Wees Waakzaam

English version halfway the page

Wees Waakzaam

 1. De vervlakking van een complete samenleving: Deel I voedingsmiddelen, dranken en Medicijnen
 2. De vervlakking van een complete samenleving: Deel 2 Kwik in Voeding en Vaccins
 3. De vervlakking van een complete samenleving: Deel 3 Hoe men de effecten ervan keert
 4. Irrationeel Consumentisme (ofwel de weinige bedrijven die de Wereld Voeden)
 5. Mind Control theorieën en technieken gebruikt door Massamedia
 6. Wanneer Insiders de lelijke zijde van de entertainment industrie blootleggen
 7. Occulte symbolen in Bedrijf`s Logos (1)
 8. Occulte symbolen in Bedrijf`s Logos (Deel.2): Aanbidding van Saturnus
 9. Top 5 meest sinistere Bedrijf`s logos
 10. De verborgen hand, die de geschiedenis vormde
 11. ENTERTAINED BY DEMONS
 12. De ‘verborgen’ boodschappen van de film ‘2012’

 *****

Be Vigilant

 1. Dumbing Down Society Part I: Foods, Beverages and Meds
 2. Dumbing Down Society Part 2: Mercury in Foods and Vaccines
 3. Dumbing-Down Society Part 3: How to Reverse its Effects
 4. Irrational Consumerism (or The Few Companies Who Feed the World)
 5. Mind Control Theories and Techniques used by Mass Media
 6. When Insiders Expose the Ugly Side of the Entertainment Industry
 7. Occult Symbols in Corporate Logos (pt. 1)
 8. Occult Symbols in Corporate Logos (pt.2): Saturn Worship
 9. Top 5 Most Sinister Corporate Logos
 10. The Hidden Hand that Shaped History
 11. ENTERTAINED BY DEMONS (ONLY DUTCH)
 12. The Hidden Symbolic Meaning of the Movie “2012?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *