ESM verdrag

 

SPECIALE EDITIE IN SAMENWERKING MET:

Argusoog, BOUblog, Courtfool.info, Earth Matters, GoTo2012, De Reaguurder, E.J. Bron, Het Uur van de Waarheid, Infohit.nl, KlokkenluiderOnline, Mo Kijkt Verder, Occupy Ede, Occupy Nederland, Paradigma, Real Currencies, Slaapt Gij Nog, Star-People, Vrijspreker, Waterput,

(en alle websites die zich nog aan willen sluiten zonder onderscheid van kleur of grootte.)

Contact: CourtFool@orange.nl

 De inhoud van deze pagina wijzigt frequent.
Vergeet niet bij elk bezoek op F5 te drukken om de pagina te verversen.

Wij voeren actie
om ratificatie van het ESM-verdrag te voorkomen.
Doe ook mee!

dinsdag, 21 februari 2012

1. Wat is er aan de hand?

2. Enkele hoofdpunten uit het ESM

3. Wat kunnen we doen?

4. Als je wilt helpen( klik hier )

5. Collectieve brief aan de Kamer

6. Links naar artikelen over ESM

 

1.   Wat is er aan de hand

Binnenkort  [1] moet het parlement besluiten of het het ESM-verdrag ratificeert. [2]

2 februari 2012 werd het verdrag ter oprichting van het European Stability Mecanism (ESM) ondertekend door de ambassadeurs van de 17 EU-landen van de eurozone. Met dit verdrag worden enorme bevoegdheden van de nationale overheden naar Brussel gesluisd. In het ESM-verdrag zitten tal van zeer kwalijke zaken, waarover hieronder meer.

Het ESM-verdrag treedt in werking als landen die samen op z’n minst 90% van de aandelen van het ESM hebben, het verdrag ratificeren. [3] Vandaag, 21 februari 2012 moet het Frans parlement er al over besluiten (terwijl de parlementariers nog nauwelijks weten wat er in staat) en donderdag 1 maart 2012 is het Nederlandse parlement aan de beurt.

Er heeft geen referendum plaats gevonden om de bevolking te vragen of zij deze transfert van bevoegdheden naar het ESM wel wenst. De meeste burgers weten niet eens van het bestaan van dit verdrag, omdat de pers het verzwegen heeft. Ook hebben er geen grote publieke debatten plaats gevonden over het ESM. Tijd om deze alsnog te organiseren is er nauwelijks.

Er rust dus een enorme verantwoordelijkheid op de schouders van onze parlementariërs. We moeten vrezen, dat de meesten van hen denken dat het iets is voor de solidariteit in Europa en dat de bijkomende verplichtingen een noodzaak zijn. De echte inhoud hebben ze vermoedelijk niet eens goed gelezen. Ze zouden het verdrag onmiddelijk afgewezen hebben.

Referenties:

[1] In principe kun je vrijdags zien welke vergaderingen gepland staan voor de week erna.
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/plenaire_vergaderingen/deze_week/index.jsp

Het Europees Stabiliteits Mechanisme wordt op de site van de Tweede Kamer nogsteeds niet vermeld. Hoewel de Voorzitter op elk moment kan besluiten een vergadering toe te voegen, lijkt het nu zeer onwaarschijnlijk, dat de ratificatie in Nederland via een versnelde procedure behandeld wordt. Mogelijke verklaring: http://adbroere.nl/web/nl/columns/alsnog-een-publiek-debat-over-het-esm.php

In Frankrijk werd de ratificatie er 21 februari 2012 via een spoedprocedure doorheen gejast. (In  het frans: hier en hier.)

Hoeveel tijd ons rest om zoveel mogelijk mensen over dit verdrag te informeren is nog onduidelijk, maar volgens de tekst van het verdrag wil Brussel het op 1 juli 2012 al in werking hebben. Misschien is er net voldoende tijd over om de verspreiding van informatie Europees aan te pakken?
24 februari 2012: Meer hierover binnen enkele dagen op deze pagina.

[2] Nederlandse tekst van het ESM-verdrag: http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf  (als niet beschikbaar, hier een kopie)

[3] zie art 48. De verdeling van de 700 miljard aan aandelen van het ESM vind je in bijlage II, of hier.

2.   Enkele hoofdpunten uit het ESM

Korte video presentatie (3’51’)

Art. 8  Het startkapitaal bedraagt 700 miljard euro.

Art. 10.1 De Raad van Bestuur kan besluiten om het kapitaal te wijzigen en artikel 8 dienovereenkomstig aan te passen.

In feite staat er, dat het ESM zelf kan besluiten het kapitaal zo vaak en zo veel kan verhogen als ze maar wil.

Art. 9.3  De ESM leden beloven elke kapitaal-aanvraag onherroepelijk en onvoorwaardelijk te betalen binnen 7 dagen.

Het ESM kan dus geld uit de staatskassen eisen zo veel en zo vaak het maar wil. Sommige kamerleden denken, dat ze een vetorecht hebben over de besluiten van het ESM. Dat is onjuist. Het ESM ontleent zijn bevoegdheden uit een internationaal verdrag. Dat heeft per definitie voorrang boven nationale wetgeving. Het feit, dat het de Ministers van Financiën de bestuurders worden van het ESM, verandert daar niets aan. Het enige wat de Kamer kan doen is de Minister van Financiën naar huis sturen en hem vervangen door een andere Minister van Financiën, die als ESM-gouverneur onmiddellijk dezelfde buitensporige bevoegdheden krijgt.

Zou een Minister van Financiën het als een straf opvatten als hij naar huis gestuurd wordt? Met de kennis van alle miljarden-contracten kan hij vermoedelijk meteen de volgende dag drie keer zoveel verdienen bij één van de ondernemingen, die winstgevende opdrachten van het ESM hebben ontvangen.

Wordt de Minister van Financiën niet in een onmogelijke verstrengeling van belangen geplaatst? Daar mag u zelf over oordelen.

Dictatoriaal bewind van het ESM

Hoewel het ESM over honderden miljarden aan belastinggeld moet gaan beschikken, hoeft het ESM aan niemand verantwoording af te leggen. Democratische contrôle is er niet. Iedereen die bij het ESM komt te werken is onschendbaar. Het ESM kan niet strafrechtelijk vervolgd worden. (art. 32 en 35)

Einde macht van het parlement

Het resultaat van deze ESM-bevoegdheid is dat de nationale parlementen hun hoogste macht, die over het budget te beslissen, kwijt raken aan Brussel. De nieuwe versie van het ESM (die 2 februari 2012 getekend is) is trouwens gekoppeld aan een ander verdrag, the Treaty on Stability, Coordination and Governance (TSCG)Daarin komen de condities te staan waaraan de landen moeten voldoen om in geval van nood gebruik te kunnen maken van leningen van het ESM. De condities die in het TSCG komen te staan perken de macht van het parlement nog enorm veel meer in.

Vreemde volgorde van verdragen

Het parlement wordt gevraagd het ESM goed te keuren, terwijl het TSCG nog niet getekend en dus ook nog niet geratificeerd is. Met de ratificatie van het ESM beloven de landen te betalen zoveel als maar geëist wordt, terwijl ze er niet van kunnen profiteren als ze niet voldoen aan de eisen die gesteld gaan worden in een nog niet getekend verdrag.

Consequenties als het ESM er komt

De bijdrage die de leden moeten leveren zijn waanzinnig hoog. Bij het huidige startkapitaal van 700 miljard is dat voor Nederland 40 miljard, te betalen in 5 jaarlijkse termijnen. Ter vergelijking: het totaal van de loon- en inkomstenbelasting in 2011 was 45 miljard. De benodigde bezuinigingen zullen de maatschappij danig ontwrichten. Zoals gezegd, 700 miljard is slechts het begin. Meteen in maart worden “de behoeften voor het ESM” al gereëvalueerd. Er is al gezegd, dat het ESM op termijn vermoedelijk 1500 à 2000 miljard nodig zal hebben.

Wat ESM betekent voor landen in nood weten we inmiddels. We hoeven slechts naar Griekenland te kijken. Over de Griekse situatie worden nog steeds veel leugens verteld. Daarover meer informatie in de komende dagen.

3.   Wat kunnen we doen?

In eerste instantie de petitie tekenen: PETITIE TEGEN HET ESM VERDRAG

Er is te weinig tijd om actie te voeren om een referendum af te dwingen. Ook zullen we tijd te kort komen om overal grote publieke debatten te organiseren. We moeten ook vrezen dat de parlementariers onvoldoende tijd zullen hebben zich goed te informeren, te meer daar de echte argumenten geheel ondergesneeuwd zijn door alarmistische verhalen.

Mijns inziens kunnen we er alleen maar voor zorgen, dat de parlementariërs hun verantwoordelijkheid nemen. We kunnen hen op de hoogte stellen van de grootste bezwaren. We kunnen ook zorgen, dat hun stem openbaar bekend wordt, zodat alle burgers bij de volgende verkiezing kunnen weten wie vóór en wie tegen het ESM gestemd heeft. Volksvertegenwoordigers, die voor een dictatuur stemmen, horen mijns inziens niet thuis in het parlement.

We kunnen schrijven naar de parlementariërs en laten weten dat we hun stem openbaar zullen maken en breed zullen communiceren, zodat de kiezers bij de volgende vekiezingen weten welke parlementariërs niet tegen het ESM gestemd hebben.

Zodra we over de adressenlijst beschikken (zie punt 4 hieronder) zal die hier gepubliceerd worden, zodat iedereen die wil deze kan gebruiken om berichten aan de kamerleden te sturen. Als ik voldoende tijd heb zal ik een eenvoudig programmaatje maken waarmee je de berichten automatisch kunt versturen. (d.w.z. als je Excel hebt en met Outlook Express werkt.)

4.   Help mee

Contact: CourtFool@orange.nl

Hier de eerste hulpvragen:

Zodra vragen opgelost zijn wordt er hier melding van gemaakt. Er volgen nog veel meer vragen, dus als je tijd hebt kom hier nog even kijken. Bij voorbaat dank voor je hulp!

21 februari 2012, 10u00: We hebben de meest recente lijst nodig met de namen en emailadressen van de Kamerleden om hen informatie en de collectieve brief te kunnen sturen. (Indien mogelijk een Excel-bestand met geslacht, familienaam, voornaam, politieke partij. Die kunnen we dan ook gebruiken om de uitslagen te publiceren.)

21 februari 2012, 10u05: Wie kan er achter komen of de Tweede Kamer de individuele stemmen zal publiceren? (Anders kunnen we er samen desondanks toch wel achter komen.)

21 februari 2012, 10u10: Om beter te overzien met welke andere landen we informatie uit kunnen wisselen graag een kaart met de landen van de eurozone. Wie heeft er tijd om even te photoshoppen?

21 februari 2012, 13u10: Wie weet een agenda met de data van NL verkiezingen te vinden? En wie met B – verkiezingen?

21 februari 2012, 19u00: Mijn uitgaande emails waren weer eens onderbroken door T-mobile. Hoeveel mailtjes ik bij hen met een onbeperkt abonnement mag versturen is mij nog steeds onduidelijk. Sorry voor de vertraagde reacties.

22 februari 2012, 10u15: Handtekeningen lopen prima, maar ik heb ook keihard hulpjes nodig. Of we de ESM tegen houden of niet hangt niet alleen van NL af. In Frankrijk hebben ze gisteren, 21 februari 2012, een belangrijke slag gewonnen, maar nog niet de oorlog. Daarvoor moet Brussel nog heel wat ratificaties winnen. Wie is beschikbaar om wat teksten in het engels te vertalen, zodat we ook acties in andere landen kunnen opzetten / ondersteunen? (Als je reageert, zet dan VERTALINGEN als onderwerp van je mail, zodat ik die gelijk opmerk. De mails lopen momenteel met tientallen tegelijk binnen en ik kan het even niet bijhouden.) Er zijn inmiddels twee vertalers bereid gevonden voor engels en duits. Wie nog in een andere eurotaal kan vertalen is van harte welkom.

23 februari 2012, 13u30: Het ESM heeft de ratificatie nodig van landen die samen 90% van de aandelen vertegenwoordigen. (artikel 48 en Bijlage II van het verdrag ) Brussel moet dus nog heel wat parlementariërs overtuigen. Als we ons goed weten te organiseren, kunnen we dus ook zorgen dat de parlementariërs in deze andere landen gewaarschuwd worden. Wie helpt mee uitzoeken welke eurolanden nog niet geratificeerd hebben en waar de namen en emailadressen van parlementsleden voor de verschillende eurolanden te vinden zijn?

24 februari 2012, 15u00:Omdat de behandeling vandaag nog niet op de agenda voor volgende week staat, lijkt het nu onwaarschijnlijk dat in NL een versnelde procedure wordt toegepast. (Zie[1] ) Vandaag bezig met onze actie uit te breiden naar meer Europese landen. Per slot van rekening hebben alle Europeanen er belang bij elke ratificatie tegen te houden. Verdere hulpvragen volgen vermoedelijk morgen pas. Bij voorbaat dank als je dan wilt kijken of er iets voor jou bij staat.

27 februari 2012, 00u45: Binnen enkele dagen al meer dan 600 handtekeningen. Ik vraag jullie hulp om deze actie zijn volle omgang te geven. Het succes hangt af van het aantal sites dat mee wil doen. Dat zijn er al een aantal, maar er zijn vermoedelijk honderden sites in Nederland (klein, groot en ongeacht hun kleur) die benaderd kunnen worden om te vragen of ze ook mee willen doen. Hoe kun je helpen?

1. Als je goed kunt googlen:  Google sites die mogelijkerwijs mee willen doen met steekwoorden zoals ESM, Europees Stabiliteits Mechanisme, noodfonds, euro, commissies of vergaderingen van de EU etc. Laat vooral je eigen fantasie gaan, anders neemt iedereen dezelfde steekwoorden. Zoek op deze websites een email-adres of het adres van de contact-pagina. Als je de naam van de contactpersoon kunt vinden vermeld die dan ook. Voeg je gegevens toe aan dit Excelbestand en stuur het terug naar RudoDeRuijter@wanadoo.nl onder vermelding van “MOGELIJKE SITES NL” (graag in hoofdletters in het onderwerp.)

2. Als je goed bent in contacten leggen: Schrijf naar de sites die je in dit Excelbestand kunt vinden en vraag of ze mee willen doen. Vergeet niet deze link te vermelden, waar vermeld staat hoe ze mee kunnen doen.

27 februari 2012,  00u 30: Afgelopen dagen druk geweest met voorbereiding Europese actie. Per slot van rekening hebben alle Europeanen er belang bij, dat zo min mogelijk parlementen het ESM-verdrag ratificeren. Dus eigenlijk zouden alle Europeanen een brief moeten schrijven aan elke parlementariër die over het ESM gaat stemmen. En dat is precies wat deze collectieve Europese actie mogelijk gaat maken. Binnen enkele dagen meer hier over.

 

5.   Collectieve brief aan de Kamer

 

Geacht Kamerlid,

Onder de dikke stapel documenten over het ESM is een essentiële informatie verborgen gebleven.

De euro heeft een onoplosbaar probleem. U hoeft geen expert te zijn om het te begrijpen. In één minuut begrijpt u het. Het zit zo:

Met de open grenzen en de gezamenlijke munt is er niets wat verhindert, dat consumenten in landen met een lagere productiviteit de voorkeur geven aan goedkopere en betere producten uit landen met een hogere productiviteit.

Dit veroorzaakt een constante stroom van euros uit zwakke landen naar sterke landen. Hieruit volgt, dat de zwakke landen permanent euro’s te kort komen en telkens meer moeten lenen om over euros te beschikken.

(Vóór de invoering van de euro konden deze landen hun valuta devalueren. Zo werden de import-producten duurder voor de eigen bevolking en de export-producten goedkoper voor buitenlandse kopers. Daardoor nam de productiviteit in het land weer toe en nam de buitenlandse schuld weer af.)

In de euro-zone zijn zeer grote productiviteitsverschillen, veroorzaakt door verschillen in klimaat, vruchtbaarheid van de bodem, beschikbaarheid van zoet water, afstanden die overbrugd moeten worden, natuurlijke hindernissen voor transport, aanwezigheid of niet van energiebronnen, etc. Die condities bepalen in hoge mate het succes of falen van economische activiteiten. Griekenland, Italië, Spanje, Portugal zullen nooit op Duitsland lijken.

Verder beschikt de Europese Centrale Bank slechts over één rentevoet voor 17 verschillende economieën. Een wijziging van die rentevoet, waarvan men altijd heeft gezegd dat die zo belangrijk is om de economie te beïnvloeden, kan slechts aan enkele landen profiteren, terwijl de andere onder de gevolgen moeten lijden. Monetair is deze zone onbestuurbaar.

Het ESM en de gekoppelde verdragen bestrijden slechts de symptomen van de onevenwichtigheden in de euro-zone. Geen enkele maatregel kan de verschillen opheffen. Al sinds 1970 hebben vooraanstaande economen voor dit probleem gewaarschuwd. (Zie bijgevoegde referenties.) Politici bedoelden het misschien wel goed, maar de invoering van een gezamenlijke munt in zo’n heterogeen gebied is een grote vergissing geweest.

Ook de crisis van 1930 werd veroorzaakt door politici, die de elementaire werking van de economie over het hoofd zagen of niet wilden zien omdat het niet paste in hun ideeën. Wie wel de moeite neemt even daarover na te denken begrijpt dat we met de gigantische bijdragen aan het ESM en de opgelegde bezuinigingsregels weer recht op een grote crisis afstevenen.

Omdat er geen referendum is geweest over de transfert van bevoegdheden naar Brussel, en er geen grote publieke debatten over dit onderwerp hebben plaats gevonden, is uw persoonlijke verantwoordelijkheid enorm. Wij zijn ons bewust van de druk die van alle kanten op u uitgeoefend wordt.

Wij zijn van plan om de stem van elke parlementariër openbaar en zo breed mogelijk bekend te maken, zodat de kiezers er rekening mee kunnen houden bij de volgende verkiezingen.

Met vriendelijke groeten,

Bijgevoegde referenties

Rudo de Ruijter, Arjan Bos, Ad Broere, Albert Toby, Anthony Migchels, Claire Bangma, Bert Maathuis, Bert Poot, G. Brink Kampen, Gert Jan Bergsma, Jaap Boelens, Daan Taks, Boudine Berkenbosch, Raphaël Claessens, Paul de Waart, Corrie Akkermans, D. Willenborg, Géza Hegedüs, Neeltje Dieudonné-de Hoop, A van den Anker, George Barlage, Beatrijs Penn, Lia Wijnbergen, Gielah Tabak, Wim.Strijaards, Rob van Marle, Martien Pennings, Dirk Stam, Manfred Slot, Juliana Schut, Gerrit Welbergen, Pim Goezinnen, Ellen Vader, Nel Wijnands, Herwarth Heitmann, H.J. Redczus, Rob Relbergen, Marco van Schijndel, Hans de Veth, Annemieke M. Meesters, Ufo de Jager, Henk Kloor, Jan Hendrik Bouw, Nic Kester, Martin Groenendaal, J. Onker, Jan Kalkhoven, H. de Jong, Henk Muda, Ina van Dijk, Harry van Zutphen, Besseghir Ali, Eduard von Lindheim, Hans Schoutsen, Harm Vredenburg, IJsbrand Pool, Alexander Saladin, Dorien Verheijden, Jan ten Kleij, Joost Pallandt, Carel Dieudonne, Mario Visinescu, Lex Veelo, Jos de Vreede, Ferry van der Loos, Piet Kalkhoven, Roland Wetzels, Yvette van der Eijk, Jeanette Klein Velderman – van der Rijk, Evert Jan Klein Velderman, Angele Bergsma, Peter Borm, Nander Voorman, Mark Biemans, P.A.Ridky, Lilian Huijgen, Clasien Schuurman, Marten de Haan, Jolanda van der Meijden, Pieter van der Meijden, Marijke Heijmans, Ria van Herwaarden, Jan Willem Verburg, Anja Veerman, Sjors de Bruin, Henri van Bree, Suzanne Grinwis Nuninga, Etienne Van Remoortere, Mieke Vermeulen, Mary Boesveld, Joost Pleit, Noor Dickmann, Matheas Custers, Henri Ghijsen, Joyce van den Berg Witteman, N L Majoor, Harry Stulemeijer, Arend Zeevat, Liesbeth van Waesberge, Spencer Brouwers, Helena van Hulsen, Jan de Goede, Broeckx Raymond Milos, Jan Plantinga, Margalit Laufer, Leen de Ruiter, Henk Happe, Jeremie Boissevain, Peter Migchels, Joris Borm,Rudy Musters, Astrid Bloemkolk, Gemma van der Hoeven, B. Mulder van Kampen,Anton Beuman,Lars Holm, Ryan Warnaar, Jan Roks, Philip Forrer, Loek Romeyn, Ton van der Meer, Kees Simons, Mr.DRS. G.S.Soomers, Ruud Jansen, Annie Feijen, Sassan Pourkarimi, Jonni de Groot, F.H.M.Bazuin, G.C. van Vliet, Emco Helder, Erna Bartelink, Jim van de Schootbrugge, Arjan Franke, Rob Doornbos, Jack Spetter, Hendrik Huzeling, Frans Middelman, Marianne Raben, A.J.H. van Kuyk, Denise Hennekes, Anneke Barger, Stef Broekema, Wim Blommers, I. van de Mortel, Nanno de Vries, Ir. Arend Lammertink, Lidy Maathuis, Annette Verweij, Grietje Beekelaar, Fouad Bouyaqd, René Klever, Sven de Vries, Carol Wisker, Robin Wijnbergen, Nico Ploegmakers, Suleika de Smit, Robin Hielkema , Mark wouts, Johan Smits, gijsbert johan verheul, Ary van de Water, G Reinders, R. Feelders, Rudie Mens, S. Adema, Edwin Niemans, Guido Jonkers, mr. A Westerveld, Antoinette Snellink, Johan van de Ende, Peter van Duren, Tom Oldenmenger, Nico Hekker, Roelf van Bergen, Henk Janssen, Marga Lacet, Henri Zomers, Willem Jan Jongman, Jan Nouwen, Maarten Oversier, Jeannette van der Loo, Paul Klaasse, Brian Hendriks, M. Lazic, Joke Vuurboom, Marco Jongepier, Ad Schiedon, Annette den Herder, Henk Mutsaers, Boudewijn Leliveld, Pomme Leliveld- ten Kleij, Wieb Kits, Mirjam Janse, Stephan Pfluger, Hans Rikkerink, Driek Willems, Klimantovitch Pavel, Raymond Persoon, Ton van der Sterren, Hans Janssen, Marc van den Broek, Anja Schimmel, Renske de Jong, Rene van der Eijk, Piet Meereboer, Johnny Contini, Wouter van Mourik, Gerrit Bijvank, Lies Poelman, Robert Schuckink Kool,Hans de Back, Philippe Leclercq, Wim Graat, Leo Feyaerts, Marc van Delft, Geert Bakker, John Kradolfer, J. H.M.A. Vermeulen,Sanne Zwaga, Maja van Houting, A.Zwaan, Willem Waldman, Robert de Quay, Paul Fikkers, Mieke Goossens, Monique Poeliejoe, Hasan Turk, Remy Uyttenboogaart, Nelly Klaassen, Anje Gerritsen, Jan Baur, Linda Woudstra, Joop Kleijn, Gilles Zegers, John van Aken, Ben Beijers, Hans van Rooy, René Voogt, Jan Burger, Marie-Rose Vandenbussche, Gerard Beauprez, Robert Wijnmaalen, Paul Moerings, Xander Nillesen, Jan Willem van der Poll, Joris Boon, Bert Stolk, Leo Hordijk, Nico Burgers, Harrij Smit, Jan Hamstra, Bert Fledderman, Marten Demmer, P.C.A.M. van der Burg, G.P.J.M. de Haan-Jansen, A.C. Bus, C.J.Beets, Marianne Stouten, David Withaar de Jong, Pieter van der Schot, W Timmer, Ben Damen, Wim Sorber, Eugenie Kool, A. van Schie, Ineke Geerts, Mandy van der Burgt, L. Wouters, Andreas Luiten, Marion van Gool, Huib Schut, Harrie Custers, Corrie van der Zee, Dennis van der Maas, Rudolf de Boer, Petra Kromme, Irenne Olmer, Frans Wispels, Martine Verbeek, Paul Mertens, Math Cosemans, Lex van der Putten, Edo Burger, Angelo Helwig, Sun de Valk, Dirk van den Velde, Corrie van der Zee, Jan Hollander, Immanuel Derks, Gabriella Cremers, Piet Heidendal, Jose van Leeuwen, W.J.M. Plaisier, Karin van Nunen, Carlo Veltmeijer, Heleen Ransijn, Suleika de Smit, Inge Meijerink, Mira Jongejan, Kurt Du Bois, Jorinde Jonker, Freddy van Maenen, Rob van Ingen, Marijke te Nijenhuis, Anton ter Velde, M. Oortwijn, Marian Osse, Marcel Mank, Bart Van Ackere, Marc Voorhoeve, Hans Bosman, Dolf Carel Dieudonné, Esther van Leeuwen, Anton Geene, Jackie Breen, Joop de Brieder, Ria Penning, Jan van Beersum, Hein Tromp, Pierre Schreuder, Cees de Haan, Sander Awater, Johan Grimonprez, Matthijs Noorlander, Bea van Wierst, Lidia Poch, Tineke Kleij-van den Boomen, A.Ruigrok van der Werve, Cocky van Hesteren, Henri Verdonk, Peter Wagenaar, Henk van Velthoven, Uta Koch, Carla Tulfer, Mariska Breedland, Wim Poelstra, Adriaan A.F. Planken, drs MJG Velterop, Anneke B. Ferwerda, Roger Linnemann, A.Rouffaer, Rudie J. Gouvernante, Rixt Scheffer, Anton Vogels, Erik Mollink, Caroline Lindo, Martijn Wagenaar, Anne van der Ven, Dick Knoth, Pieter Tau, Carola Dieudonné, Gea Schouten, Linda Knoester, Andreas Gorski, H Vos, Pieter Jan Dirven, Ronald Lacet, Martin Jansen, Ilse Van Hulle, Cees Gillissen, Dorry Campen, Walter van Gennep, Frans van Gooswilligen, Wim Heins, John Poppeliers, Jan van Rijswijk, Gerard School, Emmy Beekelaar, Jc Maaskant, Dirk Bauwens, Manya Groskamp, E.H.L.de Munck, W.Bieze, N.S.Bieze, A.J.van der Vet, Wilmar Hettema, Wilma Ouwerkerk, Alena Kesselaar – Kadidlova, John Jouvenaar, Elly Verblaauw, Elisabeth Teeuwen, Jeroen Kuilboer, Nanja Kuilboer, D.A.W. Mast, Jan de Leeuw, Connie Oosterom, Claudia Petermann, Willem Lamberts, Marcel Pieters, Hub Jongen, M. Fiolet, Jan Peerboom, Mathieu Tromp, Jacky Brand, Bart Pennings, M.v.Dalen, Janneke Rokx, Cyriel Schenk, Jolanda van der Vorst-Molleman, A te Kloese, Marianne van den Brink, Marij Gosker, Anita Bijma, Dolf Mitgenberg, Ingrid van Doorn, Ed Vuijk, Dick Craanen, Rens Claassen, Edze de Boer, Jeanette Wijnschenk, Trijntje Woestenburg, Manuela de Goeij, Chris Tervoort, Carla van den Brink, Pieter Romein, Sjaak van Kooten, Simone van Kooten, Rena Andersen, J. van Laarhoven, Brigitta Kol, Marcel Schuurman, Eddie Doornbos, Rick van Buren, Arja Swart, Wil Hartog, Klaas Siersema, John Poussart, René Arns, Inge Holtmaat, Robert de Vries, Hjerre Gaastra, Lynn Waem, Lydia Wolff, Marian Ruygers, Femma Sieverts, Joop Wesselink, J. Snijder, Hélène Zijderveld, Edwin Korn, Diana Dimovska, Bernou Homan, Anneke Kalf, Adrianus van Susteren, Regina Wilderink, Nicolaas Kwakman, Merlijn van Veen, Michel van Ewijk, Sjaak Wiessner, Joop Schouten, Erwin van Bentum, Frans Hendrikx, Mario H.J.A. van Loon, Dinette Ditmarsch, A. Eeltink, P. Specht, Jan Willem Aarts, Rudi Verboom, Nelleke Lust, T.M. van Diggelen, Theo de Hart, Christian Kleijn, Heleen Jonker, Nette Dekker, Ellen van Eeten, Frank W van Eekeren, Joosje van Aller, Lysan van Winden, Marianna Wiersema, Roel Smit, Barbara Scholtz, Irene Marik, Henk van Gerven, Harriet Kreeft, Kittie Baaijens, Jean-Pierre van Groeningen, Joke Lavrijsen, Marco Visser, Jacques van Steijn, D. Lowes, T. Kauffman, H.J. Pelgrim, J.A. Jansen, P.H.C. Niedenzu, Theo Hooijer, Jan van Uhm, Nadia Lemmrich, Michel Homminga, J.S.PLugge, V. Oosterveld, Evelyn van Zonneveld, Geertjan Witvliet, Nico Salden, Marjolein Mutsaerts, Fred Zondervan, Yolanda de Jong, Wim Meijer, Paula Fricke, Jan Jager, Kees Moolenaar, Patrick Moolenaar, Ton Doreleyers, Marie-Elise Starmans, Otilla Varga, Roy Brouwer, W. Verton, Mariken Zwart, Marianne Blokland-Schilling, Loek Schuch, Jacques Jongeneel, Yvonne Soudijn, T.P.J. Jansen, Wim Robberts, drs. Frank Kramer, Ramona Plug-La Fleur, Helen Bruls, Abranna van Westen, Aike Smit, Haniel van der Meer, Peter Wijnen, Gerald Aal, Dave Guthman, Joury Voogt, Monique Achouak, Ted Pesch, Bert van’t Zand, M.A. Jager, M.C. Beumer, Jan de Sterke, Peter Vondeling, Rita Vondeling, Ronald der Linde, John van Els, Nico Cost, Meike Ansems, Erwin Ansems, N. ter Maat, Tjeerd de Haan, Reinout Oosterveld, Roel Vermeulen, Ivo Valkenburg, Pieter van Dijk, Andrius Petrosius, Minna Vonk, C.Guis, Yvonne Dooijes, M. Minck, Jan Ditmarsch, Nonnie Verspuij, Jaap Geelhoed, Conny van Heumen, Miriam Meijers, Bob Lamers, Van Beijsterveldt, Sophia Blokker, P. Weerts, Bionda Raams, Dick Timmer, Jan Dillewaard, Inga Weites, Judith Reumkens, Gerard Hissink Muller, Alja Hoeksema, Tina Nummerdor; C.M. de Bruijn; rob starkenburg; Freddie Derycke Shawn; Manon van den Berge; C.J van der Nagel; Johannes Glebbeek; S van der Veen; Edwin Snaterse; Jeroen Kooistra; Jos Tollenaar; Jan Reijnen; Willem Lankhof; C Molenaar; Piet Kuipers; Anja Sneyders; M. Hoeijmakers; P. Schijven; Ida Wielinga; Valentine Julien; Jordi Torensen; Agnes Driessen; Yvonne Driehuis; Marga Kruize; Johanna Schilling; Renée jansen; Jeffrey Kensenhuis; Theo W.Herkemij, Nelly Herkemij, Rudi Sanders, Frank Berkhout, Jan Evert de Groot, Ellis Samshuijzen, Anna Kallenberg, Yvonne van Cleef, Sydney van Thijn, Hettie Stalman, M.J. Lankreijer, Alicia Geerse, Eline Wikselaar, Hans Beusekamp, Jaap Veerman, Christina van Rijsinge, P.E. Kuipers, J. Kuipers, Betty Piso, Bertina Janssen, Sandra van Groen, Jelske Talstra, Ton Melchers, R.W. Offringa, Tineke Marra, Carla Cool, Theo Le Duc, Liezeth van Berkum, A.K.M. Storm-de Lange, M. Storm, P.C.van den Berge, A. Braber, Anton Assink, Marianne Stouten, Ad Heestermans, Adjura Maats, Miranda van Galen, Herman Wooning, Reinier Brouwer, Daniel Zavrel, I. Beenke, Hans Haagen, M.W.J. Ooms-Huisman, Ben Jansen, Anniek Vogels, Astrid Hendriksen, I.vav Tigchelhoven-Meuldijk, J. Schipper, Marciano Garden, Afke Aardema, Wil Thomas De Kort, Siegrid Visser, Tilly Bloemberg, A.L. Vinzelberg, E. Naterop, M.W.J. Ooms-Huisman, Pieter van Leeuwen, Louise Vaessen, Peter Nauta, Peter Lam, Ajo van IJzeren, Louk van Doorn, C.H.M. van Rijsewijk, T. M. Van Rijsewijk-Naaijkens, Kyra Meuwissen, M. Meuwissen, Marja Vuijk, Job Hessing, Peter ter Balkt, N.H.A. Kuipers, Albert Hoogendoorn, Gerrit Hoogendoorn, Angela Post, Arjen Dekker, Maarten Oldenziel, Süheyl Karakas, Henk van Tigchelhoven, G.P. van Westerlaak, Lara Fletterman, Jeroen van Duijn, Gösta van der Linden, Mirko van Landschoot, Mariette Delo, G. Blancke, Gerard Schavemaker, Léon Vrins, Marja van der Sar, J.G.M. Room-Boots, M. Room, Wieland Schildmeijer, Barbara Marquart Scholtz, Peter Heijmans, Cora Buiter, P. Hajdu, Annelies Stegink, J.C. Koenen, Manfred Helmut Wijkstra, Ad Boogers, John Ebisch, Jan Wentink, H.D. Westerhof, Antoinette Jacobs, Jan Jacobs, Boyd Behagel, Freddy van Zeggeren, Judith Donk, Michiel van Nieuwenhoven, CMJ Bak, Lex de Roos, Philip Wagenaar, Sander van de Ven, Robert Boerhof, S. Meier, M.van der Snoek-Hagen, Wim Sweers, Charlotte Stroosnijder, Nathan R. Koppe, R van der Sluis, Michel Ottink, Marcel Dekkers, Erwin van Kempen, Johan Zijlstra, Theo Zijm, Gert Westervelt, Bob Romeijn, E. van der Waals, Wim van Gerwen, Famke Leeflang, René Hendriks, R.W.Offringa, Henk Janssen, Erik Breuker-Eikelenboom, Jeanine Hoefnagels, Ger Peters, W. Koentjes, Willem Stouten, Lucie Schouten, Eise Snijders, René Hendriks,

  

Klik hier om ook te tekenen

(Opent een email die u aan Rudo de Ruijter van Courtfool kunt zenden.
Als de link niet werkt kunt u uw naam (en evt woonplaats) naar
CourtFool@orange.nl mailen met als onderwerp “Ik teken ook” )

 

6.   Links naar artikelen over ESM

 

EU’s Prodi Admits Leaders Knew Euro Would Cause Ruin but Hoped Political Union Would Follow
http://thedailybell.com/3629/EUs-Prodi-Admits-Euroleaders-Knew-Euro-Would-Cause-Difficult-Moments-The-Rest-Will-Follow

High treason: the European Stability Mechanism
http://realcurrencies.wordpress.com/2012/02/21/high-treason-the-european-stability-mechanism/

The Battle for Europe: will the People or the Euro survive?

http://realcurrencies.wordpress.com/2011/11/04/the-battle-for-europe-will-the-people-or-the-euro-survive/

Ellen Brown: How Greece could take down Wall Street
http://webofdebt.wordpress.com/2012/02/20/how-greece-could-take-down-wall-street/

What price the new democracy? Goldman Sachs conquers Europe
http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/what-price-the-new-democracy-goldman-sachs-conquers-europe-6264091.html

 

Welkom aan boord!

Condities voor websites om zich aan te sluiten bij deze actie

1. Een speciale pagina aanmaken, waar de inhoud van deze pagina (dwz de middelste kolom vanaf EXTRA EDITIE t/m Rudo de Ruijter onderaan) wordt overgenomen van
www.courtfool.info/nl_ESM_Ratificatie_besluit_parlement.htm

2. De inhoud regelmatig updaten, want de inhoud evolueert constant. Om te updaten krijg je regelmatig een mailtje met de vraag om te updaten. Als je niet toegerust bent om daar binnen ongeveer een kwartier op te reageren, dan is dat niet erg, maar verwijder dan de hulpvragen onder punt 4 om te voorkomen dat je lezers klussen gaan uitvoeren die al gedaan zijn.

3. Vergeet niet aan courtfool@orange.nl door te geven dat je meedoet, zodat de naam van je site bovenaan de pagina vermeld kan worden en je mailtjes krijgt voor het updaten. Alvast heel erg bedankt voor je medewerking!

 

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Gebruik telkens F5 om deze pagina te verversen!

Rudo de Ruijter

ESM, zeven fatale vergissingen

Zojuist heb ik de Nederlandse vertaling van “A tale of two monetary systems” van Ellen Brown gepubliceerd op http://www.courtfool.info/nl_Een_verhaal_over_twee_geldsystemen.htm

Lees ook:

OPEN BRIEF:

Rudo de Ruijter
23 mei 2012
Open brief aan de leden van de Tweede Kamer

ESM: Maximaal 40 miljard? U vergist zich.

****

ESM = Monetaire Staatsgreep & Monetaire Dictatuur

Albert Spits in gesprek met Daan de Wit over het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM), 27 februari 2012.

Hoogverraad in het parlement (1)

ESM is in strijd met Nederlandse Grondwet

ESM, een zwarte dag voor de democratie

ESM: hoe de Goldman Vampier Europa veroverde

ESM, de nieuwe Europese dictator

ESM, een staatsgreep in 17 landen

Als de pers zwijgt

Één reactie op ESM verdrag

  1. ESM-Leaks

    Piratenpartei Bayern veröffentlicht unter Verschluss gehaltene ESM-Dokumente. Eine öffentliche Diskussion durfte nicht zuletzt aufgrund der Kennzeichnung mancher Dokumente als “Vertraulich” oder “Verschlusssache” nicht stattfinden. “Wieso dürfen die Bürger nicht wissen, wer in welcher Form über ihr Geld verfügt?” – Bankexperte: Der ESM ist ein hochspekulativer Hedgefonds.Die Piraten in Bayern veröffentlichen ab heute insgesamt 16 Dokumente über den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), die der Öffentlichkeit bislang nicht zugänglich gemacht worden sind.Die darin enthaltenen Detailbestimmungen zur Durchführung des ESM wurden nur dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages zur Zustimmung vorgelegt. Eine öffentliche Diskussion durfte nicht zuletzt aufgrund der Kennzeichnung mancher Dokumente als “Vertraulich” oder “Verschlusssache” nicht stattfinden.Nach Durchsicht der Geheimakten urteilt ein Banker gegenüber MMnews: “Der ESM ist ein einziger hochspekulativer Hedgefonds, ausgestattet mit deutschen Steuergeldern. Das Pleiterisiko ist groß.”

    Stefan Körner, Landesvorsitzender in Bayern: »Wenn man die Original-Dokumente durchblättert dann fällt auf, dass immer wieder Schriftgröße und Schriftart wechseln. Da fragt man sich: Wer hat eigentlich auf den über hundert Seiten Vertragstext alles mitgeschrieben? Mit den Piraten im Bundestag muss mit sowas Schluss sein. Wir brauchen in Deutschland bei allen künftigen Gesetzen und Verträgen einen legislativen Fußabdruck, damit man nachvollziehen kann, welche Interessen von der Regierung tatsächlich am Ende berücksichtigt wurden.«

    Aleks Lessmann, politischer Geschäftsführer in Bayern: »Wieso sind diese Dokumente Verschlusssache? Wieso dürfen die Bürger nicht wissen, wer in welcher Form über ihr Geld verfügt? Dürfen die Bürger nicht erfahren, dass sich der ESM auf die Bewertungen von Rating Agenturen verlässt, die bekanntlich zu nichts zu gebrauchen sind? Das sind die gleichen Agenturen, die noch einen Tag vor der Lehman-Pleite deren Produkte mit dem zweit höchsten Rating bedacht haben. Zu Ende gedacht heißt das, dass der Steuerzahler nicht mehr nur für Staatsschulden anderer Nationen, sondern bald auch noch für verzocktes Geld des ESM aufkommen muss. So wie er jetzt schon für verzocktes Geld der Banken aufkommt.

    http://esmleaks.wordpress.com/2012/09/13/esmleak/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *