Morkhoven: Kathleen 24 jaar onthaal en opvang moeder bij de Werkgroep – Deel 2

 

Morkhoven: Kathleen 24 jaar onthaal en opvang moeder bij de Werkgroep – Deel 2

Klik hier voor deel 1

Deel 7.

Langzaam doch zeker leerde ik hoe het er bij de Werkgroep aan toe ging . De jongens van de groep waren uitstekend op elkaar afgestemd . Ieder van hen had een harde jeugd achter de rug . Een aantal had zijn en haar jeugd in een tehuis doorgebracht . Het waren net als broers en zussen voor elkaar . De inrichting waaruit de isoleercel kinderen ontvlucht waren had tegen hen geen schijn van kans en dat zou blijken nadat Justitie in de kranten verkondigden dat de inrichting geen strafbare feiten had begaan . Het viel bij de Werkgroep niet in goede aarde en de rebellen dreven tot stomme verbazing van Justitie en de inrichting hun actie nog op . Op het gerechtshof van Antwerpen werd er een big aangeboden om in de isoleercel te laten opsluiten . De Gerechtelijke Politie dewelke het gerechtshof afsloot , liet weten dan de Procureur de actievoerders wilde ontvangen maar dat de big niet toegelaten werd om binnen te brengen . Marcel was echter bij de pinken en aan de aanwezig zijnde media vertelde hij dat de Procureur de big niet in ontvangst wilde nemen omdat zijn isoleercellen te slecht waren . Het werd de klucht in tal van kranten . Justitie probeerde meermaals de gevluchte isoleercel kinderen terug te krijgen . Zoektochten en huiszoekingen haalden niets uit . Morkhoven bleef bij haar besluit en hield de kinderen in veiligheid .

Tenslotte werd er een commissie ad hoc in werking gesteld om met Morkhoven rond de tafel te gaan zitten . Dit gebeurde . Het besluit van de Commissie was kort , er viel de instelling geen strafbaar feit ten laste te leggen . In haar motivering keurde zij het veelvuldig gebruik van de isoleercellen af en gaf de raad om in plaats van Isoleercellen het systeem van de bezinning ruimte in het leven te roepen . een kamer met radio , ontspanningsmogelijkheden en zo verder. Morkhoven bleef evenwel stand houden . Intussen liep de inrichting enorme financiële middelen mis en werd de financiële schade alsmaar erger . Tenslotte was het Minister Hugo Wexks , die de actievoerders op zijn kabinet uitnodigde tot dialoog . Dit resulteerde voor het eerst in de geschiedenis van de psychiatrie en jeugdinstellingen tot het invoeren van een isoleercel reglement . Een reglement dat ongenode en langdurige isolatie verbood , de isoleercellen moesten voorzien worden van tal van mogelijkheden voor de geïsoleerde , er diende om het uur met de opgeslotene te worden gesproken en de isoleercellen moesten een dagregister hebben met vermelding van duur der isolatie , de uren van overleg , de gegeven ontspanningsmiddelen etc .. kortom een wettelijk kader in het belang van de geïsoleerden .

De media pakte breed uit met het Isoleercel reglement en de overheden zouden strengere controle’ uit gaan voeren . Morkhoven had haar doel bereikt . De inrichting eiste nu de weg gelopen kinderen terug op . Morkhoven weigerde en eiste een humane oplossing voor deze Isoleercel kinderen . Tot ieders verbazing toverde Marcel een brief van de bestuursraad der inrichting te voorschijn . In de brief werd onthuld , dat de bestuursraad al een jaar voor de actie op de hoogte was van de mistoestanden met de isoleercellen . Het document was verpletterend . De schelm had deze sterke troef tot op de laatste minuut achter de hand gehouden . De brief stond in schril contrast met de resultaten van het gerechtelijk onderzoek en het onderzoek van de Commissie ad Hoc . Uiteraard was Justitie en de inrichting niet happig om het weer tot een rel te laten uitlopen . Ten slotte werd er een oplossing gevonden . De Isoleercel kinderen mochten voortaan terug naar huis . Wilfried het niemands kind bleef bij de Werkgroep opgevangen . Het Isoleercelincident had in totaal 16 maanden geduurd .. De betrokken psychiater ging vliegensvlug op pensioen en de afdeling van de betrokken instelling werd opgedoekt . Nu nog komen die Isoleercel kinderen van wel eer nog op bezoek bij de Werkgroep , de meesten zijn intussen gehuwd en hebben nu zelf kinderen . De strijd voor de isoleercel kinderen was gestreden Wilfried het niemands kind was vrij en maakt het nog steeds goed . De jacht op de kinderrovers kon nu finaal opgestart worden .

Morkhoven - Kathleen 24 jaar onthaal deel 7

Deel 8.

De ganse isoleercel rel was er de aanleiding voor dat de Werkgroep mee aan de doopvont van het verbruikersoverleg binnen de Geestelijke gezondheid stond . Jan en Maes hadden een prachtige zet gedaan . In overleg met de jongens van de Gentse actiegroep Kisjot vertegenwoordigden zij met vereende krachten de meeste stemmen wanneer er diende gestemd te worden . Het Ministerie kon enkel toekijken . Intussen liep de jacht op de Ex rijkswachters op volle toeren . Mertens en Marcel hun teams kamden de nepbedrijfjes uit . Zo bleek één van die nepfirma’s een handel met Poolse vrouwen in te houden . De schelm handelde sluw nam een kopie van een advertentie die verschenen was in de krant .’ Het Nieuwsblad ‘ waarin Poolse vrouwen werden aangeboden en trok met de advertentie naar de echte firma toe. Ik werd er getuige van een gebeuren dat in menig film de aanwezigen tot lachen zou dwingen . De echte firma was een computerbedrijf in een der duurste straten van Antwerpen . Een netjes opgedofte verkoper stapte op ons af met de vraag wat hij kon doen . Marcel reageerde . ‘ Dag mijnheer , mag ik u mijn collega’s voorstellen wij zijn van de Werkgroep Morkhoven en komen bij u een Poolse vrouw aankopen ‘ . Het gezicht van de verkoper liep vuurrood aan . ‘ Wij doen niet in Poolse vrouwen , wij zijn een deftige firma . ‘ . Marcel haalde de advertentie te voorschijn . ‘ Zozo mijnheer en wat is dit dan ! . De verkoper haalde er als de kippen de grote baas bij , deze keek ontsteld naar de advertentie en riep ‘ dit is onmogelijk , dit begrijp ik niet , ik ga onze Advocaat hier bij roepen ‘.

Mijnheer de Advocaat arriveerde en Marcel bood de man zijn dossiertje van onderzoek naar de nepfirma’s aan . De dag nadien legde de echte firma in handen van een onderzoeksrechter klacht neer tegen de Ex Rijkswachter . De schelm speelde hetzelfde bij al de andere echte firma’s . Het gevolg liet zich raden . Op die manier dreef Marcel een wig tussen het handeltje van de Ex rijkswachters . Zijn optreden was wonderbaarlijk . Hij stapte vrolijk binnen bij een zwaarlijvige dame , Denice was haar naam en ze was helderziende . ‘ U bent helderziende mevrouw , dan zal ik maar meteen met de deur in huis vallen . Ken jij een van deze drie vermiste kinderen , enfin twee nog ‘. Denice keek zorgvuldig op de getoonde foto’s en ik zag dat ze nerveus was . ‘ Nee mijnheer die kinderen heb ik nooit gezien , laat staan dat ik zou weten waar die zijn . ‘ ” Ik wel mevrouw , ik wel , kijk dit zijn toch je medewerkers nietwaar . Het zijn twee Ex rijkswachters , wapenhandel , valse visa, , handel in Poolse vrouwen , nepfirma’s en niet vreemd aan de verdwijning van deze kinderen ‘.

De vrouw werd enorm nerveus na de woorden van Marcel . ‘ Mijnheer ik heb je al gezegd dat ik noch de kinderen en noch die Ex rijkswachters ken , of je dat gelooft of niet ‘.
De schelm sloeg toe . ‘ Och mevrouw je moet me verontschuldigen ik liet niet alle foto’s zien . Ik ben soms wat vergeetachtig . Kijk maar je staat hier netjes met die twee Ex rijkswachters op foto , en voor ik ook dit vergeet is dat Firmaatje RBE , jou nepbedrijfje , meer nog je staat hier toevallig met hen op foto samen met de vermiste jongen Luc . U als helderziende zal dus wel weten waar die jongen is , je kan toch steeds je glazen bol raadplegen nietwaar ! ‘. Denice was er gloeiend bij en kon noch moeilijk anders dan de plaats aanwijzen waar Luc ondergebracht was door haar kompanen . Marcel belde meteen Mertens op en gaf de gegevens door . Een uurtje later wilde Denice af van ons gezelschap . ‘ Beseffen jullie wel dat ik nu in doodsgevaar verkeer . Ik ben maar een kleine vis geloof me , dit wordt mijn dood Luc wilde dit zelf . Marcel lachte ‘ Tja dat geloof ik , je kan best verhuizen mevrouw , je kompanen zullen niet gelukkig zijn met jou en voor ik het vergeet er is een firma en Advocaat die je zullen dagvaarden . Ik wens je er het beste mee . Dag Denice .

Drie dagen later legde Marcel een krantenartikeltje op het secretariaat neer . ‘ Zo dames , onze helderziende is gaan zwemmen in het kanaal van Willebroek en is verdronken , ik denk dat we nu maar eens achter de jonge Luc moeten gaan , roep Mertens even , tjonge helderziend zijn en toch verdrinken , tragisch erg tragisch . De politie is binnen gevallen bij de nepbedrijfjes en heeft heel wat gevonden . De eerste Ex rijkswachter zit in de cel .
( Artikel. archief Morkhoven ).

Morkhoven - Kathleen 24 jaar onthaal Deel 8

Deel 9.

Veel tijd om te treuren rond de dood van Denice was er niet . Er waren na alle voorbije drukte nog twee jongetjes die als vermist stonden en opgespoord dienden te worden . Mertens en Marcel besloten het werk een beetje te delen om de zoektocht naar Luc 14 jaar oud te versnellen . Terwijl Marcel en zijn team de andere ex rijkswachter bestendig volgden ging Mertens en zijn team bij de ouders van Luc op bezoek teneinde meer informatie in te zamelen . Het verslag dat hij daags bij ons op het secretariaat inleverde trof ons erg .

De ouders van Luc leefden in grote armoede , hun huisje was compleet vervallen , zij hadden geen elektriciteit . Het kamertje van Luc bestond uit een matrasje op de grond.
Zelfs een, kastje voor zijn kledij was er niet . De ouders kookten op een klein vuurtje op campinggas . Mertens vermelde verder in zijn verslag , dat Luc was weg gelopen na een ruzie thuis en niets mee had genomen . De moeder liet bij herhaling weten dat zij geen geld bezat om Luc te laten opsporen . Zij miste haar zoontje . Ik liet haar weten dat zij niets moest betalen en wij Luc voor haar zouden vinden , zelden heb ik zulke armoede gezien besloot Mertens in zijn verslag . Toen ik de dag nadien dit verslag aan Marcel gaf keek hij het in en stelde dat het terug vinden van Luc een prioriteit was .

Twee weken lang liepen de teams allerlei , bars , lunaparken , escort en andere bedrijfjes af met de foto van Luc zonder enig resultaat . De ex rijkswachter had blijkbaar in de gaten gekregen dat hij gevolgd werd . De eerdere aanhouding van zijn kompaan had blijkbaar hem wat alerter gemaakt . Zo zette de man zijn vuilniszakken buiten , die dezelfde avond door het team van Mertens weg gehaald werden om vervolgens in de kelder van Voorzitter Jan te worden nagezien op de inhoud er van . Ieder detail kon immers belangrijk zijn .
Tot grote verbijstering van Jan bevatte de vuilniszakken enkel vulsel van uit vervuilde kattenbakken . Verder géén enkele aanwijzing . Ook Marcel en zijn team werd verrast . De ex Rijkswachter voerde een knappe tactiek wanneer hij met zijn wagen aan reed . Stopte voor het oranje licht en smeerde er dan bliksemsnel vandoor terwijl hij op die manier zijn achtervolgers van zich afwierp . Marcel paste daarna de tactiek toe om totaal opvallend een team aan het huis van de ex rijkswachter te posten en aan het bedrijfje waar hij geregeld in en uitliep . Op die wijze zag de ex rijkswachter zich beperkt in zijn bewegingen .

Bij een bezoekje in een escortbureeltje in Berchem ontstond er paniek toen Marcel de foto van Luc voorlegde , iets wat Marcel meteen had opgemerkt . Toen hij ook de foto van de ex rijkswachter voorlegde gaf een bediende toe Luc met de ex rijkswachter bij elkaar gezien te hebben en de ex rijkswachter een bijverdienste had bij een verzekeringsmaatschappij . Meteen werd ook daar door een Morkhoven team gepost . Gezien men bij het escortbureel zowel Luc en de ex Rijkswachter kenden ging Marcel er uiteraard van uit dat er de mogelijkheid bestond dat zij mogelijk werk leverden voor de escort en stuurde zijn onderzoek dan ook die richting uit .

Mertens trok intussen opnieuw naar de ouders van Luc , die hadden intussen het vreemde bezoek gehad van een man die hen geld was komen vragen , wilden zij Luc terug zien .De ouders hadden hem hun laatste centen gegeven . Mertens toonde de foto van de ex rijkswachter die meteen herkend werd . Morkhoven zat nu finaal op het goede spoor .
Het onderzoek bracht Marcel en zijn team bij de derde man dewelke eertijds met beide ex rijkswachters actief was rond de inrichting met de isoleercellen . De dag nadien zette Morkhoven haar val uit . Via het escortbureel werd de ex rijkswachter gemeld dat er een klant op hem zat te wachten in de wasruimte van het voetbalplein in Berchem en hij het jongetje voor die man diende mee te brengen tegen vergoeding . In de late avond arriveerde de ex rijkswachter met Luc op de afgesproken plaats . Zijn spel was meteen uit . Luc was gevonden en werd meteen in veiligheid gebracht . Uit zijn verhaal bleek dat hij sinds zijn verdwijning meermaals was uitgeleend aan vreemde mannen .

Deel 10.

Ik was erg opgelucht toen men Luc op het bureel binnen bracht . De jongen zag er volkomen uitgehongerd uit . Het was een triest aanzien. Ik besefte dat de voorbije weken niet voor hem gemakkelijk moeten zijn geweest . Met het verslag van Mertens in mijn achterhoofd besloten Ludo en ik hem met de instemming van zijn ouders die intussen ingelicht waren voor een paar dagen op te vangen . Jan overlegde met diverse instanties in Vilvoorde over de situatie in het betrokken, gezinnetje . Dat resulteerde er in dat het O.C.M.W. een sociale woning ter beschikking stelde en er opnieuw elektriciteit en noodzakelijkheden voorzien werden . Voor Luc kochten wij een jeugdkamer . De jongen was erg blij toen hij door ons bij zijn ouders werd thuis gebracht . Voor de ex rijkswachter zat er dan ook niets anders meer op om het geld meteen terug te betalen hetwelke hij van de ouders afhandig had gemaakt . Een vrouw uit het schepencollege van Brussel stelde een advocaat voor Luc en zijn ouders aan tegen de ex rijkswachter . Ik was erg blij dat deze zaak een goed einde kende . Ludo en ik hebben Luc echt vertroeteld die dagen dat hij bij ons verbleef . We hebben hem nadien geregeld bezocht . Nu is het knaapje van weleer een volleerde automonteur in Brussel en stelt het samen met zijn ouders erg goed .

Mertens en Marcel kregen niet veel ademruimte er diende nu immers ook alles op alles gezet te worden om nu ook Nicolas 13 jaar oud terug te vinden . Het jongetje was voor het laatst gezien in een lunapark in de station straat in Antwerpen sindsdien was ieder spoor van hem bijster . In de kranten was zijn foto verspreid dit zonder resultaat . Intussen legde de ex rijkswachter een klacht met burgerlijke partijstelling neer tegen de Morkhoven onderzoekers , de man was woedend omwille van het optreden van de Morkhoven teams tegen hem en voelde zich geschaad . Marcel kon er best om lachen . ‘ Nu gaan we het krijgen , we zullen hem duchtig van repliek geven ‘ . De Raadkamer van Antwerpen kreeg een lijvig dossier voorgeschoven over de ex rijkswachter en de zaak van de jonge Luc . De klacht van de ex rijkswachter werd afgewezen . Met een dure advocaat ging hij in beroep tegen de beslissing van de Raadkamer . De zaak kwam daardoor voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Antwerpen . Na een vurige aanval van Marcel op de ex rijkswachter , wees ook de Kamer van Inbeschuldigingstelling de klacht van de ex rijkswachter af .

Morkhoven kon nu ongestoord aan de zoektocht naar Nicolas verder werken .
Wekenlang onderzoek bracht de Morkhoven teams naar het Luna park in de station straat. Aan de jeugdige bezoekers werd de foto van Nicolas getoond . Aanvankelijk kon niemand zich de jongen herinneren . Wat wel duidelijk werd was dat er met de regelmaat een man de jongeren benaderden en dit telkens op Woensdag namiddagen . Reden voor Mertens om zijn team aan de speelkassen te installeren . Groot was zijn verbazing toen de ex rijkswachter in het lunapark opdook en met de jongeren contact zocht . Ook de verbazing bij de ex rijkswachter was groot toen hij Mertens en zijn team herkende van op de rechtszittingen . Meteen ging de ex rijkswachter er van door .

Marcel was intussen er met zijn team er achter gekomen dat Nicolas in de station straat was opgemerkt de dag van zijn verdwijning en vergezeld van een man in een zwarte wagen . Het verder onderzoek bracht Morkhoven tot een jongensbordeel in Hamburg ( Duitsland ). Nicolas werd er gevonden .Opnieuw was de ex rijkswachter de spil geweest in deze vermissingszaak . Marcel was het beu en bedisselde een sluw plannetje om finaal af te rekenen met de ex rijkswachter . Via een bevriende Journalist dewelke werkte voor een Tv programma kon Nicolas zijn verhaal brengen over zijn wedervaren met de ex rijkswachter .Het jongetje vertelde dat de ex rijkswachter in de voorbije week door hem gezien was in het centraal station in Antwerpen waarbij deze een ander jongetje aansprak . De ex rijkswachter werd vervolgens ook aan het woord gelaten . Hij vond dat het meenemen van een dertien jarig jongetje geen kwaad kon . Het ganse interview werd tien dagen later uit gezonden .

Marcel gaf ons de raad die uitzending te volgen . Zelf wreef hij in zijn handen terwijl iedereen in het kantoor de uitzending volgde . Ik stond verstomd , de ex rijkswachter had zich letterlijk de strop rond zijn hals gehaald . Marcel schaterde het uit . ” Kijk eens mensen naar wie er bij de ex rijkswachter aan tafel zit en kijk dan eens op onze grafiek van vermiste kinderen , je zou zeggen dat dit een vermiste jongen is “. Inderdaad het was Ronny dewelke veertien dagen er voor verdween. . De ex rijkswachter was er gloeiend bij . De schelm had afgerekend met de ex rijkswachter en heel België kon hem zien in het bijzijn van de vermiste Ronny . Dezelfde avond viel Justitie bij de ex rijkswachter binnen en werd Ronny terug thuis gebracht . Het waren van die momenten dat er bij de Werkgroep ook eens kon gelachen worden .

Deel 11.

De activisten bleven niet bij de pakken zitten . Terwijl de Belgische politiek de kwestie van de opsluiting van Vlaamse zieke gevangenen in anderstalige instellingen bleef opwerpen en er maar geen oplossing en einde kwam aan deze schrijnende zaak , waarbij gevangen zieken niet geholpen werden omdat de verpleging de Vlaamse taal niet machtig was , werd in aller stilte dit dossier doorgespeeld via de VU partij aan de Morkhoven groep . Uit het onderzoek bleek dat er tal van wan en mistoestanden heersten en de Vlaamse zieke gevangenen bijzonder slecht behandeld werden . Men noemde de betrokken instelling de ‘ Slangenkuil ‘ van de Belgische Justitie.

Lang moest men niet wachten op de reactie van de Werkgroep . Terwijl Maes en zijn bont gezelschap in het grootste geheim in Brussel in het heiligdom van de Belgische Justitie tienduizenden vliegenmaden deponeerden , sloeg Marcel met zijn rakkers toe in het icoon van Vlaanderen . Zij dropten er honderden muizen in de bedevaarttoren en lieten er duizenden krekels vrij . Het nieuws sloeg in als een bom . Dit maakte dat Justitie een paar dagen later met tienduizenden vliegen in het gerechtshof in Brussel opgezadeld zat . Zowel de media als de Politiek reageerden met verstomming . Morkhoven haalde haar slag thuis .
De zieke Vlaamse gevangenen werden overgeplaatst naar instellingen alwaar zij konden geholpen worden in hun eigen taal . De Waalse zieke gevangenen genoten eenzelfde voordeel . Een Belgische parlementair vatte het kort samen . Morkhoven heeft het boeltje kordaat aangepakt , de politiek kreeg het nakijken . Ik leerde in al die maanden en jaren erg veel van de Morkhoven rakkers . Mijn achting voor hun kordaatheid groeide steeds maar aan .

Vooral de kwestie van de jonge Moonen die als een moordenaar zat opgesloten , nadat zijn vader gedood was met een geweerschot uit pure ellende en wanhoop , trof mij diep . Ik zie het grootmoedertje nog bij de Werkgroep toekomen met in haar handjes een spaarpotje en de smeekbede om voor die jongen wat te doen . Marcel nam het dossier op zich en spande de strijd tegen de Justitie in deze zaak aan . Hoe hij het fikste blijft mij tot op de dag van heden nog steeds een raadsel , maar amper vijf weken later was de jongen vrij !. Toen het grootmoedertje met de jongen de Werkgroep kwam bedanken , gaf Marcel haar het spaarpotje terug . Het was nooit geopend . Op zulke momenten besefte ik des te meer dat de groep Morkhoven goed werk leverde .

Langzaam aan werd ik de onthaal en opvangmoeder van de Werkgroep . Steeds vaker dienden er kinderen opgevangen te worden . Vermisten die terug gevonden werden , instellingskinderen op de vlucht voor Justitie , slachtoffertjes van de netwerken , isoleercelkinderen . Het hield niet op . Ludo en ik waren dan ook erg vaak het gastgezin . Mijn man had stilletjes aan zijn hart verkocht aan die kinderen . Hij bakte dan voor hen pannenkoeken , frietjes och het was zo mooi om te zien hoe die kinderen uit hun miserie open bloeiden . Zelf hadden wij drie kinderen , zij groeiden op vaak te samen met onze gast kinderen .

Marcel was een echte schelm , telkens er politie kwam op zoek naar die kinderen ontving hij hen , gaf opdracht om de arm der wet koffie aan te bieden , niet de beste weliswaar , en gaf dan steeds hetzelfde antwoord voor Justitie .’ Wij leveren geen kinderen uit om mishandeld te worden ‘. Het werd een alom gekende zin binnen de Werkgroep Morkhoven . Op bepaalde ogenblikken verbleven er bij verschillende leden van de Werkgroep dan ook zulke noodgevalletjes .

Deel 12.

Door de bekendheid op internationaal vlak kwamen er ook kinderen van vreemde afkomst soms in het beschermsysteem van Morkhoven terecht . Dit gaf wel eens problemen omdat de Morkhoven rakkers niet alle talen kenden . Ook voor Ludo en mij en onze kinderen was dat soms niet zonder problemen , we konden onze gasten een warme opvang een goed bed en lekkere maaltijden bezorgen en onze vriendschap , hun taal evenwel kenden wij niet . Het was Jan de Voorzitter die de oplossing bracht . Dank zij Joren een jonge student talen die de oplossing werd . Een echte rekel , die Marcel als een broer voor hem was gaan beschouwen . Telkens er taalproblemen waren kwam Joren opduiken . Het was een hele verbetering .

De Morkhoven activisten begonnen op hun beurt ook talen aan te leren . Jan sprak vloeiend Engels , Frans en natuurlijk Vlaams . Maes leerde op zijn beurt andere talen . Princesse Decröy was op zichzelf ook een echte talenknobbel . Marcel studeerde de Zweedse en Duitse talen en kon uiteindelijk ook het Frans en zo ging het door.
Met Joren die zich tenslotte aansloot bij de Werkgroep bezat de Werkgroep nog meer taalmogelijkheden . Het gestelde probleem was nu opgelost. We konden onze opvangkinderen nu in hun eigen taal helpen . Zelfs mijn oudste dochtertje ging talen studeren .Het deed ons gezinnetje soms pijn als er dan een opgevangen kind terug naar huis kon al besefte ik dan wel , dat dit steeds de beste oplossing was. Niet alle gevallen konden opgelost worden . Er waren kinderen die bij de Werkgroep jarenlang opgegroeid zijn , school liepen , studeerden en tenslotte huwden en hun eigen gezinnetje kregen .En nu de Werkgroep rakkers als hun familie zijn gaan beschouwen .
Veel van al die opgevangen en in bescherming genomen kinderen zie ik nog geregeld wanneer ze bij de Werkgroep nog eens binnenlopen met hun kroost .

Kinderen vergeten immers niet snel wie goed voor hen is geweest . Ook met de Kerst en Nieuwjaar komen er heel wat kaartjes toe . Dit doet je goed . Verleden jaar kregen mijn man en ik een uitnodiging om naar een feestje in Frankrijk te komen . Het vluchtelingetje van weleer dat we eertijds 14 dagen in huis hadden opgevangen was ons niet vergeten . Zij noemen mij daar hun Tante . Och bij de Werkgroep was er elke dag wel wat anders te beleven .

Onze schelm was een erg bedrijvig kereltje , dossier na dossier liep door zijn handen en actie na actie volgde zich op . Het opsporen van vermiste kinderen werd met de tijd voor hem en de teams eenvoudiger . Zij hadden uit ervaring lijsten opgesteld van wat er over het desbetreffende verdwenen kind in eerste instantie diende geweten te worden alvorens gericht er naar te kunnen op zoek gaan . Ook het Europees bestand van vermiste kinderen werd daarbij een goed hulpmiddel . Gina Pardaens kon een Internationaal bestand uitwerken met andere centra binnen Europa om vermiste kinderen op te sporen .

Soms wist ik al bij voorbaat wanneer teams uitreden om zulke zoektocht te ondernemen , dat ik voor mogelijke opvang mocht zorgen . De teams van Morkhoven waren erg bedreven en aan hun bekwaamheid ontbrak het hen beslist niet . Ik volgde de onderlinge berichten op in de Transmissie en kon geboeid de vorderingen en actie van de teams van minuut tot minuut vernemen . Op bepaalde ogenblikken voelde ik mij net zoals in een film , alleen was dit echter een realiteit . Wanneer dan het bericht binnenliep dat de vermiste gevonden was dan konden wij op het secretariaat onze blijdschap niet op . Het was dan steeds ongeduldig wachten op de terug komst van de teams en het kind .Jan was een erg sociale Voorzitter , voor hem was het een gewoonte dat er dan steeds eten en desnoods kledij werd voorzien voor de gevonden vermiste . Princesse Decroÿ bezat zelfs een schooltje waar heel wat kinderen opgevangen werden . Een terug gevonden kind bracht ook erg veel telefonisch en administratief werk met zich mee . Elke zaak vereiste dan ook overleg met de ouders of familie of de buitenlandse vereniging die de zaak doorspeelde aan de Morkhoven groep. Dit was het werk voor het secretariaat , want de teams waren dan al blij dat hun taak ten einde was en ze huiswaarts konden .

Zelf heb ik vroeger nooit bij dit onderwerp stilgestaan , maar nu weet ik dat er binnen Europa duizenden kinderen als vermist zijn opgegeven en van wie er nooit wat werd terug gevonden . Dat is een drama op zich zelf. Ik leerde dat iedere verdwijning van een kind een echt drama is voor diegenen zonder nieuws er van achter blijven . Als moeder zou ik echt niet weten hoe ik verder zou moeten mocht een kind of kleinkind van mij verdwijnen . Daarom ben ik blij dat ik wat voor deze problematiek kan betekenen.

Deel 13.

Uiteraard ging het werk bij de Werkgroep niet enkel rond de vermiste kinderen , de netwerken of de kinderhandel . Er waren ook heel wat sociale dossiers dewelke dienden bewerkt te worden . Neem maar het dossier van Baron Heylen die van de ene dag op de andere besloot om mensen dewelke afhankelijk waren van het gebruik van een rolstoel de toegang te verbieden binnen de bioscopen . Toen die klacht bij de Werkgroep binnen liep van een Nederlandse moeder die hierdoor genoodzaakt werd om haar kind op de schouders te dragen wilde zij een bioscoopfilm met haar kind zien , was Mertens de man van dienst . Marcel was aan het genieten van een verlof in de Ardennen waar hij met zijn tentje en vislijn naartoe was getrokken . Ik kreeg de opdracht om hem te bellen om zijn verlof te onderbreken . Hij was daar niet erg blij om .
Baron Heylen zou het geweten hebben .

De schelm stapte daags nadien het bureel binnen , bestudeerde de klacht van de moeder met haar gehandicapt kind , zuchtte eens en trok ten strijde tegen Baron Heylen . Die strijd duurde drie maanden en werd zelfs met de bevoegde Minister uitgevochten . Heel België keek toe hoe Marcel de Baron schaakmat zette . Voortaan konden de rolstoelgebruikers terug de bioscopen van Baron Heylen binnen . Marcel zegde mij . ‘ Kathleen , klasseer dit dossier maar , je zult Baron Heylen niet meer horen , en och ja , ik ga terug op verlof dit keer op hotelletje en zonder telefoon ‘. Ik kon hem best begrijpen .

Maar de schelm zijn planning mocht hij vergeten en opbergen . Opnieuw werd hij terug gefloten . Dezelfde week zat hij tot over zijn oren verdiept in de kwestie Ganumedes , een vereniging die honderden kinderen ronselde voor het zogezegd maken van een kinderfilm maar waarvan geweten was dat er sprake was van seksuele uitbuiting . De zaak ging aan het rollen nadat een moeder van een 12 jarig kandidaatje uit wanhoop van een drie verdiepen hoog gebouw naar beneden sprong . De Morkhoven teams hadden 5 maanden werk met het ontwarren van deze vreemde organisatie . Marcel achterhaalde honderden dossiertjes van de jonge kandidaatjes . Het was een echt mysterie . Erg grappig was , dat Marcel op een gegeven dag op onderzoek was bij Ganumedes en een postbode toekwam met een pakje voor hun Voorzitter . Marcel nam dat pakje in ontvangst . De Voorzitter rook geen onraad , maar de schelm had meteen het kinderpornomateriaal in zijn bezit , onvoorstelbaar . De rakkers van de Werkgroep hebben er nog dagen mee gelachen . Gelukkig genoeg kwam ook dit dossier na maanden intensief zoekwerk tot een goed einde .
Een gedeelte hiervan valt te lezen in het boek ” Kinderen te Koop “. In deze kwestie lag de Werkgroep maandenlang in de clinch met gewezen Minister van Justitie Melchior Wathelet . Die schreef in een brief aan de Werkgroep dat zijn gerechtelijke diensten de zaak hadden onderzocht en niets strafbaars bij Ganumedes hadden vastgesteld . Een week na de ontvangst van die brief sloeg Marcel toe met de keiharde bewijzen . Het was gedaan met het spelletje . Ganumedes werd opgedoekt en de Voorzitter ervan belande in de cel . De Minister van Justitie liet niet meer van zich horen . Honderden kinderen waren voor een ramp behoed . De zogeheten kinderfilm bestond niet !. De zaak Ganumedes werd de voorloper en reden tot de zaak Temse- Madeira.

Deel 14. Slot .

De rakkers van weleer behandelden steeds meer en meer moeilijke dossiers . Hun werk bleef niet onopgemerkt en kreeg navolging in diverse landen . Zij werden dan ook bij herhaling bedacht met Internationale prijzen van Mensenrechten verenigingen . De dossiers Temse- Madeira , Zandvoort en de kinderhandel tussen Berlijn , Rotterdam en Amsterdam toonden aan hoe moeilijk hun werk lag . Veel dank en steun moesten zij niet verwachten . Integendeel voerden Justitie en Politiediensten een ware oorlog tegen de Morkhoven groep , wat de activisten nog actiever maakte . Van de media kregen zij meermaals aanvallen op hun werk te verduren . Toch zetten zij hun werk in storm en wind verder . Niemand had kunnen denken dat zij nu bijna vijfentwintig jaar actief zijn . Soms heb ik mij afgevraagd waar hun kracht vandaan bleef komen . Ik besefte dat het hun levenswerk was geworden . Honderden Journalisten hebben hun werk wereldkundig gemaakt tot grote woede van Justitie .

Marcel kreeg het soms bijzonder zwaar te verduren , ik voelde dan met hem mee . Toch bleef hij zichzelf en ging verder . Verschillende keren kwam hij in het ziekenhuis terecht en werd er voor zijn leven gevreesd . Toch dook hij steeds weer opnieuw in onze burelen op en ging telkens weer verder met zijn werk . Niemand heeft ooit begrepen vanwaar al die kracht kwam . Hijzelf lachte er telkens om en zegde . ‘ Ze willen mij daarboven nog niet en vinden dat ik verder aan het werk moet ofwel vrezen zij dat ik in hun hemel actie zou gaan voeren ‘. Er werd dan wel om gelachen maar we wisten allemaal dat hij het soms erg zwaar te verduren had . Momenten dat hij zich op zijn geliefkoosd plekje in de Ardennen even terug trok . Wij wisten dan dat hij even tijd voor zichzelf wilde en respecteerden dat . Hoe hij en zijn makkers dit alles overleefd hebben is op zichzelf al een wonder te noemen . Menig andere mens had al lang dit werk neergelegd. Zelf ben ik nog steeds bij de Werkgroep en deel van deze familie . De rakkers van weleer zijn door de jaren heen elk specialist geworden op hun vlak .

Nu Vrijdag zal het juist 25 jaar geleden zijn dat de eerste letters op papier werden gezet om de Werkgroep in het leven te roepen . In augustus van dit jaar zullen de rakkers 25 jaar samen actief zijn met de door hen opgerichte Werkgroep Morkhoven . Een hele prestatie . Ik hoop dat zij nog jaren kunnen verder gaan . Een paar maanden geleden heb ik een traantje gelaten toen Marcel zei . ‘ Er komt een dag dat ik er niet meer zal zijn , maar de jaren dat we samen hebben kunnen strijden was een mooi en dankbaar geschenk . Die dag zal ik de zovelen terug zien die ik zo hard heb gemist ‘ . De jongens van toen hebben nu allen hun gezin , hun kinderen en kleinkinderen . De bonte bende met een warm hart , hand in hand in dienst voor zovele anderen . Ludo en ik vangen nog steeds kinderen op in huis . Kinderen die door de rakkers uit hun noodsituaties worden gehaald of worden terug gevonden . Een mooier doel zou ik mij niet meer kunnen inbeelden .

Einde reeks.

Dit bericht is geplaatst in pedofilie satanisme en kindermisbruik. Bookmark de permalink.

4 reacties op Morkhoven: Kathleen 24 jaar onthaal en opvang moeder bij de Werkgroep – Deel 2

 1. Jeannette van Altena schreef:

  Uw verslag leest als een spannend boek ware het niet dat dit helaas echt gebeurd is en nog steeds doorgaat. Ik heb diep respect voor alle mensen van de groep die zich hiervoor inzetten, ik volg de werkgroep Morkhoven sinds kort ook op facebook en hier is te zien dat er ook weer aandacht is voor Manuel Schadwald, hopelijk komt er in Nederland nu ook beweging in de zaak Demmink. Heel interessant is ook het blog van Het Haags Complot, deze Ton Hofstede doet ook heel veel onderzoek. Ik wens u allen heel veel succes voor de goede zaak.

 2. Roberts M schreef:

  Das heel mooi en super knap speurders werk
  kunt u mij ook helpen mijn kindtje wordt ook gegijzeld op dit moment ik smeek het u heb al van alles geprobeerd maar te vergeefs mijn tel nmr
  waarop u mij altijd kunt berijken 003248******* help mijn kindtje A.U.B. heb al zoveel advocaten.
  Vertrouwt en betaald maar sta nog machteloos en zonder enige vorm van contract met mijn kindtje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *