Marcel Vervloesem vrijgesproken

Marcel Vervloesem vrijgesproken

Maar eerst dit:

René, ik heb deze poster gemaakt als blijk van medeleven en respect voor Marcel Vervloesem. (Dank voor het plaatsen.) De wijze waarop hij kinderbeulen koelbloedig en onvermoeibaar ontmaskert en afstopt is werkelijk bewonderenswaardig!

Ongelooflijk treurig dat juist ook zijn eigen familie hem zo graag zou willen kapot maken. Het zal wel een diepe angst zijn waardoor dit soort mensen zich zo “onmenselijk” gedraagt. God weet wat zij eigenlijk te verbergen hebben? Maar juist door leugen op leugen te stapelen exposeren zij zichzelf als uiterst boosaardige persoonlijkheden, die kennelijk tot de vreselijkste dingen instaat zijn. Het getuigt van innerlijke kracht en wijsheid dat Marcel zich de destructieve acties van dit soort mensen niet persoonlijk aantrekt, maar gewoon blijft focussen op zijn doel.

En zie eens hoe stil de “hyena’s” nu zijn. Te laf om zelfs maar een excuus te mompelen richting Marcel en degenen die hem steeds steunden. Maar ach, hun zwijgen nu spreekt boekdelen over hun verminkte karakter.

Trushka

Marcel Vervloesem

 1. http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2140328/2014/12/03/Kinderpornojager-Marcel-Vervloesem-vrijgesproken-voor-aanranding-neef.dhtml
 2. http://www.rtv.be/artikels/nieuws/2014120410344066_marcel-vervloesem-vrijgesproken-voor-misbruik-neef
 3. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141203_01409863
 4. http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20141203_01410874
 5. http://nnieuws.be/artikel/marcel-vervloesem-vrijgesproken-voor-handtastelijkheden-met-17-jarige-neef

TV: RTV TV (vanaf 2:02 min)

Marcel 1Marcel 2

Justice

Het begon vorig jaar hier: Gerechterlijke dwalingen gecombineerd met riooljounalistiek..

Maar Marcel ging toch in beroep…

02-10-2014

Morkhoven. Marcel geeft schitterend pleidooi op Hof van Beroep te Antwerpen. Aanklager legde verschillende verklaringen af en stelde dat Marcel hem met geen vinger heeft aangeraakt.

Het moet zijn dat er nogal wat onzin is geschreven in diverse media over Marcel. Gisteren konden wij getuige zijn van datgene Marcel had moeten verslijten als crimineel. Marcel en zijn advocaat sloegen de bal hard terug. Zo toonden zij aan dat de aanklager zijn verklaringen niet met elkaar strookten. Ook de bevindingen van de Politie op de verklaringen van de aanklager bewezen dat de aanklager in zijn aanklacht nogal wat verzonnen had. Huiszoeking wees uit dat de verklaring van de aanklager niet strookte met de gedane politie vaststellingen. Verder bleek uit de politieverslagen dat de aanklager niet aan zijn proefstuk was en eerder ook al een valse klacht van seksueel misbruik tegen zijn buren had ingediend waarvan hij later bekende die valse klacht te hebben ingediend op aanstook van zijn moeder.

Ook de verslaggeving in het verleden in deze zaak werd met de grond gelijk gemaakt. In de media was aan de hand van de aanklager geschreven dat de aanklager door Marcel was gegijzeld geweest, dat hij door derden met messen was belet dat hij de woonst van Marcel zou verlaten, verder beweerde de fantasie rijke aanklager dat er mensen met bivakmutsen en een pistool hem belette om de woning te verlaten, en beweerde hij ten overstaan van de Politie dat Marcel en een gebuur een meisje hadden ontvoerd naar Nederland. De media slikte dit verhaal eertijds als peperkoek.

Thans bleek op het proces, dat de daders van die ontvoering waren gevat en noch Marcel of zijn buurman ook maar iets met die ontvoering hadden te maken. Ook van de bedreigingen met messen en een pistool bleek ook dit te berusten op de fantasie van de aanklager. Deze verklaarde zelfs aan de Politie dat Marcel hem met geen vinger had aangeraakt.

In een verslag van een psychologe dewelke de aanklager onderzocht werd duidelijk gesteld dat de aanklager zich ten overstaan van Marcel verontschuldigde en inderdaad van alles had verzonnen om zijn aanklacht te versterken. In een verslag bij de psychologe vertelde de aanklager dat hij een mooie dag bij Marcel had doorgebracht. En het werd nog beter, de inhoud van het strafdossier wees uit dat de aanklager zelfs met een bord voor de gevangenispoort had gestaan waarop hij zich verontschuldigde. In een krant had de aanklager zelfs geopperd dat Marcel in een ‘val‘ was gelopen en men hoopte dat hij in de gevangenis zou overlijden.

Het Beroepshof keek aardig op toen Marcel verwees dat het door de aanklager aangevoerde bandopname niet strookte met de werkelijkheid. Marcel toverde een ander verhaal boven en verwees naar een liedje op Internet afkomstig en gemaakt door de aanklager en waarin hij bedrieglijk de Turnhoutse Substituut Mvr Delissen in had verwerkt. Marcel bewees hoe kunstig de aanklager met zijn bandjes omspringt en manipuleerde. Of dat alles nog niet volstond gaf Marcel een fikse mokerslag naar de aanklager. Die in het verleden zijn moeder mishandelde, bij regelmaat van school was gezonden wegens mishandelingen op schoolgenootjes en eerder had beweerd bij de verdrinking van een 14 jarig meisje in de vijver van het gerechtshof te Turnhout beweerde aanwezig te zijn geweest en zijn vrienden met een mes hem hadden belet om het meisje te redden.

Het pleidooi was verhelderend en gaf een duidelijk overzicht van de geingesteldheid van de aanklager die boven dat alles in tal van processen verbaal aangifte deed van herhaaldelijke diefstallen van zijn telefoontoestellen. Het werd beslist geen hoogdag voor de aanklager die zijn kat naar het proces stuurde.

De Voorzitter van het Hof vroeg of de aanklager zwakzinnig was, waar hij verbleef en of hij nog naar school ging. Zijn advocate kon op geen enkele vraag een antwoord geven. Een ander feit was dat de Voorzitter duidelijk stelde dat het verleden van Marcel niet ter sprake was en hij zeker dat niet in de procedure wilde behandelen. In feite een vinnige tik naar de Media toe dewelke al tal van Jaren hiervan gretig misbruik maakte. Intussen heeft zijn eerdere verloofde afstand van deze fantasierijke aanklager gedaan omdat hij haar mishandelde.

Uitspraak 25 november.

***

04-12-14

Vraagtekens bij gevoerd onderzoek in strafdossier van Morkhoven activist Marcel. Het Hof van Beroep te Antwerpen sprak gisteren de activist volledig vrij.

Thans reizen er heel wat vragen over de wijze waarop de klacht van D.V. door het gerecht van Turnhout werd behandeld, waardoor de activist liefst 4 maanden onterecht werd opgesloten. Zo blijkt nu dat het Parket van Turnhout reeds van bij de aanvang van dit dossier afwist dat het zogenaamde slachtoffer bekende ten overstaan van de politie dat Marcel hem met geen vinger had aangeraakt.

Ook bleek uit de vaststellingen van de politie tijdens een uitgevoerde huiszoeking bij Marcel, dat de beweringen van D.V. niet klopten met de materiële vaststellingen. D.V. beweerde in zijn verhoren dat een buurman van Marcel tijdens de zogenaamde feiten hem had belet om te ontvluchten. Volgens D.V. was de man gewapend met een mes. Studie wees uit dat de vernoemde buurman evenwel toen in het ziekenhuis lag. D.V. beweerde ook dat er een gemaskerde man met pistool hem belette te vluchten. Later moest hij toegeven aan de politie, dat het een prettige dag was geweest en hij met die persoon de ganse dag play station had gespeeld. En zo waren er talrijke tegenspraken in het dossier. In een verslag van de gerechtsdeskundige bleek dat D.V. tal van zaken had verzonnen om de klacht van aanranding aan te sterken. Ondanks al deze en nog meer gegevens die uitwezen dat D.V. niet de waarheid had gesproken bleef het Parket van Turnhout tegen elke stroom in Marcel opgesloten houden.

De kwestie kwam zelfs bij de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen terecht. Het Parket had immers deze gevorderd om een tweede aanhouding van de activist mogelijk te maken. Marcel werd ook hierbij onder aanhouding gesteld. Bij de behandeling van dat aanhoudingsbevel kwam al vlug aan het licht dat D.V. ongeloofwaardig was, en hief de strafuitvoeringsrechtbank dit aanhoudingsbevel op. Blijkbaar een doorn in het oog van het Parket Turnhout dat Marcel opgesloten hield.

D.V. verzon dan maar een ontvoeringsverhaal dat Marcel en zijn geburen een meisje hadden ontvoerd. Ook d it verhaal verzonk in het niets toen de ware daders van, die ontvoering bleken gevat te zijn, en noch Marcel en noch zijn buren ook maar iets met deze zaak te maken hadden gehad. Uit politie onderzoek bleek dat D.V. niet aan zjn proefstuk was met dit soort aanklachten, eerder had hij een Turnhouts gezin beticht van zedenfeiten. Later bekende hij die feiten verzonnen te hebben.

D.V. hanteerde in de klacht tegen Marcel een opname van de zogeheten feiten. Hij zou de opname met zijn Gsm hebben opgenomen. Onderzoek wees uit dat zijn beweringen haaks tegen over elkaar stonden. Later beweerde hij dan maar dat zijn Gsm gestolen was en wees hij een buurjongen aan als dader. Nog later beweerde D.V. dat hij verschillende opnamen had gemaakt, opnamen die hij evenwel niet kon voorleggen .

In de media vertelde D.V. en zijn nonkel Victor V. dat Marcel in Turnhout in de ‘ VAL’ was gelopen en beiden hoopten dat Marcel in de gevangenis zou overlijden. Thans beweerd D.V. nu dat alles de schuld van de media en het gerecht is. Zij wisten aldus D.V. dat hij gezegd had dat Marcel hem met geen vinger had aangeraakt.

Pittig detail is dat D.V. ook een opname maakte dewelke hij eertijds op het Internet plaatste. Hierin had hij een gesprek van een Turnhoutse Parket magistrate in verwerkt alsof deze magistrate in zijn opnamen had opgetreden. Het Parket wist ook daarvan omdat de raadsheren van de Kamer van Inbeschuldigingstelling deze opname in het strafdossier liet voegen. Ook dit negeerde het Parket.

Door de Vrijspraak voor Marcel door het Hof van Beroep te Antwerpen staat nu vast dat de activist liefst 4 maanden onschuldig in de gevangenis doorbracht. De vraag is nu wie hiervoor verantwoordelijk is. D.V. of een falend Parket dat er alle belang bij had om Marcel uit te schakelen. Het laatste woord is hierover beslist nog niet gevallen en Marcel heeft nu stof genoeg om deze zaak in een boek te verwerken .

Het varkentje is in ieder geval nu gewassen.

***

Opgelost… En dan komen we automatisch ook bij het onderstaande uit – nog een varkentje te wassen?…

Vorig jaar (op 24-11-2013 16:06) plaatste Kraven (van de website Urubin.com) hier op de website de onderstaande reactie (nadat zijn hulp ingeroepen was door die andere losers (Jeroen P. en Roy K.). Kraven begreep helemaal niets van waar dat allemaal over ging en stelde er zelfs “het fijne niet van te weten” en zocht dus een andere ingang om in discussie te kunnen gaan – dat werd Marcel Vervloesem – waar ik destijds (bewust) NIET op in gegaan ben: omdat het een eindeloze discussie geworden zou zijn 🙂

Reactie Kraven:
“Laat ik dan maar eens doen wat u blijkbaar niet durft en de confrontatie aangaan.

In tegenstelling tot het gebrabbel wat u tentoonspreid onderbouw ik gewoon wat ik doe en als daar (bewezen) fouten in zitten ben ik ook zeker mans genoeg deze te herstellen. Dus bij deze mijn visie. De zienswijze van het “schorriemorrie”bij Urubin:

Marcel Vervloesem is niet eenmaal maar twee maal veroordeeld voor de zaken waar hij tegen pretendeerde te vechten. Bij eenmaal kan ik me inderdaad voorstellen dat er nog geroepen wordt over gerechtelijke dwalingen en dergelijke maar bij twee keer is dat geen optie meer.

Namelijk, zelfs een corrupte justitie is niet zo dom twee keer hetzelfde kunstje bij dezelfde persoon te flikken. Dat zou uiterst simpel te ontkrachten zijn en aangezien de bewijslast aan hun kant ligt een veroordeling onmogelijk maken.

Voor ik het bewuste artikel publiceerde heb ik me eerst verdiept in Morkhoven, Vervloesem, ja zelfs deze site hier heb ik doorgespit. Wat ik heb na al mijn spitwerk zijn twee veroordelingen met bewijs waarvan niet aangetoond is dat er mee gerommeld is versus een heel dossier aan beweringen omtrent dwalingen vervalsingen, etc, maar ZONDER ook meer een stukje bewijs.

Dus krijg je vermoedens vs feiten en dan winnen de feiten altijd.

Hierbij wil ik u dan ook graag uitnodigen hetgeen ik heb geschreven in mijn artikel en ook in deze reactie met feiten en bewijs te ontkrachten. Als het bestaat zal ik de eerste zijn te rectificeren, maar ik durf gerust te stellen dat deze bewijzen er niet zijn.

Het zal me benieuwen of deze reactie door de moderatie heen komt en wil bij deze ook de uitnodiging verlengen naar de optie op Urubin te reageren waar ik alles doorzet zoals het binnen komt. Dus voel u vrij, hier of op Urubin want in tegenstelling tot de populaire visie ben ik wel voor rede vatbaar.

Eens zien of men hier ook voor diezelfde rede vatbaar is want anders is het niet Urubin die door de mand gevallen is…..

Mvg,
Kraven eigenaar en admin van urubin.com

http://kraventology.com/galleries/images/256huvdw.jpg

Meneer wilde dus (wat ik volgens hem niet durfde) de confrontatie aangaan. Want volgens hem “onderbouwde” hij wat hij zei en als daar (bewezen) fouten in zaten was hij zeker ook “mans genoeg deze te herstellen”.

Want volgens hem was het roepen over “gerechtelijke dwalingen” (tot twee maal toe zelfs) “geen optie meer”.. “Dus krijg je vermoedens vs feiten en dan winnen de feiten altijd.”

Nu zijn we inmiddels een dik jaar (en een hele reeks artikelen) verder – en vraag me nu dan ook af: zou een “volledige vrijspraak” goed genoeg zijn voor deze Kraven eigenaar en admin van urubin.com?

En dus – zijn we nu ook wel heel erg benieuwd of hij (idd) ook “mans genoeg” is om te doen wat hij schreef: rectificeren? 😉 (en wellicht een welgemeend excuus afgeeft naar een aantal personen – iets met “pedo en sponsors” ofzo?)…

Dit bericht is geplaatst in pedofilie satanisme en kindermisbruik met de tags . Bookmark de permalink.

14 reacties op Marcel Vervloesem vrijgesproken

 1. Marcel Vervloesem

  Morkhoven.
  Bericht. Er zijn tal van mensen die vragen wanneer Marcel gaat reageren op zijn vrijspraak. Dat zal volgende week donderdag gebeuren.
  Kathleen.

  http://hetuurvandewaarheid.info/wp-content/uploads/2014/12/Marcel-reageert-volgende-week.jpg

  • Marcel Vervloesem

   Vrijspraak van Marcel .
   Koppel valse aanklagers poseren fier !.

   Het koppel dat jarenlang de media en justitie voor de gek hielden aan de hand van verzonnen zedenfeiten is fier op de wijze waarin zij iedereen om de tuin wisten te leiden . Het fameuze duo was hierbij niet aan hun proefstuk . Eerder hadden beiden ook al een Turnhouts gezin valselijk beticht van aanranding. ook in die aanklacht bleek later dat de feiten verzonnen waren . De Rechters op het Hof van Beroep stelden in het vonnis van vrijspraak voor Marcel, dat er een complot tegen Marcel was geweest.In een kranten journaal stelde het zo gezegde slachtoffer dat Marcel in de val was gelopen en hij en zijn onfortuinlijke nonkel.V. hoopten dat de activist in de gevangenis zou overlijden . Door hun valse aanklacht zat de activist liefst vier maanden opgesloten.
   De zaak zal weldra nog een aardig juridisch staartje krijgen voor het geduchte duo.

   http://hetuurvandewaarheid.info/wp-content/uploads/2014/12/valse-aanklagers1.jpg

 2. Nou dan maar zo he..

  Ik probeer al een paar dagen om onderstaande reactie als antwoord op deze reactie: http://urubin.com/de-pedo-sponsor/#comment-14776 bij Urubin.com te plaatsen. Het lukt niet. Niet via proxy en zelfs niet via de contact functie. Zou iemand ervoor kunnen zorgen dat het onderstaande daar terecht komt?

  Zou een “volledige vrijspraak” goed genoeg zijn voor deze Kraven eigenaar en admin van urubin.com?

  En dus – zijn we nu ook wel heel erg benieuwd of hij (idd) ook “mans genoeg” is om te doen wat hij schreef: rectificeren? 😉 (en wellicht een welgemeend excuus afgeeft naar een aantal personen – iets met “pedo en sponsors” ofzo?)…

  • M. schreef:

   Kraven, JP, en/of RK lezen hier vast wel mee René.

   Kraven, laat je even weten als je gerectificeerd hebt? Een welgemeend excuus, openbaar, aan een aantal personen wordt zeer zeker op prijs gesteld.

   • Waarheid en niets dan de Waarheid schreef:

    Urubin verwijst naar oude achterhaalde ‘informatie’ (desinfo dus) en o.a. een link naar de website Barracuda waar het interview tussen Myra en Jos A. aangehaald wordt, waarin Jos A. zegt zijn twijfels te hebben over Vervloesem…

    Ja dat snap ik ja dat Jos A. geprobeerd heeft om Vervloesem neer te zetten als pedo. Voor de oplettende researcher is inmiddels wel helder dat Jos A. (en ook Yvonne van H.) figuren zijn waar je maar liever heel ver van weg blijft. Zoals blijkt uit deze lijst o.a. van oud-BACA leden:

    http://dnhnieuws.atspace.biz/20090611lijstvancriminelefascistischepedojagers.htm

    Huidige BACA leden distantiëren zich van de oud-BACA leden die op bovenstaande lijst en hebben zich ervan afgesplitst. Een betrouwbare bron heef bevestigd dat de personen die op deze lijst staan NIET MEER gerelateerd zijn aan BACA. Ongeveer 1,5-2 jaar geleden heeft er binnen BACA een splitsing plaatsgevonden. BACA is van oorsprong een Amerikaanse beweging en is via Johan en Rob Verwey naar Nederland gebracht. De mensen op deze lijst waren BACA leden van ‘de eerste dag’, maar zij waren nogal radicaal en volgden hun eigen regels, die niet aansluiten bij de Nederlandse wetgeving. De splitsing is niet zonder slag of stoot gegaan en huidige BACA leden worden door oud-BACA leden nog steeds bedreigd.

    Huidig BACA werkt samen met jz en AMK. BACA zet zich in voor het kind en confronteert de dader niet, omdat ze dan zelf dader zouden worden. Mensen die BACA in willen zetten, moeten een bewijs van aangifte kunnen overleggen. Niemand wordt zomaar BACA lid: de betrokkenheid op kinderen is groot. Veiligheid kind staat voorop. Ze gaan daarom ook altijd met 2 naar kind: contact gaat van het kind uit.

    Ze bieden veiligheid aan kinderen tot 18 jaar. Deze grens is er omdat kinderen vanaf 18 jaar vrijwilliger bij BACA kunnen worden en dan als zodanig beschermd worden vanuit BACA. Een kind krijgt 2 aanspreekpunten en er wordt een bepaalde procedure gevolg bij kennismaking.

    De zelfbenoemde oud-‘kinderombudsman’ Jos A. heeft ingeschreven gestaan bij het CRIN in London, maar die inschrijving is allang doorgehaald, nadat bekend werd wie hij nu werkelijk is.

    Yvonne van H. heeft ***** en zelf***** op haar geweten dankzij haar valse beschuldigingen. Zij heeft een strafblad, maar gratie gekregen vanwege haar fysieke toestand. Gratie, maar geen vrijspraak: er is dus geen ontslag van alle rechtsvervolging voor haar.

   • De ‘post’ werd inmiddels (bij Urubin) bezorgd…
    http://urubin.com/de-pedo-sponsor/#comment-18434

    Maar kennelijk weten ze daar nog van niets?
    Het antwoord:

    “Hoe kan Vervloesem vrijgesproken worden als hij al twee keer is veroordeeld? Dat schip is al afgezeild…

    Kortom, U praat (stiere)poep.”

    http://urubin.com/de-pedo-sponsor/#comment-18435

    Zo zo (stiere)poep?
    Die man heeft zeker nog nooit van ‘Hoger Beroep’ gehoord ofzo?

    Ik was helaas wel vergeten om een linkje mee te sturen zodat hij het ook kon checken – en dus hebben we nog maar een postduifje langs gestuurd..

    Wordt vervolgt..

 3. TRUSHKA schreef:

  René, ik heb deze poster gemaakt als blijk van medeleven en respect voor Marcel Vervloesem. (Dank voor het plaatsen.)
  De wijze waarop hij kinderbeulen koelbloedig en onvermoeibaar ontmaskert en afstopt is werkelijk bewonderenswaardig!
  Ongelooflijk treurig dat juist ook zijn eigen familie hem zo graag zou willen kapot maken. Het zal wel een diepe angst zijn waardoor dit soort mensen zich zo “onmenselijk” gedraagt. God weet wat zij eigenlijk te verbergen hebben? Maar juist door leugen op leugen te stapelen exposeren zij zichzelf als uiterst boosaardige persoonlijkheden, die kennelijk tot de vreselijkste dingen instaat zijn.
  Het getuigt van innerlijke kracht en wijsheid dat Marcel zich de destructieve acties van dit soort mensen niet persoonlijk aantrekt, maar gewoon blijft focussen op zijn doel.

  En zie eens hoe stil de “hyena’s” nu zijn. Te laf om zelfs maar een excuus te mompelen richting Marcel en degenen die hem steeds steunden. Maar ach, hun zwijgen nu spreekt boekdelen over hun verminkte karakter.

  http://hetuurvandewaarheid.info/wp-content/uploads/2014/12/Marcel-Vervloesem.jpg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *