Moeder uit Parrega vecht voor nieuw onderzoek naar dood zoon

Klik hier voor meer over Tom Oldenbroek

Vandaag, 15 jaar geleden, ging Tom ’s avonds even naar de jeugdsoos in het dorp. Tien dagen later werd hij terug naar zijn moeder gebracht.
In een bodybag.

Tom Oldenbroek [R.I.P.] 28-05-1982 ---- ??-02-2000

Tom Oldenbroek [R.I.P.] 28-05-1982 —- ??-02-2000

De eerst zo populaire “ongelukstheorie” is jaren geleden al losgelaten. Maar de vragen hoe en wanneer Tom stierf zijn nog steeds niet beantwoord kunnen worden. Het wachten is op meer aanwijzingen. Een advocaat van moeder verzucht dat “het te hopen is dat de dader wroeging krijgt”, dan zal de onderste steen misschien toch nog boven komen.. Hij heeft namelijk moeten constateren dat er destijds ernstige fouten zijn gemaakt bij het onderzoek en dat deze door het tijdsverloop moeilijk nog te herstellen zijn.

Hopelijk komt voor de moeder van Tom ook toch nog eens de dag dat het OM spijkers met koppen kan gaan slaan, zoals nu, na 5 jaar in de zaak van Michelle Mooij. De ouders van Michelle hebben zich steeds verzet tegen de bewering van de politie dat het om zelfmoord zou gaan. De meest voor de hand liggende verdachte is destijds nauwelijks aan de tand gevoeld. Maar hem worden nu dan toch de duimschroeven maar eens aangedraaid omdat het er alle schijn van heeft dat hij er toch iets mee te maken heeft. Zie hier en hier.

Regelmatig komt het voor dat nabestaanden met een kluitje in het riet gestuurd worden. Hun dierbaren zullen wel “verongelukt” zijn of “zelfmoord” hebben gepleegd. Dan heeft de politie tenminste tijd om hun quotum te halen met bonnen uitschrijven en de staatskas te spekken.

-0Oo-

[Het onderstaande bericht werd over getypt omdat de eerste alinea ervan slecht te lezen was]

Moeder uit Parrega vecht voor nieuw onderzoek naar dood zoon

Uit de Leeuwarder Courant 23-09-2000

Op vrijdag 18 februari van dit jaar (2000) werd bij een boerderij onder Schraard het levenloze lichaam gevonden van de zeventien-jarige Tom Oldenbroek uit Parrega. Hij werd, na discobezoek, al bijna een week vermist. Het politie dossier is gesloten met de conclusie dat Tom is verdronken. Maar zijn moeder eist heropening van de zaak. Zij heeft nog vragen. Heel veel vragen.

Door Wiebe Pennewaard

PARREGA – Trushka Oldenbroek is duidelijk: over harde bewijzen dat haar zoon door een misdrijf om het leven is gekomen beschikt zij niet. De inschakeling van een privé-detective en het uitloven van ƒ10.000 voor de gouden tip brachten haar niet verder. Toch moet wat haar betreft de onderste steen boven.

Op zaterdagavond 12 februari ging zoon Tom, enig kind, zoals wel vaker stappen. Met een paar jongens die niet tot zijn vaste vriendenkring behoorden nam hij op enig moment een taxi naar discotheek Frisia in Schraard. Deze verlaat hij om kwart over vier, na enkele anderen een lift naar huis te hebben gevraagd.

Zijn jack, inclusief mobiele telefoon en buskaart, wordt op zondagochtend tegen zes uur bij de moeder in Parrega afgeleverd. De ongeruste moeder schakelt de politie in. De politie in Bolsward reageert aanvankelijk tamelijk laconiek. Pubers verdwijnen vaker. Meest komen ze later vanzelf weer opdagen.

Nadat in het land van een boer bij Schraard één van Toms sportschoenen is gevonden volgt op donderdag een zoekactie. Met duikers, een speurhond en een helikopter. Het speuren levert slechts de tweede schoen op. Het lichaam van Tom wordt pas de volgende dag, bij een vervolgactie, aangetroffen.

De politie concludeert dat hij in het donker te water is geraakt en verdronken. Op het lichaam wordt sectie gepleegd. Als doodsoorzaak wordt verdrinking, in combinatie met bier en medicijngebruik, genoteerd.

De moeder vindt de gang van zaken, om een groot aantal redenen, al direct verdacht. De simpelste is dat Tom weinig reden had om in een koude nacht zonder jack en mobieltje een boerenland in te lopen, dat op geen enkele wijze richting huis of ander dorp leidde.

Hij had stevig gedronken, maar zijn moeder weet zeker dat hij die dag zijn voorgeschreven medicijn niet had genomen. Juist niet, zoals hij had aangekondigd, omdat hij nog ging stappen en drinken. Een reservevoorraadje pillen kan Tom niet hebben opgespaard, zegt ze, omdat zijzelf het beheer over de voorraad had.

Toch trof de patholoog-anatoom van het gerechtelijk laboratorium een zeer hoge dosis van het middel aan in Toms bloed. Maar dit medicijn kan ook als vloeistof worden ingenomen, “al dan niet onder dwang” stelt de moeder. Want zij houdt wel degelijk rekening met de mogelijkheid, dat Tom slachtoffer van een misdrijf is.

Opmerkelijk vindt zij in dit verband ook, dat Tom volgens het sectierapport geen water heeft binnengekregen. Hoewel de politie noteerde dat het lichaam in een sloot was gevonden. Zij koestert dan ook twijfel over de feitelijke vindplaats, vooral omdat dat de officier van justitie haar schreef dat het lichaam in het weiland lag.

Het contact tussen de volhoudende moeder en de politie verloopt steeds moeizamer, tot haar te verstaan wordt gegeven dat het Openbaar Ministerie in Leeuwarden haar enige aanspreekpunt is. Door vakantie van de zaakofficier van justitie ontving zij pas onlangs het haar toegezegde sectierapport.

Dit laat voor Trushka Oldenbroek vele vragen open. Er staat geen vermoedelijk tijdstip van overlijden in – volgens de moeder hebben getuigen de jongen nog dagen na zijn plotse vertrek uit de disco zien lopen. Evenmin wordt de doodsoorzaak eenduidig vastgesteld.

Als oorzaak noemt de patholoog-anatoom de combinatie van alcohol, medicijn, lage temperatuur en verdrinking “verenigbaar maar niet bewijzend”. Het ontbreken van slootwater in de longen, zo verneemt de moeder van de patholoog-anatoom, zou kunnen duiden op een zogenaamde droge verdrinking.

Hierbij zorgt, door de plotselinge werking van koud water, een verkramping van de luchtpijp voor ademnood en dood. Zo’n 15 procent van alle verdrinkingen valt hieronder, bevestigt de patholoog-anatoom telefonisch aan de moeder. Maar als de dood is ingetreden ontspannen de spieren weer, leert de moeder van andere medici, en krijgt het slachtoffer alsnog water binnen. En dit was bij Tom nadrukkelijk niet het geval.

Haar aanhoudend verzoek om het complete proces-verbaal loopt op niets uit. De opgevraagde kleren van haar zoon blijken, zo deelt een politieman desgevraagd mee, vernietigd. Nadere uitleg ontbreekt. Deze zal moeten komen van de officier van justitie, die de vasthoudende moeder uiteindelijk onlangs een gesprek heeft beloofd.

Waarbij hij wel direct duidelijk maakte dat wat justitie betreft de zaak is afgerond en gesloten. Toch zet Trushka Oldenbroek alles op alles om de kwestie heropend te krijgen. Niet voor niets heeft zij kort voor het overlijden van Tom een gesprek met de officier gehad, omdat moeder en zoon zich bedreigd voelden.

Een slepende kwestie in familieverband bracht haar tot deze ongebruikelijke stap. En de enige manier, zo vindt zij, om te achterhalen hoe haar zoon aan zijn vroege einde is gekomen, begint met een nieuw onderzoek. Dat dan geen vragen meer openlaat.

Originele artikel:
http://www.archiefleeuwardercourant.nl/vw/article.do?id=LC-20000923-25013&vw=org&lm=tom%2Coldenbroek#

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

20 reacties op Moeder uit Parrega vecht voor nieuw onderzoek naar dood zoon

 1. TRUSHKA schreef:

  En nog meer goed nieuws!

  De ***** is een landelijke belangenorganisatie voor nabestaanden van geweldsslachtoffers, bestaande uit o.m. ervaringsdeskundigen (nabestaanden).
  Doordat ook daar van buitenaf zand in de machine werd gestrooid betreffende de casus Tom Oldenbroek heeft de organisatie begrepen dat deze casus een wel zeer schrijnende kwestie is. Enerzijds is de dood van Tom nog immer onopgelost en anderzijds word ik, de moeder, op bizarre wijze tegengewerkt bij mijn pogingen om Tom recht te doen.
  De ***** bood me derhalve aan om ook middels hun kanalen richting politiek en de top van het OM de zaak eens extra onder de aandacht te brengen.

  Al weer een hoopgevend voorbeeld van hoe al die tegenwerking uiteindelijk juist de roep om waarheidsvinding alleen maar versterkt en uit steeds meer monden doet opklinken.

  red.: We hebben de naam van deze organisatie uit veiligheidsoverwegingen verwijderd om te voorkomen dat deze organisatie e.a. weer bestookt zullen worden met dreigementen.

 2. De moeder van Tom misbruikt een I.M. site voor haar eigen agenda door daar een memorandum over Tom te laten plaatsen?

  Ohw… echt waar?

  Ja een moeder die de mysterieuze dood van haar kind niet aan de vergetelheid prijs wil geven en blijft ijveren voor waarheidsvinding, moet wel een erg duistere agenda hebben…

  Dat begrijpen we verdulleme toch ook wel?! 😉

 3. Ik kreeg een mailtje van Trushka de moeder van Tom met (voor Nederlandse begrippen dan) wel heel goed nieuws welke ik graag met u delen zal. Er is namelijk een advocaat opgestaan die graag zou zien dat er een blunder commissie in het leven geroepen wordt voor de blunders van politie en Justitie in een aantal onopgeloste (moord)zaken.

  Zullen de blunders van politie en Justitie mbt deze zaak ook nader bekeken gaan worden? Want ook in deze zaak werden de nodige blunders gemaakt. Mocht dit het geval zijn, en mocht dit van de grond komen, dan hoop ik dat een aantal van die nieuwe onderzoekers ook iets van voetbal weten. Mijn inziens wordt het namelijk een inkoppertje om te ontdekken waar het destijds mis is gegaan.

  De mail van Trushka:

  Ha René,

  Heb je het goede nieuws al vernomen?
  Mr. Job Knoester heeft namens een groep nabestaanden een verzoek bij het Ministerie neergelegd voor het oprichten van een “Blundercommissie”, d.w.z. een onafhankelijk instituut waar nabestaanden terecht kunnen met al hun vragen en frustraties m.b.t. de afhandeling van de dood van hun naasten door politie en justitie.

  Een quote uit zijn schrijven:

  “Indien wordt aangedrongen op een hernieuwd onderzoek, wordt men in de eerste plaats veelal geconfronteerd met weerstand vanuit het openbaar ministerie en / of de politie. Wanneer – al dan niet na het uitoefenen van (juridische) druk – wordt overgegaan tot het starten van een nieuw onderzoek, bijvoorbeeld door een cold-caseteam of een (landelijke) reflectiekamer, wordt het aldus ervaren dat sprake is van onvoldoende onafhankelijkheid. Een cold-caseteam maakt immers deel uit van de politie, terwijl reflectiekamers (grotendeels) bestaan uit medewerkers van het openbaar ministerie en / of de politie. Weliswaar kunnen ook buitenstaanders deel uitmaken van een reflectiekamer, doch aan nabestaanden en hun raadslieden wordt niet medegedeeld wie dit zijn. Bovendien worden geen (proces)stukken die door de reflectiekamers worden bestudeerd en geproduceerd verstrekt aan nabestaanden en / of hun raadslieden.”

  Herkenbaar, niet?

  Uiteraard ondersteun ik dit initiatief van Job Knoester van ganser harte!

  (…)

  Ik had er idd ook lucht van gekregen – hier volgen nog een aantal linken en citaten:

  “Nabestaanden die ontevreden zijn met de manier waarop politie en justitie onderzoek naar hun overleden of vermiste familielid hebben gedaan, willen dat een onafhankelijke commissie de dossiers opnieuw onder de loep neemt. Dat schrijft advocaat Job Knoester namens nabestaanden in een open brief aan minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie.”

  http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2050913-nabestaanden-vermiste-en-vermoorde-slachtoffers-willen-onafhankelijk-onderzoek.html?title=nabestaanden-vermiste-en-vermoorde-slachtoffers-willen-onafhankelijk-onderzoek

  “Er moet een onafhankelijke commissie komen die blunders van politie en justitie in kaart brengt. Dat willen nabestaanden van slachtoffers van moord. Ze worden vertegenwoordigd door onder anderen advocaat Job Knoester.”

  “Koester spreekt namens een groep nabestaanden die de zaak rond de dood van D66-politica Els Borst als voorbeeld neemt. Is er sprake van klassenjustitie? We spreken hierover Job Knoester.”

  http://politiek.eenvandaag.nl/radio-items/60357/nabestaanden_willen_blundercommissie_

  “Als nabestaanden het niet eens zijn met de conclusies van justitie, of vinden dat er werk niet goed is verricht, kunnen zij nergens terecht. Dus zij willen dat een ander ernaar gaat kijken”, zegt Knoester. De advocaat pleitte al eerder voor een soortgelijke ‘blundercommissie’.”

  http://www.nu.nl/politiek/4102389/nabestaanden-willen-speciale-commissie-onopgeloste-moordzaken-.html

  “‘Blundercommissie voor moordzaken’DEN HAAG –
  Er moet een onafhankelijke commissie komen die mogelijke moord- en verdwijningszaken onder de loep neemt waarin politie en justitie fouten hebben gemaakt in het onderzoek. Dat zeggen de advocaten Job Knoester en Sébas Diekstra dinsdag.”

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24188622/__Advocaten__blundercommissie__.html

  • KOMT DIT BEKEND VOOR?
   De moeder van Tom vroeg justitie destijds om bescherming van haar gezin – justitie deed NIETS!
   2 maanden later was Tom DOOD!!!!

   Politie schatte aangiftes verpleegster Waalwijk niet goed in

   “De 28-jarige verpleegster deed op 30 juli aangifte van bedreiging en op 2 augustus kwam ze met aanvullende informatie. Haar ex-vriend was volgens de verpleegster mogelijk in het bezit van een vuurwapen. Op 8 augustus, twee dagen voor de fatale schietpartij, zou de verpleegster nogmaals melding hebben gemaakt van mogelijk vuurwapenbezit.”

   http://www.nu.nl/binnenland/4105321/politie-schatte-aangiftes-verpleegster-waalwijk-niet-goed-in.html

   Ach ja, en al weer een inschattingsfoutje!

   • “Vieze voeten vegend, meppend en zeikend”…

    Iemand vraagt zich af of Knoester ook optreedt namens de nabestaanden van Tom?

    Even een paar veelgestelde vragen:
    Iemand probeert gigantisch de aandacht te trekken?
    Zou iemand iets dwars zitten?
    Antwoord:
    Ja. Geef die iemand een nog grotere vlag… misschien een sleep achter een vliegtuigje?…

    Je kunt het natuurlijk ook gewoon aan moeders vragen of aan Mr. Knoester…

    Ohw ja:

    “Overigens heeft mevr. Oldenbroek het allemaal niet goed begrepen gezien het feit dat zij al van een vooringenomen standpunt uitgaat en het een “blundercommissie” noemt.”

    Ohw is dat zo?
    Ben bang dat de beeldvorming van dit verwarde figuur zwaar botst met de realiteit… Zie linken hierboven eerste reactie!

    Ach ja: om beelden te vormen moet je natuurlijk wel kunnen boetseren… En niet ál teveel fantaseren. 🙂

    • Haahaha mailtje van Trushka:

     Ha René,

     Ik moest erg lachen om je commentaar 🙂

     Die iemand zou beter maar eens een witte vlag tevoorschijn kunnen gaan trekken i.p.v. de kamikaze-piloot te blijven uithangen.

     Ben benieuwd of iemand mij en/of mr. Knoester zal benaderen met deze brandende vraag…

     (..)

 4. joop schreef:

  dat de doods oorzaak van deze jongen niet klopt is zo zeker als een klontje.
  als je alles leest en hoort merk je zo dat dit niet de waarheid is wat de politie en justitie zeggen.
  alles wijst op een misdrijf jammer dat de politie en justitie weer eens hun oogkleppen op hebben.
  en ze er niet van houden om goed speurwerk te doen.
  moeder TRUSHKA ga gewoon door schop deuren gebruik media en alles om deze zaak om u zoon onder de aandacht te krijgen.
  ook wanneer het zwaar en u het niet meer ziet zitten maar ga door eens zal de waarheid boven moeten komen wat er gebeurt is die nacht.
  wij hebben ook ons kindje verloren niet door een misdrijf zoals u kindje hebt verloren.
  ons kindje hebben wij verloren door de vele fouten die het ziekenhuis heeft gemaakt ook wij hebben moeten strijden om de oorzaak boven water te kunnen krijgen.
  wat ons na een acht jaar zware strijd gelukt is’
  u strijd duurt al langer maar ga door gerechtelijkheid moet en zal er ooit ook voor u gaan komen.

  • TRUSHKA schreef:

   Dankjewel, Joop, voor je bemoedigende reactie.
   En goed te horen dat in jullie zaak de onderste steen is boven gekomen tenslotte.

   In de zaak van Tom is het moeilijk omdat ik (en anderen, zoals ook bijv. de media, die zich voor de zaak inzetten) ook nog te maken heb met intimidatie en dreigementen. Alles moet achter de schermen gehouden worden tot de zaak rond is. Het feit dat ik nu reageer op jou brengt waarschijnlijk ook al weer represailles met zich mee. Maar ach, het went 🙂

   Misschien kan je iets vertellen over de zaak van jullie kindje? Misschien een link plaatsen naar publicaties e.d.?
   (Als je dat liever niet publiekelijk doet, kan je ook achterlangs, via de contactfunctie, reageren dan stuurt René het wel door naar mij.)

   Medische fouten… ja die medici kunnen er ook wat van en meestal kunnen ze ongestoord hun gang gaan. En als ze tenslotte tegen de lamp lopen, dan blijken ze er meestal ook nog goed mee weg te komen.

   De goeden niet te na gesproken, maar er zitten levensgevaarlijke types bij…

 5. joop schreef:

  Groot respect voor moeder TRUSHKA dat ze het er niet bij laat zitten.
  Want je kan aan alles merken en lezen dat de doods oorzaak van haar zoon totaal niet klopt met wat de politie en OM zegt.
  En voor die twee zielige figuren die de moeder zo door het slijk halen en zo nodig moeten kwetsen.
  Hoop voor jullie dat jullie nooit dit hoeven mee te maken om je kind zo te gaan verliezen.

  • Dank voor je oprechte reactie Joop!

   En Idd Joop – niets dan lof voor deze moeder die ondanks haar leeftijd nog steeds vecht voor het recht. Er werden fouten gemaakt – grote fouten. Er is immers structureel iets mis met ons rechtssysteem zie ook deze link: http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2043433-artikel.html?title=vernietigend-rapport-over-moordzaak-els-borst

   Wat die twee betreft – ik hoop dat ze kinderloos zijn en blijven – en mochten ze wel vader worden/zijn – dan hoop ik dat die kinderen (ik heb nu al meelij met deze eventuele kinderen) nooit online op zoek zullen gaan naar de ware aard/ het verleden van hun vader(s) – dat wat betreft deze zaak hier nog online staat is dan ook een doorn in het oog van een aantal (en niet alleen van die twee – er is zelfs een mafklapper die een complete “reconstructie” betreft de dood van Tom schreef) – maar de feiten liegen niet en de geschiedenis is nou eenmaal niet te veranderen – wat men ook zegt/schrijft of beweert – ik zal ervoor zorgen dat deze geschiedenis niet verloren gaat.

   Ik ben inmiddels dan ook een luis in de pels van een aantal en bezorg ze nog dagelijks een uiterst hinderlijke huiduitslag 🙂

 6. Achterlangs bereiken mij vragen waarom Jeroen P. weer bezig is op Anarchiel en waarom hij verwijst naar mijn site / de zaak Tom oldenbroek. Geen idee.

  Die klungel heeft gewoon niets anders te doen?

  Al jaren het zelfde gezeur met die gast. Tis niks waard en wordt ook nooit wat. Loze praat, that’s all. Vroeger kwam ie nog wel eens met een gefabriceerd “document”, maar dat mag ie niet meer en dus hij moet zich behelpen met een hoop blablabla.

  Ali heeft zijn/haar tanden erin gezet zie ik. Nou we zien wel weer wanneer het bloed over de drempel komt 😉

 7. gonnie schreef:

  Eigenlijk is elk woord teveel. Als een moeder zoveel verdriet heeft, en anderen spotten ermee, dan moeten ze nog wat leren in het leven.

  Ach, ik vind het niet de moeite waard om er eigenlijk op te reageren. Hun woorden
  hebben geen waarde.

  Wél ben ik erg onder de indruk van Trushka haar woorden in haar gedichten.
  Poézie “Dood” Dat is geschreven vanuit haar ziel.

  • Het gebrabbel van die gasten heeft ook geen enkele waarde – volledig negeren zou het beste zijn!

   De afgelopen maanden waren ze overigens zo mak als een lammetje – ze zeiden weinig tot niets meer wat nog betrekking heeft op de zaak noch over Trushka of Tom..

   Tot vandaag!!

   Want kijk eens naar de reactie die hij plaatste naar aanleiding van het gedicht dat we vandaag hier op de site plaatste:

   Jeroen P.
   Openbaar gedeeld – 18:21

   Alweer is er een pot opgedoken met een kind erin!

   Het doofpot kind dat door z’n eigen moeder verwaarloosd werd! Ik vraag me nog steeds af hoe ze het voor elkaar heeft gekregen haar kind het hiernamaals in te sturen!
   Het monster van Parrega roert zich dus weer!

   Ik ben wederom benieuwd wanneer of Roy of ik weer beschuldigd gaan worden van ‘moord’!
   Ja beste lezers, dat is gebeurt, online…
   Veel beeldvorming die het gebrek aan logica moest verbergen.
   Wat nog meer verborgen diende te blijven was en is de geestelijke staat van het monster van Parrega! Ja, de moeder van het doofpotkind!

   En vraag je vooral als lezer af waarom een webmaster als René Voogd een tot twee maal toe veroordeelde pedofiel een topic geeft!
   De naam van die veroordeelde pedo is Marcel Vervloesem en wat een goor zooitje het bij elkaar is! Veel lees plezier!?

 8. Hoe kon het ook weer anders?
  Zodra je ook maar iets over deze zaak zegt of schrijft – komen de Hyena`s (die alweer een tijd lang rustig waren) weer tot leven.. Zo ook nu weer.

  U kent ze nog wel – het betreft hier die twee die sinds jaar en dag teren op het leed van anderen, waarbij ze niet schromen de meest walgelijke uitspraken te doen. Perfect voorbeeld van vandaag: “Gepke , Regel een mes , beroof een bank en wacht op de politie . Ben je tenminste onder de panne.” … En hier nog een steek onder water van die andere droeftoeter: “Ja, Gepke heeft een trap onder d’r kloten nodig! Iemand die haar een poosje de juiste trappen onder de kont gaat geven om d’r weer op het juiste pad te krijgen… Dat is wat ze mist!?”

  U ziet het, deze losgeslagen Hyena`s teren enkel op het leed van een ander, en zijn niet te beroerd om daarbij hun van leedvermaak druipende advies uit te spreken.

  Hoe is dat zo gekomen dan? Waarom worden de pijlen nu op deze dame gericht?

  Nou dat zit zo: deze dame heeft zich namelijk ooit ook eens ingezet voor de zaak Tom Oldenbroek. En zoals dat dan elke keer gebeurt, krijgt iedereen die zich inzet voor de zaak, deze twee Hyena`s in de nek, die er alles aan doen, om zo`n persoon in diskrediet te brengen, waarbij ze zich beroepen op “oude koeien” uit de sloot halen. Dat klinkt namelijk best wel “smeuïg”. Het wil namelijk zo zijn: dat Tom destijds dood in een sloot gevonden werd.

  Maar deze heren uiten zich vaak behoorlijk cryptisch, en zijn vaak dan ook moeilijk te volgen. Maar dat is de bedoeling ook. Ze willen wel, maar kunnen en mogen niet. Dus laten we eens even kijken naar hun machteloos gebrabbel van vandaag? Best interessant. Zeker met uitspraken als: “Ze lijken net echte helden” en “?Wij zijn de winnaars weet je nog!” 🙂

  Roy zegt:
  “Pas op wat je zegt, want je wordt zomaar als verwarde opruier genotuleerd bij de overheid.”

  Jeroen zegt:
  “‘verwarde opruier’, nou het wordt me te verwarrend allemaal! Over verwarring gesproken… (op)genotuleerd bij de overheid, eindelijk erkenning! Lol… nee man, zoiets bestaat toch niet! Alleen bij verwarde mensen leeft dat zoals Martin Vrijland en Micha Kat en René Voogd! Niet bij mij…, toch?”

  Roy zegt:
  “Nogmaals…pas op wat je zegt. Want er zijn weer oude koeien ,, uit en in de sloot opgedoken.?”

  Jeroen zegt:
  “Ouwe koeien…? Waar ben je die tegengekomen dan??”

  Jeroen zegt:
  “ah, Roy, daar moet je toch helemaal niet willen komen! Haha, ik lach me rot om die toetsenbord cowboy die alleen kan dreigen en liegen… Wat heeft Cher een heleboel duidelijk weten te maken omtrent die vent! Kom, daar sta je toch ver boven! En laat ze kletsen, mocht het wederom over hetzelfde onderwerp gaan, heeft die niet door dat hij een ‘Wim Dankbaar’ is geworden? Haha, nee, laat die kindermisbruiker lekker gaan! Hebben we mee gedeald(En als overwinnaars uit de bus gekomen wanneer ik me niet vergis!) en daarmee is de kous voor mij af!?”

  Jeroen zegt:
  “uiteindelijk ben je je eigen baas natuurlijk om te surfen naar de plekken waar u maar wilt maar enkele plekken vindt ik niet interessant… En compleet van het padje, toen al Roy, toen al… en het kan alleen maar meer en meer downhill zijn gegaan voor hem! Ik bedoel, wanneer je al met de verkeerde mensen omgaat, zoals René doet en omgaat met die veroordeelde pedo, dan kan ik iemand niet serieus nemen! En helemaal dat ophemelen van die pedo, zoals René hem als een held ziet, walgelijk gewoon, misselijk makend zelfs!?”

  Roy zegt:
  “No further comment….hahaha, ik ben ook nu baas over mijn gedachten, wens er nog geeneens aan herinnert te worden. Bah bah…wat een tijd, bah bah, wat een mensen…he bah bah, nu denk ik er toch weer aan. Poepoe, best zwaar dat eigen baas zijn. En zeker in deze economisch barre tijden…..hahaha.”

  Jeroen zegt:
  “ja was toch ongehoord hoe zwakzinnig het e.e.a. plaats had! Elk weldenkend mens kon er zo doorheen prikken, en dat gebeurde vervolgens ook…, niks waard die gasten, letterlijk en figuurlijk niet! Maar het doet me deugd dat ik weet heb dat er zowiezo twee vaste lezers zijn! Doet me deugd!?”

  Roy zegt:
  “Alsjeblieft Jeroen, doe die maf dit plezier nou niet. hahaha, straks denkt ie nog echt dat we er niet blij mee zijn. Lachen dit…Dit gaat Gonnie allemaal niet snappen hoor. En begrijpen, ja…die mafketels begijpen alleen zich zelf, en dan nog maar half. Daarom grijpen ze elkaar ook zo krampachtig vast. Maar inderdaad doet het ook deugd, …zo loopt de teller aan bezoekersaantal……..letjes toch nog een beetje zo af en toe omhoog.?”

  Roy zegt:
  “de teller… ja die is de afgelopen 7 dagen met meer dan 30000 gestegen…, zal wel een foutje zijn, is ook alleen maar een indicatie hé… bijna net echt, maar niet helemaal! En wat die bedrieger betreft, lekker laten gaan, als die ‘ons’ nodig heeft om ‘naam’ te maken hebben we toch indruk gemaakt en zal het alleen maar wraak zijn wat de klok slaat bij hem… Wij zijn de winnaars weet je nog! Meneer kon de boel inpakken…, monstertje had al eerder haar site moeten sluiten, tuurlijk zijn die mafklapper kwaad en zinnen op wraak!?”

  Jeroen zegt:
  “hahaha, die aantallen zal zeker maar een indicatie zijn ja, of een foutje zoals je zegt…(lol) .bijna net echt , maar niet helemaal. Zoals die bedriegers waar we het hier over hebben eigenlijk ook zijn. Ze lijken net echte helden, maar ze zijn het niet nee. Het zijn wel echte bedriegers ja, daar valt niet over te discussieren. Leugens, achterklap en laster is het allemaal geweest. En nu gaan ze gewond als dat ze zijn, nog om wat aandacht bedelen. Triest, zoals we vanmorgen al bij Gekpe aangaven. Die kwam er in het begin ook weet je nog. En toen al zo maf als een deur. Nee, laat de teller maar oplopen zou ik zeggen. Kan de mensen alleen maar goed doen.?”

  Bovenstaande is hier (nog) terug te vinden

  U ziet het, ze brabbelen nog als baby`s met een fopspeen in de mond!

  Maar je blijft in elk geval wel lachen met die idioten! Vooral als je in je achterhoofd houdt wat 1 van die gekkies over zichzelf schreef: http://hetuurvandewaarheid.info/wp-content/uploads/2014/11/03-03-2014-Fuck-die-griet-uit-Parrega-Ik-ben-een-Staatstrol1.jpg en: http://hetuurvandewaarheid.info/wp-content/uploads/2014/11/27-05-14-Een-soevereine-staatstrol-spreekt-zich-uit1.jpg

  En dan hebben we het er nog niet eens over gehad hoe deze idioten over elkaar schreven: http://hetuurvandewaarheid.info/wp-content/uploads/2014/06/Geupload-De-vertrouwen-schendende-stalker-Roy-K.-wat-eraan-vooraf-ging.doc en: http://hetuurvandewaarheid.info/wp-content/uploads/2014/06/geupload-De-vertrouwen-schendende-stalker-Roy-K-21-09-13-van-Jeroen-P.doc

  Die 2 wanen zich “winnaars” – omdat ze (nog) op vrije voeten zijn. Niet zo handig om dat rond te bazuinen..

  O, en ik vermoed dat die Gonnie het al beter snapt dan die twee het ooit zullen snappen..

  Maar goed dat vult ze wellicht zelf nog wel eens aan?

 9. gonnie schreef:

  Big Hug en dat je antwoorden mag vinden op al je vragen!

 10. TRUSHKA schreef:

  Wat bijzonder attent van je, René, om op deze gedenkwaardige dag nog even de zaak onder de aandacht te brengen.

  Ik ben erg blij voor de ouders van Michelle Mooij dat er nu beweging in hun zaak zit. Bovendien schept de door hen bewandelde weg ook weer mogelijkheden voor andere soortgelijke zaken, alsook de zaak Tom. Er zijn immers veel overeenkomsten, zoals het onprofessionele optreden van politie en justitie kort na de dood van Michelle en Tom en het in eerste instantie negeren van zeer verontrustende voorgeschiedenissen enz.
  Enfin, laten we maar goede hoop houden. Zaken zoals deze, die zo overduidelijk niet kloppen en al 15 jaar vriend en vijand bezighouden kunnen onmogelijk onopgelost blijven.

  Overigens heeft er inderdaad nieuw onderzoek plaatsgevonden. Dat heeft e.e.a. opgeleverd dat mijn vermoedens bevestigde, maar helaas (nog) niet genoeg om ‘spijkers met koppen te slaan’.

  In toenemende mate pikken ouders het niet meer dat er geen of slecht onderzoek wordt gedaan naar de dood van hun kinderen.

  Nog een voorbeeld: Eline Melters werd 5 jaar geleden dood op straat gevonden met talloze messteken omgebracht, waaronder 3 in het hart. Politie concludeerde dat het zelfmoord was en ook hier werd de voorgeschiedenis genegeerd. En ook hier werd alles in het werk gesteld door iemand die een rol speelde in de voorgeschiedenis om publicaties/ uitzendingen over de zaak te verbieden. Maar ook deze zaak rolt nu inmiddels.
  http://www.nu.nl/binnenland/3971169/bekijkt-veiliggestelde-sporen-in-zaak-eline-melters.html

  En alweer een goed initiatief:
  http://www.nu.nl/binnenland/3991220/stichting-pleit-beter-onderzoek-mogelijke-zelfdoding-kinderen.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *