wat het lijkt.”

   jij spoort ook niet he.. Niets is wat het lijkt idd – jouw woorden ook niet..

   Hier wordt “geen cent” verdient – in tegenstelling tot die site waar jij je op vertoeft…

   “Zelf bezit ik diverse commerciële websites die hun geld opbrengen door advertenties van o.a Google Adsense, en andere online advertentiebronnen. Dus mijn geld komt uit klanten waar ik voor schrijf, mijn geoptimaliseerde websites middels advertenties en tot slot ben ik eigenaar van twee webdesign bedrijfjes, waaruit ik ook weer nieuwe klandizie haal voor mijn SEO werkzaamheden.”

   http://urubin.com/?p=1073

   Hij lokt het volk daar naartoe – maar niet om ze te informeren – maar voor z`n boterham

 4. MASH schreef:

  Reactie verwijderd..

  Jij Mash bent allang door de mand gevallen als iemand die A: spreekt met een dubbele tong en B: verschillende Nicks gebruikt – en dus niet serieus te nemen valt..

  Dag Mash

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *