Is Conchita een man in een jurk of een vrouw met een baard?! Deel 2

 

Is Conchita een man in een jurk of een vrouw met een baard?!
Deel 2
Door: Evert Jan Poorterman

Toen ik de vooraankondigingen bekeek van het aanstaande Eurovisie Songfestival 2014, werd ik getroffen door de gelijkenis van de Oostenrijkse inbreng; Conchita Würst met… Deze vrouw/man of man/vrouw heeft sterke trekken van de Elohim, zoals ik die ken uit de boekjes van de Fransman Claude de Vorhillon, sinds de jaren ’70 bekend als Raël, de laatste door Jahweh aangestelde profeet. Claude was coureur en werd zomaar weggetrokken uit het leven dat hij leidde en kwam in contact met Jahweh… nee Jahweh zelf nam contact op met Claude. Sindsdien schreef hij enkele boekjes en leidt hij een zeer succesvolle sekte die wereldwijd tal van afdelingen kent en laat hij zich aanbidden, fêteren en heeft zijn sekte het gezicht gekregen van losgeslagen hippies, vrije seks en meer van dattum (zie verder deel 1).

Van de website Xandernieuws van juni 2009 het onderstaande artikel; http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/06/raeliaanse-beweging-wil-alien-ambassade-bij-jeruzalem-bouwen… maar eerst een reactie op Martin Vrijland over Frontier.

De organisatie Frontier

Nu even een reactie op het artikel van Martin Vrijland (deel 1), die me meteen al drie reacties opleverde… Vrijland schrijft dat er kennelijk veel geld omgaat in Frontier omdat zij sinds 2001 meerdere malen hun Frontier Symposia in Grand Hotel Krasnapolksy organiseerden. Mij lijkt zoiets organiseren mogelijk omdat de bezoekers door entree te betalen voorzien in de geldstroom Krasnapolsky voor een ochtend/middag en avond af te huren. Dat betaalt zichzelf zou ik zeggen. Daar wordt Frontier niet vet van maar der hoeft ook geen geld bij lijkt me. Dus de aanname dat Frontier, op grond van het afhuren van ruimten voor het jaarlijkse symposium, over geldstromen beschikt en Vrijland een link legt met de familie P. als mogelijke geldschieter (nooit eerder van gehoord…), is sterk overtrokken en waarschijnlijk onzin.

Dat het grenswetenschappelijke blad Frontier Magazine zichzelf kan bedruipen en zonder steun overeind kan blijven lijkt me eerder discutabel. In de tijd dat ik nog frequent over de vloer kwam in de winkel in Amsterdam, winkeldienst draaide en deel had aan de werkzaamheden en zicht op de activiteiten… was het aantal abonnees treurniswekkend laag voor een ontwikkeld land als Nederland. Frontier Magazine zou tenminste 20 tot 30.000 abonnees moeten hebben en zeker 5.000 of meer losse verkopen moeten hebben. Die aantallen werden toen bij benadering niet gehaald. Ook was toen de omzet in de Frontier Bookshop te laag om huur, verzekeringen, gas en elektra, telefoon/internet en lonen van het personeel te betalen. Hoe de huidige situatie is weet ik niet. Inmiddels is er ook Frontier Publishing en een groene tak als ik het wel heb…

maar toch zal het inkomstenniveau ten opzichte van zes/zeven jaren geleden niet stormachtig zijn gegroeid en dat het Frontier Symposium dit jaar niet in Krasnapolsky werd gehouden, kan een teken zijn dat de entreeprijs/bezoekersaantallen uit verhouding zijn geraakt en dat kiezen voor Krasnapolsky geen optie was en er gezocht is naar een andere representatieve locatie in Amsterdam. Ik was er niet bij, ik kan er niet over oordelen. Wel kan ik zeggen dat ik Herman H., ergens in 2005/2006, recht op de man af vroeg of er connecties bestonden met de BVD/AIVD omdat ik na berekening tot de slotsom kwam dat Frontier onmogelijk zelf de broek kon ophouden. Herman keek me aan, grijnsde en zei verder niks. ‘Wie zwijgt stemt toe’, zei ik toen en verder werd er niet meer over gesproken… maar de plotselinge verschijning van Frontier2000 als blad is…

als je van complotten houdt, omstreden te noemen. Ik ging even op zoek; Frontier2000, jaargang 1, nummer 1 verscheen in 1995 en de Kernredactie bestond uit Filip C. en Theo P., de redactie-medewerkers zijn Maurits E. en Herman H. en nog een aantal vaste medewerkers. Bij de verschijning van het 2e nummer is inmiddels Herman H. toegetreden tot de Kernredactie en zijn Bas M., John K. en Mirjam van D. toegetreden tot de redactie (de tweede laag zeg maar…) en in nummer 4 is Theo P. uit de Kernredactie verdwenen en pas in nummer 1 van jaargang 2, is er weer een wijziging; John K. is uit de redactie… het aantal medewerkers groeit bijna per nummer… en dat is hoopgevend voor een jong en nieuw blad. Maar waar komt Frontier2000 zo plotseling vandaan?!

Ene David S., Australiër van geboorte en woonachtig in Nederland, bracht een UFO-blad uit (Exposure International), organiseerde enkele symposia en lezingen in het land… en opeens was hij verdwenen. Met de ‘noorderzon’ vertrokken, ijllings het land ontvlucht naar het schijnt wegens bedreigingen aan hem en zijn gezin. En opeens verscheen Frontier2000 op de rokende puinhopen van David S.’ achtergelaten bolwerk. Maar dat kan ook toeval zijn natuurlijk. Maar waar rook is is ook vuur (geweest). Boeken en Video-banden over UFO’s, Aliens en aanverwante onderwerpen werden verkocht vanuit Friesland (waar ook David S. woonde) door een tweetal; man en vrouw – ben hun naam even kwijt… iets van Ietje en Pietje zal ik maar zeggen. In 1995, op 8 maart, verscheen een nieuwe aflevering van Skepsis.

Marcel H. schrijft over UFO-fascisten die met name in Amerika (de Verenigde Staten van Amerika) een ware terreur uitoefenen met hun beweringen, het organiseren van lezingen en bijeenkomsten. Ene Milton W. Cooper wordt gezien als de aanstichter van deze nieuwe stroming om alles betreffende UFO’s en vreemde verschijnselen meteen te koppelen aan ‘complotdenken’ en het achterwege houden van informatie door de overheden, Luchtmacht en anderen. Zo wordt David S. gezien door Skepsis als één der UFO-fascisten als navolger van het UFO-fascisme in Amerika… Zij worden ‘Cooperianen’ genoemd. In Nederland wordt de stichting Contact Network International opgericht en zij organiseert in 1992 een UFO-Congres en de toenmalige voorzitter David S. vertelde over de Wereldregering en de Nieuwe Wereldorde (Novo Ordo Seclorem – NOS)…

Ook was er toen een videofilm te zien met daarin Bob Lazar, oud-NASA-medewerker die vertelde over een geheime UFO-basis in Nevada (Aeria 51 en/of Aeria 52). Het inmiddels opgeheven CNI (Contact Network International), zo schrijft Marcel H. in 1995, werd door medewerkers van de Anne Frank Stichting en het Fascisme Onderzoeks Kollektief met argusogen gevolgd. Ik kan me niet voorstellen dat David S. zich negatief zou hebben uitgelaten over de ‘joden’, Joden en een anti-Semitische houding had danwel aannam… als het hoofddoel van CNI en hun tijdschrift Exposure International is het verbreiden van kennis en informatie over UFO’s, Aliens en aanverwante fenomenen. Zeer waarschijnlijk zat ook de BVD (Binnenlandse Veiligheids Dienst) er bovenop, zoals het hoort en ze waarschijnlijk ook geïnfiltreerd zijn in Frontier, in Niburu en tal van andere organisaties.

Nou wat mij betreft zijn we der uit; Frontier2000, de voorloper van Frontier Magazine, verrijst uit de rokende puinhopen van Exposure International van David S…. totdat anders bewezen is. Dus dat er iets verdachts is aan Frontier als organisatie is vooralsnog niet onbewezen, alleen heeft Martin Vrijland niet het juiste beeld wat betreft de ‘onafhankelijkheid’ van Frontier en zou hij beter kunnen zoeken in de richting van de BVD dan de familie P.. Tenzij die P. een ‘poot’ is van de BVD, nu AIVD. Ik vrees dat er een deel 3 komt want ik wil die Martin Vrijland nog graag tegemoet treden over zijn uitlatingen over Ra en Saturnus. Voor de volledigheid kan ik melden dat John K. David S. kende en hem ook interviewde… dus dat hij later in de redactie kwam van Frontier2000 is minder toevallig dan het lijkt.

Ook Theo P. houdt zich al lange tijd bezig met UFO’s en Aliens. Dus lopen er mijns inziens lijnen van Exposure International en David S. naar Frontier. Herman H. ging vanuit Dronten boeken en Videofilms verkopen en nam waarschijnlijk de verkopen van Ietje en Pietje over of drukte hen uit de markt… Ja lieve kinderen ook Nederland zit vol spannende complotten. Even zoeken, schep in de grond en graven en wroeten maar. Later meer over Raël in deel 3 en uiteraard David S., Frontier en de losse flodders die zich nog aandienen.

***

Voor de afbeeldingen – volg onderstaande link

Raëliaanse beweging wil ‘alien’ ambassade bij Jeruzalem bouwen

De onder het gedachtengoed van de New Age vallende Raëliaanse beweging streeft naar de bouw van een vier vierkante kilometer grote ambassade bij Jeruzalem, exclusief bedoeld om in de nabije toekomst ‘onze scheppers’ uit het heelal te verwelkomen. Deze ‘Elohim’, de zogenaamde ontwerpers van de mensheid, zouden speciaal Jeruzalem hebben aangewezen als dé plek voor de bouw van deze ‘Derde Tempel’, die heel de mensheid moet verenigen. Dat is althans de boodschap van Rael, de ‘laatste boodschapper’ van de Elohim, de ‘opvolger’ van onder andere Jezus, Boeddha en Mohammed. ‘De mensheid staat op een tweesprong die uniek is in de geschiedenis,’ begint het welkomswoord van de speciale, aan de toekomstige ambassade gewijde website. ‘Dankzij de wetenschap hebben we nu de macht om of onszelf totaal te vernietigen, of als nooit tevoren tot bloei te komen.’

‘Honderdduizenden mensen over de hele wereld geloven net als wij, Raëlianen, dat wij geschapen zijn door vergevorde wetenschappers van een andere planeet, die ons naar hun beeld gemaakt hebben. Deze wetenschappers zijn onze vooruitgang in de gaten blijven houden en hebben eveneens door de eeuwen heen boodschappers gezonden – inclusief Jezus, de Boeddha, Mohammed en een paar anderen. Elk van deze boodschappers bracht de mensheid een leer die afgestemd was op het menselijke begrip van die tijd. ”Iedere cultuur op Aarde verwacht een speciale boodschapper, of dat nu de Maitreya van de Boeddhisten, de Messias van de Joden of de Middelaar van de Christenen is, of iedere andere naam die aan deze persoon wordt gegeven, door welke stam op Aarde dan ook.

‘Ons huidige kennisniveau deed onze buitenaardse scheppers besluiten een laatste boodschapper te sturen: Rael, wiens missie het is om de mensen op de hoogte te stellen van hun ware oorsprong en van het verlangen van hun scheppers om ons te ontmoeten. ”Maar voordat zij ons gaan bezoeken, moeten we hen officieel uitnodigen door een ambassade te bouwen, die de ‘Derde Tempel’ zal zijn die in oude geschriften (de Bijbel) wordt aangekondigd. Dat is de opdracht van Rael en van degenen die zijn uitgekozen om hem te helpen, de leden van de Internationale Raëliaanse Beweging.’ Deze in 1974 gestichte beweging zou volgens de website inmiddels zo’n 65.000 leden tellen in 86 landen, en daarnaast nog zo’n 250.000 sympathisanten hebben.

De leider van de buitenaardsen zou Yahweh zijn, de Hebreeuwse (afgekorte) Naam van God. Ook het woord ‘Elohim’ is afkomstig uit de Bijbel en is de eerste Naam waarmee God wordt aangeduid (Genesis 1:1). Daarnaast verwijst het symbool van de Raëlianen naar Israël: een Davidsster, die wrang genoeg oorspronkelijk in het midden was voorzien van een swastika. Vanwege de begrijpelijke controverse die hierdoor onstond is het symbool later veranderd, en lijken er nu 6 ‘zessen” in de Davidsster verwerkt.

Waarom Jeruzalem?

‘Onze scheppers uit de ruimte, de Elohim, hebben via Rael verzocht om de ambassade die hen moet verwelkomen, bij Jeruzalem te bouwen. ”Deze voorkeur is puur gevoelsmatig: Onze scheppers ontwierpen de eerste mens vlak bij Jeruzalem. Desondanks kan Jeruzalem overal zijn waar mensen elkaar liefhebben en hun scheppers met verdiend respect willen verwelkomen.’

‘Na herhaaldelijke weigeringen van de Israëlische authoriteiten om toestemming te verlenen voor de bouw van de verzochte ambassade en deze als ‘buitenaards gebied’ te verklaren, gaf Rael op 13 december 2000 namens de Elohim de volgende aanvullende verklaring: “Vanaf nu moeten we alle landen op Aarde toestemming vragen voor de noodzakelijke bouw van de buitenaardse ambassade… Zodra een ander land toestemming verleend, zal Israël prioriteit hebben en voor de laatste keer de kans krijgen om zich gedurende een zeer korte periode te bedenken. Anders zal de ambassade ergens anders worden gebouwd, en zullen de mensen van David onze bescherming verliezen, en hun verheven positie kwijtraken.” “Het land dat op haar grondgebied de noodzakelijke buitenaardse status verleent aan de te bouwen ambassade… zal een gegarandeerde en bloeiende toekomst hebben. Dat land zal profiteren van de bescherming van de Elohim, en voor duizenden jaren het spirituele en wetenschappelijke centrum van de planeet worden.

De ambassade, die moet voldoen aan specifieke eisen (zoals afmetingen, speciale voorzieningen voor onze ‘scheppers uit het heelal’, een dak waarop UFO’s moeten kunnen landen) moet in uiterlijk 2035 gebouwd zijn. Het cruciale, beslissende moment voor de mensheid komt volgens de Raëlianen echter al in 2025. Dat moment wordt de ‘technologische singulariteit’ genoemd, wat onder andere betekent dat de mensheid dan zal begrijpen wat onze ware afkomst is. Eén van de voorwaardes voor de komst van de Elohim is namelijk, dat er voldoende ‘wijze mensen’ op Aarde zullen zijn, en Rael een groot aantal volgelingen zal hebben gekregen.

Begin 2009 zouden de Raëlianen een verzoek hebben ingediend bij de premier van het Latijns-Amerikaanse landje Belize, om in dat land hun ambassade te mogen bouwen.

Kazachstan gaat aan eigen ‘alien’ ambassade bouwen

Het is vooralsnog onduidelijk of het iets met de Raëliaanse plannen te maken heeft, maar Kazachstan heeft aangekondigd als eerste land een eigen, officiële ambassade te bouwen om buitenaardse wezens te kunnen ontvangen. Deze ambassade krijgt eveneens een speciale ‘UFO landingsbaan’. Volgens de Kazachstaanse media heeft de regering al een groot stuk grond aangewezen bij de stad Almaty (vlak bij de grens met China), waarop deze ambassade gebouwd moet worden. De ambassade zal naast een landingsbaan voor buitenaardse ruimteschepen verschillende andere faciliteiten krijgen, zoals een gastenverblijf, een theater en een eigen vertaaldienst.

De regering van Kazachstan gelooft dat openlijk kontakt met ‘aliens’ binnen zeer korte tijd staat te gebeuren, en dat het land daarom op financieel en economische gebied enorm zal profiteren als het als eerste een officiële buitenaardse ambassade heeft gebouwd. De overheid beschouwt dit tevens als bewijs van het vooruitstrevende denken van het land, dat de laatste jaren veel geld verdiende dankzij de hoge olieprijs. ‘UFOlogen’ geloven al langer dat er zich in de aan Kazachstan grenzende Kaspische Zee een buitenaardse onderwaterbasis bevindt. Toen Fuad Gasimov, het hoofd van de Nationale Lucht-en Ruimtevaartorganisatie van buurland Azerbeidzjan (gelegen aan de overkant van de Kaspische Zee) dit bevestigde en openlijk verklaarde, dat de voormalige Sovjet Unie voortdurend UFO’s waarnam die in het water verdwenen, werd de bewering van de UFOlogen ineens uit de kleurrijke fantasiewereld van science fiction achtige verzinsels gehaald. Gasimov was destijds als hoofd van de Sovjet Wetenschappelijke Academie namelijk zelf betrokken bij deze waarnemingen.

Daarnaast is er een ex-kosmonaut, Talgat Musabayev, bij het ambassadeproject betrokken. Hij is op dit moment het hoofd van de Kazachstaanse ruimtevaartorganisatie, en is een voormalige collega van Gasimov. Sommige mediaberichten beweren dat Musabayev zeer nauw betrokken is bij het onderzoek naar een UFO, die vorig jaar in een Kazachstaanse rivier zou zijn gestort.

Paleis van Vrede en Verzoening

Kazachstan lijkt in alle opzichten klaar voor de Nieuwe Wereld Orde. President Nazarbayev was het eerste staatshoofd ter wereld dat enkele maanden geleden voorstelde om een één-wereldmunt in te voeren. Daarnaast wordt de hoofdstad Astana -dat afstamt van het Perzische ‘Asta-neh’, dat ‘heilige plek’ betekent- in razendsnel tempo omgetoverd tot een futuristische metropool vol pracht en praal. In het utopische ‘Paleis van Vrede en Verzoening’ (de ‘Vredespyramide’) bevinden zich accomodaties voor vrijwel alle wereldreligies. Iedere drie jaar zullen 200 gedelegeerden van deze religies gezamelijk aan een grote ronde tafel zitten, met in het midden een enorm symbool van de Zon. De bedoeling is dat alle religies hun verschillen opgeven, zich met elkaar verzoenen en opgaan in één nieuwe New Age wereldreligie.

Dit streven wordt eveneens ondubbelzinnig duidelijk gemaakt in een andere bijzonder bouwwerk in de hoofdstad, de “Bayterek’ uitkijktoren. Het monumentale bouwwerk stelt de ‘boom des levens’ voor, en tevens een magische geluksvogel genaamd Samruk. Op het op 97 meter hoogte (= te vergelijken met de Rotterdamse Euromast, exclusief liftmast) gelegen overdekte uitkijkplatform bevindt zich onder andere een wereldbol, met daar omheen de namen van 17 verschillende Aardse religies. De begeleidende tekst spreekt van het verenigen van al deze religies onder een één-wereldregering.

Conclusie

Ook uit deze twee -samengevoegde- berichten blijkt maar weer eens, hoe de mensheid voorbereid wordt op de komst van ‘aliens’, of dit nu onze ‘scheppers uit het heelal’ zouden zijn of wezens uit een andere dimensie. Belangrijker nog is de eensluidende boodschap: de mensheid moet zich verenigen. Alle religies geloven feitelijk min of meer hetzelfde en moeten een éénheidsreligie gaan vormen, en alle landen moeten zich scharen onder een één-wereldregering, met aan het hoofd een aansprekende en charismatische wereldleider.Hoewel een jaartal nooit met zekerheid te zeggen is (2025, 2016. 2012, of misschien al 2009?) wordt het voor christenen opnieuw goed duidelijk, dat de in de Bijbel voorzegde laatste fase van de ‘eindtijd’, waarin er inderdaad een één-wereldsysteem (politiek en religieus) zal zijn, verenigd onder de leiding van de ‘antichrist’, bijna is aangebroken.

Klik hier voor deel 3

Dit bericht is geplaatst in Evert Jan Poorterman (Sitchin/Anunaki/Nibiru). Bookmark de permalink.

2 reacties op Is Conchita een man in een jurk of een vrouw met een baard?! Deel 2

  1. Eurovision – the vision of Europe

    Frankenstein Gender Bender Eurovision, Conchita Virgin Mary, Christianity & Phoenix Female Hormons

    https://www.youtube.com/watch?v=8OgI463cAQM

    http://hetuurvandewaarheid.info/category/bill-cooper/chatzefratz/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *